В тази статия ще намерите:

Какво представляват статусите на Отстъпките и как да ги използваме?

Статусите на поръчките в секция Отстъпки, също може да ги наричаме статуси на отстъпки са идентични със статусите на поръчките. Статусите на поръчките показват дали дадена поръчка е валидна или не. Въз основа на тази валидация, в секция Отстъпки (Маркетинг > Отстъпки), можете да изберете статусите на поръчките, според които да се увеличава броя на пътите, в които е използвана определена отстъпка. Задайте статуси от бутона Статуси.  

Вие решавате кои статуси да изберете, но ако не изберете нито един, статусите по подразбиране са: Платена, Изпратена, Изпълнена/Завършена. По този начин вие казвате на системата кога да бъде увеличен броя на използванията на даден вид отстъпка и кога да не бъде променян.

Когато се приложи отстъпка и поръчката на клиента е със статус от тези, които сте задали, само в този случай, броят пъти, в които отстъпката е била използвана, ще се увеличи и това ще бъде отразено в колоната Използване.  

Обърнете внимание, че статусите на поръчките НЕ влияят върху броя използвания за всички видове отстъпки. Видовете отстъпки, чийто брой използвания се влияе от статусите на поръчките, които сте задали, са: Отстъпка с промоционален код, Отстъпка с множество промоционални кодове и Отстъпка тип "Поръчка с обратно отброяване"

Отстраняване на неизправности

В някои случаи напр. ако използвате „Наложен платеж“ като начин на плащане и клиент го избере при плащане, статусът на поръчката ще бъде „Изчакваща“. В този случай, ако не сте избрали този тип статус, броят използвания на приложените отстъпки няма да се увеличи. Ето защо е много важно да обърнете внимание кои статуси и в кои случаи да добавите като статуси на поръчки в раздела Отстъпки.