"Also" είναι ελβετική εταιρεία, ηγέτης στις B2B διαδικτυακές πωλήσεις των κατηγοριών προϊόντων ΤΠΕ - hardware, software και υπηρεσιών IT (πληροφορικής), συμπεριλαμβανομένων όλων των ηγετών της παγκόσμιας αγοράς. Επίσης, το portfolio της Also περιέχει περισσότερα από 250.000 είδη από περίπου 550 προμηθευτές. Η Also Group ήδη παρόν στη Βουλγαρία μετά την απόκτηση ενός από τους κορυφαίους διανομείς της Βουλγαρίας, τη Solitron. Το επίκεντρο της Also Group είναι η συνεχής επέκταση του δικτύου πωλήσεων μέσω των διανομέων από διαφορετικές χώρες.


Λόγω της αλλαγής στην υποδομή της Solitron (τώρα πια Also), εμείς στο CloudCart δημιουργήσαμε μια νέα εφαρμογή, μέσω της οποίας μπορείτε να πουλάτε προϊόντα από τον πλούσιο κατάλογο της Also Bulgaria στο κατάστημα σας.

 

Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε:


Η εφαρμογή της Solitron δεν είναι πια ενεργή.

Πρώτα βήματα

1. Για να εισαγάγετε προϊόντα από το Also στο κατάστημα σας, πρέπει πρώτα να υπογράψετε μια σύμβαση με την εταιρεία https://www.also.com. Έπειτα, θα λάβετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που θα χρειαστείτε για την εγκατάσταση και την ρύθμιση της Also εφαρμογής στο κατάστημα του CloudCart.

2. Κάθε έμπορος που υπογράφει σύμβαση με την Also μπορεί να συνάψει μια πρόσθετη συμφωνία, η οποία θα αναφέρει τις κατηγορίες για τις οποίες θα αποστέλλονται οι λεπτομερείς περιγραφές των προϊόντων και οι σύνδεσμοι με περισσότερες από μία φωτογραφίες. Εάν εσείς ως έμπορος δεν έχετε συνάψει μια τέτοια συμφωνία με την Also, τότε θα υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων που έχουν εισαχθεί, αλλά δεν θα φέρουν λεπτομερείς περιγραφές ή περισσότερες από μία φωτογραφίες.


Η εφαρμογή της Also είναι δωρεάν, αλλά πρέπει να πληρώσετε για τον αριθμό των εισαγόμενων προϊόντων που θα τοποθετήσετε στο κατάστημα σας. Τα πρώτα 50 προϊόντα, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα στο οποίο έχετε εγγραφεί, είναι δωρεάν. Μετά από αυτά τα πενήντα θα υπάρξει κάποια χρέωση.

Εγκατάσταση και ρύθμιση της ενότητας

1. Για να εγκαταστήσετε την ενότητα στο κατάστημα σας, θα πρέπει να συνδεθείτε στον πίνακα διαχείρισης σας, και να επιλέξετε από το μενού Εφαρμογές > Όλες οι εφαρμογές > Also > Εγκατάσταση.

2. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, ενεργοποιήστε την εφαρμογή από το κουμπί ON/OFF, εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που σας παρείχε η Also κατά την σύναψη της σύμβασης. Εάν τα στοιχεία δεν είναι έγκυρα και εμφανιστεί το μήνυμα "login error" (σφάλμα σύνδεσης), τότε το σύστημα δεν θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε.

3. Στο πεδίο Η τιμή λαμβάνεται από μπορείτε να επιλέξετε με ποιες τιμές θα ενεργήσετε. Εάν επιθυμείτε οι τιμές των εισαγόμενων προϊόντων να εμφανίζονται με την τιμή του Έμπορου (χωρίς ΦΠΑ) ή με την τελική τιμή (με ΦΠΑ).


Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τις τιμές των εμπόρων και να ορίσετε μια συγκεκριμένη προσαύξηση για κάθε ξεχωριστή κατηγορία. Η αύξηση των τιμών των ξεχωριστών κατηγοριών με διαφορετικά ποσοστά σας δίνει την ελευθερία να είστε αρκετά ευέλικτοι στην τιμολόγηση των τελικών σας πελατών.


4. Για να αποθηκεύσετε τα εισαγόμενα στοιχεία, κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

5. Το επόμενο βήμα αφορά την «χαρτογράφηση» των κατηγοριών ή με άλλα λόγια πρέπει να κάνετε συγχρονισμό των κατηγοριών της Also με τις κατηγορίες του καταστήματος σας. Επιλέξτε το κουμπί Σύνδεση κατηγοριών από την Also.

6. Από την ενότητα Επιλογή κατηγορίας από την Also και από το αναπτυσσόμενο μενού μπορείτε να δείτε όλες τις κατηγορίες που υποβάλλει η Also Bulgaria και στα δεξιά θα βρείτε τις κατηγορίες στο κατάστημα σας. Επιλέξτε μια κατάλληλη που να ταιριάζει με αυτήν στην Also.


Για να μπορέσετε να συγχρονίσετε τις κατηγορίες, είναι καλό να έχετε δημιουργήσει εκ των προτέρων κατάλληλες κατηγορίες στις οποίες θέλετε να εκχωρήσετε (να κάνετε εισαγωγή) προϊόντα από τον κατάλογο της Also. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα αναλυτικό άρθρο σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και διαχείρισης κατηγοριών προϊόντων. 

7. Από το πεδίο Αύξηση κατά % - ορίζετε το ποσοστό κατά το οποίο θα αυξήσετε την τιμή των προϊόντων αυτής της κατηγορίας. Αυξάνεται η τιμή που ορίσατε στην προηγούμενη ρύθμιση (στην περίπτωση μας, αυτή είναι η Εμπορική). Η εμπορική τιμή είναι χωρίς ΦΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει πάντα να αυξάνετε την τιμή κατά περισσότερο από 20% για να αποκομίσετε κέρδος.

8. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

9. Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει θα εμφανιστούν διάφορα κουμπιά. Πριν πατήσετε το κουμπί για να ξεκινήσετε την εργασία, θα δώσουμε προσοχή στα δύο τελευταία.

  • Also - προτεραιότητα εργασίας - αυτό σημαίνει ότι εφόσον έχετε άλλες 500 εργασίες σε αναμονή (το CloudCart λειτουργεί με εργασίες και ουρές (αναμονές), μπορείτε να τις παρακολουθήσετε από τις Ρυθμίσεις > Εργασίες σε αναμονή), πατώντας αυτό το κουμπί μπορεί να δοθεί προτεραιότητα στην εκτέλεση εργασιών από την Also με ένα συγκεκριμένο ποσοστό (%), έτσι ώστε να εκτελεστούν πριν κάποιες άλλες. Αυτό γίνεται με την αγορά της Also προτεραιότητας σε ποσοστά. Το μέγιστο ποσοστό κατά το οποίο μπορείτε να επιταχύνετε την εκτέλεση της εργασίας από το Also είναι το 80%.

  • Also - μεσοδιάστημα εκτέλεσης - όπως αναφέραμε πιο πάνω, η εφαρμογή συγχρονίζει όλα τα προϊόντα κάθε 24 ώρες. Ωστόσο, μπορείτε να το αλλάξετε αυτό αγοράζοντας ένα επιπλέον μεσοδιάστημα εκτέλεσης και συντομεύοντας τον χρόνο συγχρονισμού. Έχετε επίσης την δυνατότητα να επιλέξετε από διαφορετικά πακέτα - από 18 έως 5 ώρες.

  • Εκκίνηση της εργασίας - από αυτό το κουμπί μπορείτε να ξεκινήσετε τον συγχρονισμό. Μόλις το κάνετε, οι υπόλοιπες λειτουργίες δεν θα είναι ορατές. Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο:

   Όταν η εργασία αρχίσει να εκτελείται, θα δείτε μια γραμμή προόδου (χρονοδιάγραμμα) εκτέλεσης. Αυτό δείχνει ότι η εφαρμογή λειτουργεί και συγχρονίζεται σωστά. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ξανά στις ρυθμίσεις, πρέπει να διακόψετε τον συγχρονισμό από το κουμπί Διακοπή εργασίας

 

   Όταν η εργασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα δείτε ένα μήνυμα πως η εισαγωγή έχει ολοκληρωθεί και όλα τα προϊόντα έχουν αναρτηθεί. Εάν υπάρχουν κάποια που δεν έχουν εισαχθεί με επιτυχία, τότε ο αριθμός τους θα εμφανιστεί στο σκούρο μοβ πλαίσιο των Ανεπιτυχώς εισαγόμενων προϊόντων (0).

10. Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή από το μενού, στην ενότητα Προϊόντα μπορείτε να δείτε όλα τα αναρτημένα προϊόντα. Εάν ένα προϊόν δεν προσφέρεται πια από το Also, τότε θα καταργηθεί από τον κατάλογο σας, εφόσον το έχετε ανεβάσει.


Εάν τα προϊόντα που εισάγετε από τον κατάλογο του Also αναρτώνται στο κατάστημα σας χωρίς φωτογραφία και περιγραφές, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με την Also για να συμπεριλάβετε αυτήν την επιλογή (υπηρεσία) στο λογαριασμό σας. Στη συνέχεια, για κάθε προϊόν θα λαμβάνετε από έναν σύνδεσμο που θα οδηγεί στη λεπτομερή περιγραφή του προϊόντος, καθώς και άλλον έναν ή περισσότερους συνδέσμους προς τις φωτογραφίες του προϊόντος.

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα σας μόνο εάν συμμορφώνονται με τους όρους της σύμβασης που έχετε συνάψει με την Also.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους χρήστες της εφαρμογής "Also" ότι ο αριθμός των εισαγμένων προϊόντων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει.

- Επιλογή Τιμής: Εάν έχετε επιλέξει να εισαγάγετε την τελική τιμή του προϊόντος, τα προϊόντα χωρίς τελική τιμή δεν θα εισαχθούν.

- Αντιστοιχία Κατάστασης/Ποσότητας: Εάν έχετε εισάγει 0 για μια συγκεκριμένη κατάσταση, όπως "Σε παραγγελία", τα προϊόντα με αυτήν την κατάσταση δεν θα εισαχθούν.

Αυτό εξηγεί γιατί μόνο ένας συγκεκριμένος αριθμός προϊόντων μπορεί να εισαχθεί από τον συνολικό αριθμό των προϊόντων. Παρακαλούμε να έχετε αυτό κατά νου κατά τη χρήση της εφαρμογής.