Also е швейцарския холдинг, лидер в B2B онлайн продажбите на ИКТ продуктови категории - хардуер, софтуер и ИТ услуги, включващи всички лидери на световния пазар. Портфолиото на Also съдържа повече от 250 000 артикула от около 550 доставчика. Also Group вече присъства и в България след придобиването на един от водещите дистрибутори у нас Солитрон. Фокусът на Also Group е насочен към непрекъснато разширяване на търговската им мрежа чрез дистрибутори от различни държави. 


Заради промяната в инфаструктурата на Солитрон (вече Also), ние от CloudCart създадохме изцяло ново приложение, чрез което да можете да продавате продукти от богатия каталог на Also България във вашия магазин.

 

В тази статия ще намерите:


Приложението на Солитрон вече не е активно.

Първи стъпки

1. За да импортирате продукти от Also в магазина си първо е необходимо да сключите договор с компанията https://www.also.com. След което те ще ви предоставят потребителско име и парола, които ще са ви необходими , за да инсталирате и настроите приложението Also във вашия CloudCart магазин. 

2. Всеки един търговец, който подписва договор с Also може да сключи допълнително споразумение, в което да са упоменати категориите за които да се изпращат подробни описания на продуктите и линкове с повече от една снимка. Ако вие като търговец нямате сключено такова споразумение с Also, ще има категории продукти, които са импортирани, но те няма да имат подробни описания, както и повече от една снимка на продукт. 


Приложението на Also е безплатно, но се заплаща броя на импортираните продукти, които ще поставите в магазина си. Първите 50 продукта, независимо на кой план сте са безплатни. След тези петдесет се дължи такса. 

Инсталиране и настройки на модула

1. За да инсталирате модула в магазина си, влезте в админ панела си, от менюто изберете Приложения > Всички приложения > Also > Инсталирай

2. В отворилия ви се прозорец активирайте приложението от бутона ON/OFF, въведете предоставените ви от Also при сключване на договора, потребителско име и парола. Ако данните са невалидни и ви се покаже съобщение за "login error", системата няма да ви позволи да продължите по-нататък. 

3. В полето Цената се взима от може да изберете с кои цени да работите. Дали цените на импортираните продукти да се показват с Дилърската цена (тази цена е без ДДС) или с Крайната цена с включено ДДС. 


Ние ви препоръчваме да работите с дилърските цени и да зададете определена надценка за всяка отделна категория. Повишаването цените на отделните категории продкти с различен процент ви дава свободата да сте достатъчно гъвкави в ценообразуването към крайните си клиенти.

4. Also НЕ изпраща информация относно количествата на продуктите, получават се само статуси от типа - Ограничена/Изчерпана наличност/ В наличност, без точни стойности. Затова в следващите три полета On hand/ Minimum и On order може да дефинирате брой продукти, при които даден продукт ще се счита за наличен/с ограничени количества или изчерпан, при получаване на някой от статусите, които споменахме от страна на Also. 


Пример: За продукт X идва статус "On hand - In stock", в този случай може да си въведете да се залага като количество на продукта 5 броя. Ако дойде статус Minimum за даден продукт може да въвдете "1", това означава, че продуктите със статус Минимум ще приемат количество "1бр".

5. За да запазите въведените данни натиснете бутона Запази.

6. Следващата стъпка е свързана с "mapping-a" на категориите или иначе казано трябва да синхронизирате категориите на Also с категориите във вашия магазин. Изберете бутона Свързване на категории от Also

7. От секция Изберете категория от Also, от падащото меню може да видите всички категории, които се подават от Also България, а в дясно са категориите в магазина ви. Изберете подходяща такава, която да отговаря на тази в Also.


За да може да синхронизирате категориите е добре предварително да сте създали подходящи такива, към които искате да причислите (импортирате) продукти от каталога на Also. Тук може да видите подробна статия как да създадете и управлявате продуктови категории. 


8. От полето Повиши с % - задавате процент, с който да се повиши цената на продуктите от тази категория. Повишава се цената, която сте задали в предишната настройка (в нашия случай, това е Дилърската). Дилърската цена е без ДДС, което означава, че винаги трябва да повишите цената с повече от 20%, така че да генерирате печалба.

9. Натиснете бутона Запази, за да запазите настройките.

10. В новоотворилия ви се прозорец ще видите няколко бутона. Преди да натиснете бутона за стартиране на задачата, нека да обърнем внимание на последните два. 

  • Also-приоритет на задачата - това означава,че ако имате още 500 задачи на опашката (CloudCart работи с задачи и опашки, може да ги следите от Настройки > Задачи на опашка), натискайки този бутон може да приоритизирате изпълняването на задачите от Also с определен (%) процент, така че те да се изпълнят преди някои от останалите. Това става чрез закупуване на Also приоритет в проценти. Максималния процент, с който може да забързате изпълнението на задачата от Also е 80%. 

  • Also-интервал на изпълнение - както споменахме по-горе, приложението синхронизира всички продукти на всеки 24 часа. Вие обаче отново може да промените това като закупите допълнителен интервал на изпълнение и да скъсите времето, през което се извършва синхронизацията. Тук също имате възможност да избирате измежду различни пакети - от 18 до 5 часа.

  • Стартиране на задачата - от този бутон може да стартирате синхронизацията. След като го направите останалите функционалности няма да бъдат видими. Ще се визуализира нов прозорец:

    Когато задачата започне да се изпълнява ще видите прогрес бар (графика) на изпълнението. Това показва, че приложението работи и се синхронизира коректно. Ако искате да се върнете отново назад към настройките трябва да спрете синхронизирането от бутона Спри задачата

 

   Когато задачата завърши успешно ще видите съобщение, че импортирането е завършено и всички продукти са качени. Ако има такива, които не са импортирани успешно, то техния брой ще се появи в тъмно лилавото поле Неуспешно импортирани продукти (0)

11. След като импортирането завърши от менюто, секция Продукти може да видите всички качени продукти. Ако даден продукт вече не се предлага от Also, той ще бъде премахнат и от вашия каталог, ако сте го качили.


Ако продуктите, които импортирате от каталога на Also се качват във вашия магазин без снимка и описания е необходимо да се свържете с Also, за да включат тази опция (услуга) към вашия акаунт. След което, за всеки продукт ще получавате по един линк, водещ към подробното описание на продукта, както и още един или няколко линка към различните снимки на този продукт.

Тази информация може да бъде използвана и да я качите в сайта си само, ако е в съответствие с условията посочени в договора, който сте сключили с Also.


ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: 

Бихме искали да уведомим потребителите на приложението "Also", че броят на импортираните продукти може да варира в зависимост от конкретни настройки, които сте избрали. 

- Избор на цена: Ако сте избрали да импортирате крайната цена на продукта, продукти без крайна цена няма да бъдат импортирани. 

- Статус/Количество съответствие: Ако за даден статус, например "OnOrder", сте въвели 0, продуктите с този статус няма да бъдат импортирани. 

Това обяснява защо от общия брой продукти, може да бъдат импортирани само определен брой. Моля, имайте това предвид при използването на приложението. Важно да се има предвид, че лимитациите на приложението са въз основа на броя продукти, които системата ни прочита, а не на броя продукти, които са импортирани.