Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς να ρυθμίζετε τους διαφορετικούς φόρους και τις χρεώσεις στο CloudCart κατάστημα σας.


Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε:


Για να χρεώσετε τον ΦΠΑ σε ορισμένους πελάτες και σε άλλους όχι, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν Γενικό και έναν Τοπικό φόρο. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι πελάτες, ανεξάρτητα από που προέρχονται, θα βλέπουν τις τιμές με ΦΠΑ κατά την περιήγηση τους στο κατάστημα ή κατά τη στιγμή της πληρωμής στην ολοκλήρωση της παραγγελίας.


Σε περίπτωση που ο πελάτης κατά την πληρωμή εισαγάγει έναν ξένο αριθμό ΦΠΑ (π.χ. Ουγγρικό), το CloudCart θα προσπαθήσει να επιβεβαιώσει αυτόν τον αριθμό και εφόσον είναι έγκυρος, τότε ο συντελεστής ΦΠΑ θα αφαιρεθεί αυτόματα από το συνολικό ποσό της παραγγελίας. Το σύστημα αναγνωρίζει τις χώρες που αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπηρεσία που χρησιμοποιούμε είναι https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ - VIES.


Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ακόμη και αν ένας πελάτης εισαγάγει στα στοιχεία της τιμολόγησης μια τοπική διεύθυνση παράδοσης αλλά με έναν ξένο αριθμό ΦΠΑ, τότε, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα εμπορεύματα θα παραδοθούν σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση στη χώρα σας, κατά την πληρωμή ο ΦΠΑ θα καταργηθεί από το τελικό ποσό της παραγγελίας.

Σημαντικό: Το σύστημα καταργεί τον ΦΠΑ μόνο με βάση την διεύθυνση της τιμολόγησης που έχει εισαγάγει ο πελάτης και όχι με βάση την διεύθυνση της παράδοσης.

Παράδειγμα: Εάν ένας πελάτης εισάγει μια διεύθυνση παράδοσης στο εξωτερικό αλλά δεν ορίσει έναν έγκυρο αριθμό ΦΠΑ στα στοιχεία του τιμολογίου του, το σύστημα δεν θα αφαιρέσει τον ΦΠΑ από την παραγγελία αυτή. 


Ας προχωρήσουμε στις ρυθμίσεις!

Διαμόρφωση φόρου

1. Μεταβείτε στον πίνακα διαχείρισης του καταστήματος σας, από το μενού επιλέξτε Ρυθμίσεις > Φόροι και χρεώσεις. Κάντε κλικ στην Προσθήκη φόρου από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Από εκεί, θα μπορείτε να διαμορφώσετε τον φόρο γενικά ή για μια συγκεκριμένη περιοχή.


Λάβετε υπόψη ότι εάν δημιουργήσετε πρώτα έναν τοπικό φόρο χωρίς να έχετε δημιουργήσει έναν γενικό, το σύστημα θα τον προσθέσει αυτόματα στη φορολογική σας λίστα.

2. Στο παράθυρο που θα ανοίξει και στα κατάλληλα πεδία πληκτρολογήστε το Όνομα (τοπικός φόρος, γενικός φόρος κτλ.) και την Περιγραφή του φόρου που προσθέτετε. Αυτές οι πληροφορίες θα εμφανίζονται στους πελάτες σας.

3. Στο πεδίο «Αξία», εισαγάγετε το ποσοστό του φορολογικού συντελεστή που θα εφαρμόσετε.

4. Στην ενότητα «Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ» θα πρέπει να δώσετε προσοχή στο αν το κατάστημα σας λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ποιον πουλάτε - εταιρείες (B2B) ή σε φυσικά πρόσωπα.

  • Εάν έχετε ενεργοποιήσει το κουμπί, αυτό σημαίνει πως όλες οι τιμές που βλέπουν οι πελάτες στο κατάστημα σας κατά τη διαδικασία των αγορών τους θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εάν οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στο κατάστημα σας περιλαμβάνουν ΦΠΑ, η επιλογή πρέπει να ενεργοποιηθεί από το κουμπί ON/OFF
  • Εάν η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, οι τιμές που θα βλέπουν οι πελάτες στο κατάστημα σας θα είναι χωρίς ΦΠΑ. Ο φόρος θα προστίθεται στην τιμή των προϊόντων στο τελευταίο βήμα της αγοράς - στην πληρωμή. Εάν οι τιμές των προϊόντων που έχετε ορίσει στο κατάστημα σας δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, τότε η επιλογή πρέπει να απενεργοποιηθεί μέσω του ON/OFF.

Εάν πουλάτε εμπορεύματα μόνο σε εταιρείες, τότε δεν χρειάζεται να χρεώνετε τον ΦΠΑ στις πωλήσεις. Αλλά εφόσον πουλάτε και σε εταιρείες (B2B) και σε φυσικά πρόσωπα, τότε πρέπει να προσθέσετε ΦΠΑ.

Η πιο σημαντική διαφορά όσον αφορά τον υπολογισμό του ΦΠΑ και την έκδοση τιμολογίων είναι εάν η επιχείρησή σας είναι εγγεγραμμένη για τον ΦΠΑ ή όχι. Μετά την αλλαγή στους κανόνες του ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου 2021, τα υπάρχοντα όρια για τις αποστάσεις πώλησης εμπορευμάτων εντός της ΕΕ έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί με ένα νέο όριο για ολόκληρη την ΕΕ, ύψους EUR 10.000. Κάτω από αυτό το όριο των EUR 10.000, οι αποστάσεις πώλησης εμπορευμάτων εντός της ΕΕ ενδέχεται να υπόκεινται σε ΦΠΑ στο κράτος μέλος όπου ο φορολογούμενος είναι εγκατεστημένος.


5. Στην ενότητα «Χρεώσεις για περιοχές» μπορείτε να καθορίσετε εάν ο φόρος θα εφαρμόζεται γενικώς ή τοπικά για τις περιοχές από το κουμπί ON/OFF. Εάν έχετε απενεργοποιήσει το κουμπί και θέλετε να εφαρμόζετε τον φόρο σε συγκεκριμένες περιοχές, τότε μπορείτε να επιλέξετε έναν από το αναπτυσσόμενο μενού.

Εάν έχετε επιλέξει να εφαρμόσετε τον φόρο για ένα συγκεκριμένο περιοχή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή "One Stop Shop". Με αυτήν την επιλογή ενεργοποιημένη, ο ΦΠΑ θα επιβάλλεται στα νομικά πρόσωπα. 


Εάν δεν βρίσκετε την περιοχή στην οποία θέλετε να ορίσετε τον φόρο, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε γεωγραφικές ζώνες από την ενότητα Ρυθμίσεις > Γεωγραφικές περιοχές από το κύριο μενού του πίνακα διαχείρισης.


6. «Λόγοι μη χρέωσης ΦΠΑ» - εφόσον δεν χρεώνετε ΦΠΑ, σε αυτό το πεδίο πρέπει να προσθέσετε ένα επεξηγηματικό κείμενο σχετικά με την αιτία. Για παράδειγμα, εάν κάνετε τις πωλήσεις σας μόνο προς άλλες εταιρείες εκτός της χώρας σας, τότε δεν εφαρμόζεται η χρέωση ΦΠΑ.

7. Στις δύο τελευταίες ενότητες «Εξαιρέσεις ανά περιοχή» και «Εξαιρέσεις ανά κατηγορία» μπορείτε να δημιουργήσετε απαλλαγές από τον ΦΠΑ και να αλλάξετε την αξία του φορολογικού συντελεστή, σύμφωνα με την περιοχή ή/και την κατηγορία κάθε προϊόντος κάνοντας κλικ στην «Προσθήκη εξαίρεσης» στη αντίστοιχη ενότητα.

  • Μπορείτε να δημιουργείτε εξαιρέσεις ανάλογα με την περιοχή και κάθε εξαίρεση μπορεί να φέρει διαφορετική ονομασία, περιοχή και τιμή.

  • Κατά τη δημιουργία εξαιρέσεων ανά κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε και μια περιοχή για να ορίσετε την εξαίρεση περαιτέρω. Εάν ένα προϊόν ανήκει στην κατηγορία αυτή (και στην περιοχή), τότε θα εφαρμοστεί η καθορισμένη αξία του φορολογικού συντελεστή. Εάν σε μία παραγγελία υπάρχουν προϊόντα διαφορετικών κατηγοριών, με διαφορετικό ΦΠΑ, τότε ο πελάτης θα βλέπει τους φόρους, καθώς και το όνομα του φόρου για κάθε προϊόν ξεχωριστά.
  • Εάν υπάρχει μια γενική έκπτωση στα επιλεγμένα προϊόντα, τότε θα διαιρεθεί αναλογικά σε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σύμφωνα με την τιμή του προϊόντος και στο αποτέλεσμα θα προστεθεί ο φορολογικός συντελεστής κάθε προϊόντος.


Ο συντελεστής ΦΠΑ που πρέπει να εφαρμόσετε εξαρτάται από το είδος των προϊόντων που πουλάτε. Είναι δυνατή η εφαρμογή χαμηλότερου ή υψηλότερου ποσοστού για μία ή περισσότερες κατηγορίες προϊόντων. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας αναγκαιότητας είναι ο μειωμένος (σε πολλές χώρες) φόρος για τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία «Βιβλία». Εδώ μπορείτε να δείτε τους φορολογικούς συντελεστές για προϊόντα διαφόρων κατηγοριών που ισχύουν για τα κράτη μέλη της ΕΕ.

*Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένες από τις αναφερόμενες στο αρχείο τιμές ΦΠΑ μπορεί να έχουν αλλάξει λόγω της πανδημίας Covid-19.

Σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε πάντα τις τοπικές σας φορολογικές αρχές για να είστε σίγουροι ότι χρεώνετε τους σωστούς φορολογικούς συντελεστές στο κατάστημά σας.

Διαμόρφωση φόρου άσκησης δραστηριότητας σε μία μόνο χώρα

Εάν θέλετε να κάνετε τις πωλήσεις σας σε μία μόνο χώρα, τότε πρέπει να καταργήσετε τον αυτόματα δημιουργημένο Γενικό φόρο και να αποθηκεύσετε μόνο τον Τοπικό, καθώς και να επιλέξετε τη χώρα στην οποία πουλάτε, από τις ρυθμίσεις της μεθόδου παράδοσης που χρησιμοποιείτε.


Αυτό μπορεί να γίνει από τις Ρυθμίσεις > Παραδόσεις, επιλέξτε τις μεθόδους παράδοσης. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, στην ενότητα Περιοχές παράδοσης, από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε τη χώρα στην οποία πουλάτε. Εάν δεν την βρίσκετε, μπορείτε να την προσθέσετε από το τμήμα Ρυθμίσεις > Γεωγραφικές περιοχές από το κύριο μενού του πίνακα διαχείρισης.

Διαμόρφωση χρεώσεων

Στο CloudCart κατάστημά σας έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε επιπλέον χρεώσεις που θα προσθέτετε στην συνολική αξία της παραγγελίας (χρέωση συσκευασίας, χρέωση τσάντας κτλ.).

Οι χρεώσεις δεν ισχύουν για τις εξαιρέσεις ανά περιοχή για το ΦΠΑ, εφόσον έχετε δημιουργήσει τέτοιες εξαιρέσεις. Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται στο γενικό ΦΠΑ.


1. Για να δημιουργήσετε ένα συγκεκριμένο είδος χρέωσης, μεταβείτε στον πίνακα διαχείρισης, από το μενού και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Φόροι και χρεώσεις. Από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κάντε κλικ στην Προσθήκη χρέωσης.

2. Στο παράθυρο που ανοίγει, συμπληρώστε το όνομα και την περιγραφή της χρέωσης που δημιουργείτε. Επιλέξτε αν είναι ποσοστό ή συγκεκριμένο ποσό, καθώς και την αξία του. Κάθε είδος χρέωσης μπορεί να οριστεί ανάλογα με μια συγκεκριμένη περιοχή ή να εφαρμοστεί παγκοσμίως.

Μπορείτε να ορίσετε τρεις τύπους χρεώσεων - "Φορολογικές περιοχές", "Χρέωση τρόπου πληρωμής" και "Χρέωση τρόπου αποστολής".

Στόχος μας είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με τους κανόνες της εφαρμογής των χρεώσεων και των φόρων και να σας βοηθάμε να κάνετε τις σωστές ρυθμίσεις στο κατάστημα σας, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης σας και τις περιοχές στις οποίες λειτουργείτε, για να είστε σίγουροι πως χρεώνετε στους πελάτες σας τους σωστούς συντελεστές φορολογίας για τις πωλήσεις και πως εξοφλείτε σωστά τους φόρους σας, παρόλα αυτά σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε πάντα τις τοπικές φορολογικές αρχές ή τον λογιστή σας.