Πότε να χρεώνετε τον ΦΠΑ;

Εάν έχετε κατάστημα στο CloudCart και πουλάτε τα προϊόντα σας στην ΕΕ ή σε άλλες περιοχές εκτός αυτής, τότε πρέπει να γνωρίζετε πότε να χρεώνετε τον ΦΠΑ στις πωλήσεις σας και τι συντελεστή να εφαρμόσετε στην κάθε περίπτωση.


Εάν ο ετήσιος τζίρος σας είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, δεν χρειάζεται να εγγράψετε την επιχείρηση σας για ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, δεν προσθέτετε ΦΠΑ στις πωλήσεις σας, ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία είναι οι πελάτες σας και μπορείτε να παραλείψετε τα παρακάτω βήματα. Εάν η επιχείρησή σας έχει εγγραφεί για ΦΠΑ, πρέπει να προσθέσετε το ΦΠΑ σε ορισμένους από τους πελάτες σας και να συμπεριλαμβάνετε τον αριθμό ΦΠΑ (ΑΦΜ) στα τιμολόγια σας.

Σημαντικό! Μετά την αλλαγή των κανόνων ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου 2021, τα υφιστάμενα όρια για τις αποστάσεις πωλήσεις αγαθών εντός της ΕΕ έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί με ένα νέο όριο για ολόκληρη την ΕΕ ύψους 10.000 ευρώ. Κάτω από αυτό το όριο των 10.000 ευρώ, οι αποστάσεις πωλήσεις αγαθών εντός της ΕΕ μπορεί να συνεχίσουν να υπόκεινται σε ΦΠΑ στο κράτος μέλος όπου ο φορολογούμενος είναι εγκατεστημένος. Διαβάστε περισσότερα εδώ.


Αν θα χρεώσετε ΦΠΑ σε μια συγκεκριμένη αγορά εξαρτάται από τη χώρα από την οποία προέρχεται ο πελάτης σας, όπως και αν είναι φυσικό άτομο ή εταιρεία.


Στον ΦΠΑ υπόκεισθε όταν:

1. Πώληση εμπορευμάτων στη χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένη η επιχείρηση σας

Όταν κάνετε πωλήσεις στη χώρα σας, από εσάς απαιτείται να χρεώνεται τον ΦΠΑ εάν η εταιρεία σας είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο ΦΠΑ.

  • Εάν ο πελάτης είναι από την ίδια χώρα, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για εταιρεία (B2B) ή για φυσικό πρόσωπο, ο ΦΠΑ χρεώνεται πάντα.


2. Πώληση εμπορευμάτων σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν δραστηριοποιείστε σε ξένη αγορά, σε χώρα μέλος της ΕΕ, είναι σημαντικό να μάθετε εάν ο πελάτης σας είναι εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο.

  • Εάν πουλάτε ένα συγκεκριμένο προϊόν σε μια εταιρεία (B2B) που υπόκειται σε ΦΠΑ σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρειάζεται να χρεώνετε τον ΦΠΑ για την πώληση αυτή. Ο πελάτης αυτός θα πληρώσει τον ΦΠΑ στη χώρα του.
  • Εάν πουλάτε το ίδιο προϊόν σε ένα φυσικό πρόσωπο από άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να χρεώσετε τον ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας (για τη Βουλγαρία είναι το 20%). Υπάρχουν επίσης εξαιρέσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να χρειαστεί να χρεώσετε τον ΦΠΑ με τον ισχύοντα συντελεστή στη χώρα του πελάτη, εφόσον η συνολική αξία των πωλήσεων σας υπερβαίνει το όριο της συγκεκριμένης χώρας για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις  - το λεγόμενο διασυνοριακό ΦΠΑ. Σε αυτήν την περίπτωση είστε υποχρεωμένοι να εγγραφείτε στον ΦΠΑ της ξένης χώρας στην οποία κάνετε πωλήσεις και να εφαρμόσετε τον φορολογικό συντελεστή της χώρας αυτής στις πωλήσεις σας.

Η λίστα με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισέρχονται στη ζώνη του ΦΠΑ

        'AT', // Austria
'BE', // Belgium
'BG', // Bulgaria
'HR', // Croatina
'CY', // Cyprus
'CZ', // Czech Republic
'DK', // Denmark
'EE', // Estonia
'FI', // Finland
'FR', // France
'DE', // Germany
'GB', // Great Britain
'GR', // Greece
'HU', // Hungary
'IE', // Ireland
'IT', // Italy
'LV', // Latvia
'LT', // Lithuania
'LU', // Luxembourg
'MT', // Malta
'NL', // Netherlands
'PL', // Poland
'PT', // Portugal
'RO', // Romania
'SK', // Slovakia
'SI', // Slovenia
'ES', // Spain
'SE', // Sweden


3. Πώληση εμπορευμάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν πουλάτε τα προϊόντα σας σε πελάτες εκτός της ΕΕ, τότε δεν χρεώνετε τον ΦΠΑ. Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να αφαιρέσετε τον ΦΠΑ που έχετε πληρώσει για τα έξοδα που σχετίζονται άμεσα με τη δραστηριότητα που εκτελείτε.


Σε κάποιες χώρες υπάρχουν διαφορές στους ΦΠΑ συντελεστές για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το άρθρο σχετικά με τις Εξαιρέσεις, την απαλλαγή και την εφαρμογή διαφορετικών συντελεστών ΦΠΑ στο Κέντρο βοήθειας για να μάθετε πώς να ρυθμίσετε σωστά τους φόρους στο κατάστημα σας.