Το CloudCart επιτρέπει την ομαδοποίηση χωρών σε περιοχές και τη δημιουργία υποπεριοχών ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Αυτό διευκολύνει το σχηματισμό εκπτώσεων, φόρων, ειδικών προσφορών και μεθόδων παράδοσης, σύμφωνα με την προγραμματισμένη από εσάς στρατηγική μάρκετινγκ.

Δημιουργία γεωγραφικών περιοχών

Κατά τη δημιουργία του καταστήματος σας, ακόμη δεν έχετε προσθέσει τις γεωγραφικές περιοχές. Μέσω αυτών των γεωγραφικών περιοχών μπορείτε να ορίσετε τις πόλεις ή τις χώρες στις οποίες θα λειτουργεί το διαδικτυακό σας κατάστημα. Από προεπιλογή, εάν δεν έχετε προσθέσει κάποια γεωγραφική περιοχή, οι πελάτες σας θα μπορούν να παραγγέλνουν από το κατάστημα σας από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Εάν θέλετε να περιορίσετε τις αποστολές του καταστήματός σας και να οριοθετήσετε συγκεκριμένες χώρες ή πόλεις στις οποίες θα κάνετε παράδοση των παραγγελιών σας, τότε το CloudCart σάς επιτρέπει να προσθέσετε γεωγραφικές περιοχές.

Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να έχετε μια ειδική μέθοδο παράδοσης που να χρησιμοποιείται μόνο για τους πελάτες που παραγγέλνουν από το Λονδίνο της Αγγλίας. Τότε, μπορείτε να προσθέσετε μια γεωγραφική περιοχή που να ονομάζεται Αγγλία και να ορίσετε ότι μόνο η πόλη του Λονδίνου περιλαμβάνεται σε αυτήν την περιοχή. Αφού δημιουργήσετε μια γεωγραφική περιοχή, πρέπει να ορίσετε τον τρόπο παράδοσης που θα εφαρμόζεται σε αυτήν τη γεωγραφική ζώνη. Με αυτό τον τρόπο θα περιορίσετε όλους τους πελάτες εκτός Λονδίνου.

1. Για να δημιουργήσετε μια γεωγραφική περιοχή, μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις >> Γεωγραφικές Περιοχές και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας περιοχής στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.

2. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, εισαγάγετε το όνομα της περιοχής (προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση, δηλαδή μπορεί να είναι το όνομα μιας χώρας, περιοχής ή πόλης, ανάλογα με τη ζώνη/περιοχή που δημιουργείτε) και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη γεωγραφικής περιοχής, για να επιλέξετε τους περιορισμούς που θα ορίσετε:

Ισχύει για όλες τις περιοχές και τις πόλεις μιας χώρας – έπειτα από αυτήν την επιλογή είναι απαραίτητο να γράψετε στο απέναντι κενό πεδίο το όνομα της χώρας που θα συμπεριληφθεί στη γεωγραφική ζώνη


Ισχύει μόνο για περιοχή – έπειτα από αυτήν την επιλογή είναι απαραίτητο να γράψετε στο απέναντι κενό πεδίο το όνομα της περιοχής που θα συμπεριληφθεί στη γεωγραφική ζώνη

Ισχύει για όλα τα άλλα εκτός της περιοχής - έπειτα από αυτήν την επιλογή είναι απαραίτητο να γράψετε στο απέναντι κενό πεδίο το όνομα της περιοχής που δεν θα συμπεριληφθεί στη γεωγραφική ζώνη

Ισχύει για όλα τα άλλα εκτός μιας χώρας - έπειτα από αυτήν την επιλογή είναι απαραίτητο να γράψετε στο απέναντι κενό πεδίο το όνομα της χώρας που δεν θα συμπεριληφθεί στη γεωγραφική ζώνη

Ισχύει μόνο για πόλη - έπειτα από αυτήν την επιλογή είναι απαραίτητο να γράψετε στο απέναντι κενό πεδίο το όνομα της πόλης που θέλετε να συμπεριληφθεί στη γεωγραφική ζώνη

Ισχύει για όλα τα άλλα εκτός μιας πόλης - έπειτα από αυτήν την επιλογή είναι απαραίτητο να γράψετε στο απέναντι κενό πεδίο το όνομα της πόλης που δεν θα συμπεριληφθεί στη γεωγραφική ζώνη


Μπορείτε να δημιουργήσετε μια γεωγραφική περιοχή με περισσότερα κριτήρια. Μην ξεχάσετε να αντιστοιχήσετε τη συγκεκριμένη περιοχή που θέλετε με την συγκεκριμένη μέθοδο παράδοσης που επιθυμείτε.

3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις >> Γεωγραφικές Περιοχές θα παραμείνουν όλες οι δημιουργημένες ζώνες, τις οποίες μπορείτε να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο όνομα τους ή να τις διαγράψετε κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου (check box) και επιλέγοντας Διαγραφή από το αναπτυσσόμενο μενού του πεδίου Εργαλεία.

Αφού προσθέσετε μια νέα γεωγραφική περιοχή, μπορείτε να δημιουργήσετε τους φόρους και τα τέλη για αυτήν εδώ!