CloudCart позволява групирането на държави в региони и създаването на подрегиони независимо от географското им разположение. Това спомага за по-лесното формиране на отстъпки, данъци, специални оферти и методи за доставка, съгласно плануваната от вас маркетингова стратегия.

Създаване на географски зони

При създаването на магазина ви, вие все още нямате добавени географски зони. Чрез тези географски зони можете да дефинирате градове или държави, в които вашият онлайн магазин ще оперира. По подразбиране, ако не сте добавили нито една географска зона, в онлайн магазинът ви ще е възможно да се направи поръчка от целия свят.

Ако искате да ограничите достъпа до магазина ви и да може да се поръчва само до специално дефинирани държави или даже градове, CloudCart ви дава възможност да добавите географски зони.

Например, искате да имате специален метод за доставка, който да се използва само за клиенти, които поръчват до Лондон, Англия. Тогава можете да добавите гео зона с име Англия и да дефинирате, че в тази зона влиза само само град Лондон. След като създадете гео зона, трябва да настроите в метода на доставка, че той работи за тази гео зона. По този начин ще ограничите всички клиенти извън Лондон.

1. За да създадете гео зона, влезте в секция Настройки Географски зони и кликнете на бутона Добави нова зона в горния десен ъгъл на страницата.

2. В появилия се прозорец, въведете името на зоната (то е само за вътрешна употреба, т.е. може да бъде име на държава, област или град, в зависимост от зоната, която създавате) и кликнете на Добави географска зона, за да изберете какъв тип ограничение ще зададете:

 • Важи за всички области и градове в държава – след този избор е необходимо да изпишете в отсрещното празно поле името на държавата, която ще бъде включена в гео зоната
 • Важи само за област – след този избор е необходимо да изпишете в отсрещното празно поле името на областта, която ще бъде включена в гео зоната
 • Важи за всички останали, но не и за област – след този избор е необходимо да изпишете в отсрещното празно поле името на областта, която няма да бъде вкючена в гео зоната
 • Важи за всички останали, но не и за държава – след този избор е необходимо да изпишете в отсрещното празно поле името на държавата, която няма да бъде вкючена в гео зоната
 • Важи само за град – след този избор е необходимо да изпишете в отсрещното празно поле името на града, който искате да бъде вкючен в гео зоната
 • Важи за всички останали, но не и за град – след този избор е необходимо да изпишете в отсрещното празно поле името на града, който няма да бъде включен в гео зоната
 • Важи само за квартал - след този избор е необходимо да изпишете в отсрещното празно поле името на квартала, който искате да бъде вкючен в гео зоната
 • Важи за всички останали, но не и за квартал - след този избор е необходимо да изпишете в отсрещното празно поле името на квартала, който няма да бъде включен в гео зоната 
 • Важи само за полигон - след този избор е необходимо да изпишете в отсрещното празно поле името на полигона, който искате да бъде вкючен в гео зоната. Вижте повече информация за работа с "гео полигони" тук
 • Важи само за дистанция от точка - след този избор е необходимо да изпишете в отсрещното празно поле името на дистанцията, която искате да бъде вкючена в гео зоната (пр. 1км, 2км, за да изберете дистанция е необходимо предварително да сте създали такава. Виж повече информацият за "дистанция от точка" тук.)
 • Пощенски кодове в държава - след този избор е необходимо да изпишете в отсрещното празно поле държавата, както и номерата на пощенските кодове на населените места, които искате да бъдат вкючени в гео зоната, разделени със запетая.


Всички изброени опции за ограничаване са видими САМО ако е активиран Google maps API key.

Можете да съставите географска зона с повече от един критерии. Не забравяйте да приложите конкретната зона, която искате в конкретния метод за доставка, за който искате да се изпълнява.


3. В секцията Настройки >> Географски зони ще остават всички създадени зони, които по всяко време можете да коригирате чрез клик върху името им или да изтриете чрез клик в чекбокса и избиране на опцията Изтриване от падащото меню на полето Инструменти.

След като добавите нова географска зона, можете да създадете данъците и таксите за нея тук!