Η εγκατάσταση της εφαρμογής Etsy στο κατάστημα σας θα σας βοηθήσει στο να προτείνετε τα προϊόντα σας και σε άλλη αγορά. Το Etsy είναι η πιο δημοφιλής ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου που αφορά τα δημιουργικά και χειροποίητα προϊόντα και ακολουθεί την παράδοση των ανοιχτών εκθέσεων τέχνης και χειροτεχνίας γενικά. Συνδέστε τον Etsy λογαριασμό σας με το κατάστημα σας ακολουθώντας μερικά εύκολα βήματα:


1.  Συνδεθείτε στον πίνακα ελέγχου του καταστήματος σας και ανοίξτε την ενότητα Εφαρμογές. Επιλέξτε το Etsy και κάντε κλικ στην «Εγκατάσταση»

2.  Συνεχίστε με το κουμπί «Σύνδεση του καταστήματος σας με το Etsy» για να εισαγάγετε τα στοιχεία της σύνδεσης σας στο Etsy και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή “Allow Access“ για να επιτρέψετε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας και να ξεκινήσετε με τις βασικές ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιήστε τα αναπτυσσόμενα μενού για να επιλέξετε τα εξής:


*  κατάστημα στο Etsy με το οποίο να συνδέσετε το διαδικτυακό σας κατάστημα

*  τα προϊόντα παράγονται από

*  επιλέξτε συγχρονισμό ανά τιμή, ποσότητα ή και τα δύο ή επιλέξτε τον μη συγχρονισμό. Σε περίπτωση διαθέσιμου συγχρονισμού - οι τιμές ή/και οι ποσότητες στα δύο καταστήματα θα συγχρονίζονται (ισοσκελίζονται) μία φορά την εβδομάδα.

*  επιλέξτε την ένδειξη εάν τα προϊόντα σας απαιτούν αποστολή/παράδοση

*  επιλέξτε τον τρόπο παράδοσης και το έτος παραγωγής

*  επιλέξτε ένδειξη για «Ενεργή» κατάσταση

Αφού προετοιμάσετε τις βασικές ρυθμίσεις, μπορείτε να τις αλλάξετε ανά πάσα στιγμή με το κουμπί Διαμόρφωση στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου.


Αφού συνδέσετε το κατάστημα σας με τον λογαριασμό σας στο Etsy, μπορείτε να ξεκινήσετε να ανεβάζετε προϊόντα από το Etsy στο κατάστημα σας ή από το κατάστημα σας στο Etsy.


Στην ενότητα Λήψη προϊόντων από το Etsy μπορείτε να δείτε όλα τα προϊόντα στο λογαριασμό σας, για τα οποία αρκεί να επιλέξετε μια κατηγορία και να τα προσθέσετε στο κατάστημα σας με το κουμπί Προσθήκη προϊόντος στο κατάστημα.

Στην ενότητα Συγχρονισμένα προϊόντα, βλέπετε όλα τα προϊόντα που ήδη υπάρχουν στο κατάστημα σας και που έχουν μεταφερθεί από τον Etsy λογαριασμό σας, καθώς και όλα τα προϊόντα που έχετε προσθέσει στο Etsy αφού πρώτα δημιουργήθηκαν στο κατάστημα σας. 


Για να ανεβάσετε ένα προϊόν από το κατάστημα σας στο Etsy, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάρτηση προϊόντος στο Etsy και συμπληρώστε το προϊόν και την κατηγορία στην οποία πρέπει να αναρτηθεί στο Etsy: