Το CloudCart σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε τις δεξιότητες σας και τη στρατηγική μάρκετινγκ μέσω της δημιουργίας διαφόρων ειδών εκπτώσεων. Μπορείτε πολύ γρήγορα να δημιουργήσετε κωδικούς έκπτωσης (κουπόνια) για τους πελάτες σας, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν ακόμη περισσότερες αγορές με αυτά. Μπορείτε να επιλέγετε εάν η έκπτωση θα σχετίζεται με συγκεκριμένα προϊόντα, διάφορες κατηγορίες ή με το τελικό ποσό της κάθε παραγγελίας.


Προσθήκη έκπτωσης με κωδικό προσφοράς

Αυτού του είδους η Έκπτωση επιτρέπει στους πελάτες σας να αποθηκεύουν τον κωδικό που τους δίνετε κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους, έτσι θα βλέπουν αμέσως και αυτόματα την αλλαγή στην τιμή. Για να δημιουργήσετε αυτού του είδους την έκπτωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μεταβείτε στην ενότητα Μάρκετινγκ > Έκπτωση > Προσθήκη έκπτωσης

2. Επιλέξτε Έκπτωση με κωδικό προσφοράς
3. Συμπληρώστε την Ονομασία στο κενό πεδίο στην αριστερή πλευρά της σελίδας.
4. Κάντε κλικ στην Δημιουργία κωδικού (ο κωδικός που θα δημιουργηθεί αυτόματα είναι αυτός που πρέπει να παρέχετε στους πελάτες σας)

5. Στο είδος της έκπτωσης επιλέξτε:


 • Σταθερό ποσό: Αυτό είναι το ακριβές ποσό που θα αφαιρεθεί από το αντικείμενο της έκπτωσης που έχετε ορίσει. Εισαγάγετε την ακριβή αξία στο κενό πεδίο δίπλα από το νόμισμα του καταστήματος σας.
 • Ποσοστό %: Αυτό είναι το ακριβές ποσοστό που θα αφαιρεθεί από το αντικείμενο της έκπτωσης που έχετε ορίσει.
 • Δωρεάν αποστολή: Αυτή η επιλογή θα δημιουργήσει δωρεάν μεταφορικά για το αντικείμενο της έκπτωσης που θα ορίσετε.


6. Για την επιλογή Να μην εφαρμοστεί σε επιλέξτε:

 • Όλες οι παραγγελίες: Αυτή η επιλογή θα καθορίσει ο κωδικός της έκπτωσης να εφαρμοστεί σε όλες τις παραγγελίες όλων των πελατών (ανεξάρτητα από τα προϊόντα που περιέχουν οι παραγγελίες ή το τελικό τους ποσό)
 • Παραγγελίες άνω των: Αυτή η επιλογή θα καθορίσει ο κωδικός της έκπτωσης να εφαρμοστεί μόνο σε παραγγελίες των οποίων η αξία υπερβαίνει το ελάχιστο ποσό που έχετε εισαγάγει στο κενό πεδίο.
 • Προϊόν: Αυτή η επιλογή θα καθορίσει ο κωδικός της έκπτωσης να εφαρμοστεί μόνο στα προϊόντα που επιλέγετε από το αναπτυσσόμενο μενού.
 • Κατηγορία προϊόντων: Αυτή η επιλογή θα καθορίσει ο κωδικός της έκπτωσης να εφαρμοστεί μόνο στις κατηγορίες των προϊόντων που επιλέγετε από το αναπτυσσόμενο μενού.
 • Μάρκα / Επωνυμία: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την έκπτωση που θα ισχύει για την κάθε επωνυμία.
 • Συλλογές: Εδώ επιλέγετε αν η έκπτωση θα εφαρμοστεί και στις Συλλογές.

Συλλογή και επωνυμία: Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω επιλογών.

7. Μπορείτε να επιλέξετε εάν ο κωδικός θα είναι ενεργός για όλους τους πελάτες ή μόνο για συγκεκριμένες ομάδες στις Ομάδες Πελατών. Για να επιλέξετε συγκεκριμένες ομάδες πελατών, κάντε κλικ στο κενό πλαίσιο δίπλα από το όνομα της ομάδας.

8. Στις Περιοχές μπορείτε να επιλέξετε για ποιες χώρες και περιοχές θα είναι ενεργός ο κωδικός προσφοράς. Μπορείτε να επιλέξετε Γενική εάν θέλετε ο κωδικός να είναι ενεργός για όλες τις χώρες και/ή περιοχές που εξυπηρετείτε.9. Στην Ισχύ της Έκπτωσης μπορείτε να επιλέξετε την περίοδο για την οποία θα ισχύει η Έκπτωση. Είναι υποχρεωτικό να καθορίσετε μια ημερομηνία έναρξης ορίζοντας την από το ημερολόγιο. Μπορείτε να καθορίσετε μια ημερομηνία λήξης ή να αφήσετε τον κωδικό με το status - Δεν λήγει ποτέ.**

 • Εφαρμόστε έκπτωση ακόμη και αν το καλάθι περιέχει προϊόντα με έκπτωση - εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα μπορείτε να εφαρμόσετε περισσότερες από μία εκπτώσεις ταυτόχρονα, συγκεκριμένα να εφαρμόσετε έκπτωση με κωδικό προσφοράς σε προϊόντα στο καλάθι που έχουν ήδη άλλη έκπτωση.
 • Εφαρμόστε τη βασική τιμή των προϊόντων εάν η έκπτωση είναι υψηλότερη - εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή και η έκπτωση με κωδικό προσφοράς είναι υψηλότερη από τις άλλες εκπτώσεις που είναι ενεργές για το προϊόν, η έκπτωση με κωδικό προσφοράς θα ισχύει για τη βασική τιμή των προϊόντων.

Παράδειγμα: Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω παράδειγμα, η τιμή του προϊόντος μειώνεται κατά 30% λόγω της εφαρμοζόμενης Γενικής έκπτωσης:

Αφού ο πελάτης εισαγάγει τον κωδικό προσφοράς που του έχετε δώσει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, η βασική τιμή θα μειωθεί κατά 50% επειδή ο κωδικός προσφοράς  δίνει μεγαλύτερη έκπτωση από την ήδη εφαρμοσμένη Γενική Έκπτωση 30%

Από την άλλη πλευρά, εάν η αξία του κωδικού προσφοράς είναι μικρότερη από 30%, δε θα επηρεάσει την τιμή του προϊόντος.


10. Στους Περιορισμούς της έκπτωσης μπορείτε να ορίσετε το πόσες φορές θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός. Γράψτε τον αριθμό ή ορίστε τον Κωδικό της Έκπτωσης με το status - Απεριόριστος.

Εάν έχει οριστεί ένα όριο έκπτωσης, ο κωδικός προσφοράς επισημαίνεται ως "χρησιμοποιείται" σύμφωνα με την κατάσταση της παραγγελίας. Οι καταστάσεις που επισημαίνουν έναν κωδικό προσφοράς όπως "χρησιμοποιείται" είναι οι ακόλουθες: "Πληρωμένος", "Εκπληρωμένος", "Ολοκληρωμένος". Εάν η παραγγελία έχει διαφορετικές καταστάσεις, δεν θα υπάρχει περιορισμός στη χρήση του κωδικού προσφοράς.


11. Κάντε κλικ στην Προσθήκη Έκπτωσης για να αποθηκεύσετε τον δημιουργημένο κωδικό έκπτωσης και τις ρυθμίσεις του.


Δείτε πώς να δημιουργήσετε άλλα είδη εκπτώσεων σε αυτήν την ενότητα του Κέντρου Βοήθειας μας.