Οι ομάδες πελατών αποτελούν ετικέτες που μπορείτε να προσθέτετε σε συγκεκριμένους πελάτες και να σας βοηθήσουν στη διαχείριση της στρατηγικής μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μια ομάδα VIP πελατών και να τους στείλετε ένα email μάρκετινγκ βάσει των κοινών χαρακτηριστικών τους.


1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδα Πελατών στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Το νέο παράθυρο θα εμφανίσει όλες τις δημιουργημένες Ομάδες Πελατών και τον αριθμό των πελατών σε κάθε μία από αυτές.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ομάδας πελατών.

3. Εισαγάγετε ένα Όνομα (π.χ. αφοσιωμένοι (πιστοί) πελάτες, VIP πελάτες κτλ.)

4. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση
Δείτε περισσότερα: 

Πώς μπορώ να εισαγάγω πελάτες μέσω αρχείου CSV