Στις ρυθμίσεις έχετε την επιλογή να προσαρμόσετε τα πλαίσια κειμένου για τις Καταστάσεις στον ιστότοπο σας. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για ευκρίνεια ή άνεση. Έχετε την ευκαιρία να κάνετε αλλαγές στα πεδία Παραγγελιών, Παραδόσεων και στις πληρωμές.


Μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου σας > Ρυθμίσεις > Καταστάσεις
Στη συνέχεια, θα βρείτε τα υπομενού για Παραγγελίες, Παραδόσεις και Πληρωμές:

Παραγγελίες

1.  Το πρώτο τμήμα είναι για τις Παραγγελίες (Orders). Εκεί θα βρείτε τα μενού, τις προεπιλεγμένες Καταστάσεις (Status) των παραγγελιών.
2.  Εάν αλλάξετε τις καταστάσεις, οι καινούργιες θα εμφανίζονται στις ίδιες τις παραγγελίες.
3. Δημιουργήστε μια νέα Κατάσταση.

Από την επάνω δεξιά γωνία μπορείτε να προσθέσετε μια νέα κατάσταση:
Στην επάνω δεξιά γωνία αυτής

Αποστολές


1.  Οι αποστολές (Shipping) έχουν μόνο δύο επιλογές για αλλαγή κατάστασης.
2.  Μπορείτε να τις δείτε στο αναπτυσσόμενο μενού της ίδιας της παραγγελίας. Για την δική σας ευκολία, οι καταστάσεις παραγγελίας και παράδοσης βρίσκονται σε ένα μέρος.

Πληρωμές


1.  Εδώ μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση των πληρωμών.
2. Οπτικοποιούνται την ίδια την παραγγελία.

Αλλαγή ονομασίας της κατάστασης των παραγγελιών


Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του CloudCart, έχετε την ευκαιρία να ρυθμίζετε και/ή να αλλάζετε ακόμη και τη μικρότερη λεπτομέρεια στο διαδικτυακό σας κατάστημα. Όταν οι πελάτες σας ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους στο κατάστημα, λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε κατάσταση που αποδέχεται την παραγγελία κατά την επεξεργασία της. Εσείς, καθώς και οι πελάτες σας, βλέπετε τις καταστάσεις με ονομασίες που καθορίζονται από εμάς.


Για παράδειγμα: Ολοκληρώθηκε - για μια παραγγελία που μόλις έγινε από έναν πελάτη, Σε επεξεργασία - για μια παραγγελία που έχει ήδη υποβληθεί σε επεξεργασία.


Δείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ονομασίες:


1.  Για να μετονομάσετε την κατάσταση των παραγγελιών σας, μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις >> Κατάσταση.

2.  Επιλέξτε εάν θα προσαρμόσετε τις καταστάσεις παραγγελίας, παράδοσης ή πληρωμής.

3.  Στο κενό πεδίο κάτω από την ενότητα Νέα ονομασία κατάστασης, εισαγάγετε τη νέα ονομασία της κατάστασης.


4.  Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.