CloudCart Ви позволява да приложите своите маркетингови умения и стратегия, създавайки различни видове отстъпки. Можете да избирате дали отстъпката да е свързана с определени продукти, различни категории или крайната сума на всяка поръчка.


Следвайте стъпките, описани в статията, за да създадете успешно отстъпка за клиентите си. Крактите видео уроци ще Ви покажат как да настроите глобална отстъпка и как да управлявате листинга с вече създадените отстъпки в контролния панел на магазина Ви.

Добавяне на Глобална (Стандартна) Отстъпка

Този вид отстъпка позволява на клиентите ви да се възползват от намалена конкретна сума, процент или безплатна доставка, приложена към всички или определени продукти, или продуктови категории. При финализиране на поръчката си клиентът ще вижда автоматично отразената промяна в цената. За да създадете този вид отстъпка следвайте следните стъпки:

1. Отидете в админ панела си, секция Маркетинг > Отстъпки > Добави Отстъпка и изберете вида "Отстъпка".
2. Наименование - въведете името на отстъпката, която създавате (Името е само за вътрешно ползване и няма да бъде видимо за клиентите).
3. На Вид на остъпката изберете дали намалението, което предлагате да бъде фиксирана сума, процент или безплатна доставка:

 • Фиксирана сума - Това е точната сума, която ще бъде приспадната от Предмета на отстъпка, който зададете. Запишете точната стойност в празното поле, точно до валутата на Магазина Ви.
 • Процент %: Това е точният процент, който ще бъде приспаднат от Предмета на отстъпка, който зададете.
 • Безплатна доставка: Тази опция ще създаде безплатна доставка към Предмета на отстъпка, който зададете.


4.  На Да се прилага към изберете:

 • За всеки продукт: отстъпката ще се прилага върху абсолютно всички продукти в магазина ви.
 • Поръчки над: отстъпката ще се прилага само върху поръчки, чиято стойност е над минималната сума, която запишете в празното поле. 


При избор на "Поръчки над" имате допълнителна опция. 

Запази отстъпката в поръчката: Ако е пусната опцията и при редакция на поръчка, в която участва тази отстъпка и условията не отговарят, отстъпката няма да бъде премахната.


 • Конкретен продукт: отстъпката ще се прилага само върху продуктите, които изберете от падащото меню. 
 • Продуктова категория: отстъпката ще се прилага върху продукти от избраната/ите категория/и (една или повече) от падащото меню. 


Имайте предвид, че отстъпката ще се приложи САМО, ако избраната категория е основна на продукта (1-ви ред). 


 • Марка: отстъпката ще се прилага върху продукти от избраните марки (производители). 
 • Колекция: отстъпката ще се прилага върху продукти от селектираната колекция/и.
 • Колекция и Марка: Комбинация от двете по-горни опции.


Всички отстъпки, които се прилагат към конкретни продукти, категории и др. се визуализират като отстъпки към продуктите. 


5. Само регистрирани потребители - ако активирате тази опция, това означава, че само потребителите, които са се ргистрирали в магазина ви ще могат да се възползват от отстъпката.

6. Клиентски групи - можете да изберете дали отстъпката да е активна за всички клиенти или само за конкретни клиентски групи, които имате създадени във вашия магазин.
7.  В тази секция може да изберете фона и цвета на етикета на отстъпката.
8. Валидност на отстъпката - в тази секция е нужно да изберете периода на валидност на отстъпката. Задължително е да посочите начална дата, избирайки я от календара. Имате опцията да посочите крайна дата или да оставите кодът със статус Никога не изтича.

 • Ако посочите период на валидност, имате възможност да добавите и таймер, който да бъде показан в продуктовия листинг и/или в детайлната страница на продукта. По този начин ще подканвате клиентите да се възползват от отстъпката сега, като им показвате колко време остава до изтичането й. 

9. Ограничения на отстъпката - посочете максималния брой пъти, които отстъпката може да бъде използвана. Броя на използванията по подразбиране се отчита само когато статуса на поръчките е: Изпратена, Изпълнена, Платена. Ако не искате да слагате ограничения, просто отбележете с тикче съответното поле. Виж повече за статуси на поръчки в секция отстъпки тук. 

10. Ограничения на отстъпката за потребител - може да зададете максимален брой пъти, които отстъпката може да бъде използвана от един потребител.  Един и същи потребител не може да използва отстъпката повече от пътите, които сте задали с един и същи имейл, дори да е гост. 

При активирани ограничения на отстъпката броят на използванията се отчита само, когато статусът на поръчките е: Изпратена, Изпълнена, Изчакваща, Платена.


11. Натиснете Добави Отстъпка, за да запаметите създадения тип отстъпка и зададените настройки.


Вижте как да създадете други видове отстъпки в тази секция от нашия Помощен център.