Тази отстъпка ви позволява да намалите цената на даден продукт в зависимост от количество, което клиентът закупува.

Добавяне на Количествена отстъпка

1.  Отидете в секция Маркетинг > Отстъпки > Добави Отстъпка

2. Изберете Количествена отстъпка:
3. Наименование - въведете името на отстъпката, която създавате (Името е само за вътрешно ползване и няма да бъде видимо за клиентите). 4.  Условие на отстъпката - Тук можете да изберете промоционалната цена на продуктите спрямо закупената от тях бройка. Посочете каква ще бъде единичната цена на избрания продукт при закупуването на определения от вас брой от този продукт. Може да създадете повече от едно условие от бутона Добави нов ред.

Пример:

5.  На Клиентски групи можете да изберете дали отстъпката да е активна за всички клиенти или само за конкретни клиентски групи, които имате създадени във вашия магазин.
6. Валидност - На Валидност на отстъпката можете да изберете периода, по време на който Промо кодът ще бъде валиден и приложим. Задължително е да посочите начална дата, избирайки я от календара. Имате опцията да посочите крайна дата или да оставите кодът със статус Никога не изтича.

Вижте как да създадете други видове отстъпки в тази секция от нашия Помощен център.