Канали за комуникация

Настройки на имейл канал. Лимити и добри практики.
Комуникацията с клиентите е съществена част от всяка маркетингова стратегия. Всеки търговец се нуждае от канали, чрез които да комуникира ефективно и безпро...
Thu, 10 ноем, 2022 в 1:12 PM
Настройки на Viber канал. Лимити
Viber e междуплатформено софтуерно VoIP приложение за незабавни съобщения, собственост на японската мултинационална компания Rakuten. С Viber можете да изпр...
Thu, 10 ноем, 2022 в 2:34 PM
Настройки на SMS канал. Лимити.
SMS маркетингът е прост, но мощен инструмент за комуникация, чрез който фирмите изпращат текстови съобщения до настоящи и потенциални клиенти. Над 95% от SM...
Thu, 28 дек, 2023 в 4:01 PM