В CloudCart има две основни групи отстъпки. Първата група, това са отстъпките, които се прилагат директно за конкретни продукти или групи продукти. Те са видими за клиентите директно или индиректно на страницата на самия продукт или в продуктовия листинг. Този тип отстъпки са отстъпки на ниво продуктов каталог. Те не изискват допълнителни действия от страна на клиента.  (Глобална отстъпка, Фиксирана, Количествена отстъпка, Купи X Вземи Y и т.н) 

Втората група са отстъпки на ниво количка. Това означава, че в чекаута съществуват различни опции за прилагане на отстъпките от страна на клиентите. Такъв тип отстъпки са: Отстъпка с промоционален код, Отстъпка с множество промо кодове, Поръчка с обратно отброяване. 

Отстъпки на ниво продуктов каталог и на ниво количка

Имайте предвид, че когато създавате отстъпка, понякога отнеме известно време преди да бъде отразена в клиентската част на магазина ви. Това е така, защото създаването на отстъпка е отделна задача, която отнема известно време (обикновено от няколко секунди до няколко минути). 


Пример за отстъпка на ниво продуктов каталог (Глобална отстъпка)

Ако създадете друга отстъпка и решите да я изключите, няма да можете да я активирате отново, докато не минат 10 минути.  

Това е така, защото, както споменахме, всяка отстъпка, която създавате е отделна задача. Както знаете, системата на CloudCart работи с задачи на опашка и включването и изключването на току-що създадените отстъпки ще забави изпълнението на други задачи, които имате във вашия магазин. Следователно трябва да изчакате около 10 минути, преди да активирате вече деактивирана отстъпка. 

Как работят отстъпките?

1. Ако имате две или повече отстъпки от един и същи тип, системата ще приложи тази с по-висока стойност. Клиентите ще видят продуктите с най-голямата отстъпка, която сте активирали във вашия магазин.  

2. В случай, че сте създали отстъпка на ниво продуктов каталог, каквато е глобалната отстъпка, и създадете отстъпка с промоционален код (отстъпка на ниво количка), приложима за едни и същи продукти, тогава клиентите ще могат да се възползват и от двете отстъпки. Това е така, защото двата вида отстъпки са различни и работят по различен начин.    


Пример:

Както може да видите на снимката по-долу цената на продукта е вече с намалена цена заради приложената Глобална отстъпка: 

След като клиентът въведе своя промо код, който сте му предоставили при завършването на поръчката цената ще бъде намалена допълнително с отстъпката, която дава този промо код:

Ако не искате да давате на клиентите си повече от една отстъпка едновремено, трябва да премахнете отметката от опцията, която гласи „Отстъпката се прилага, дори когато в количката се съдържат продукти с отстъпка" в секция Валидност.

В този случай, когато клиент се опитва да използва промоционалния код за вече намален продукт с друга отстъпка, системата ще покаже следното съобщение:  

Отстъпката с промоционален код няма да се приложи, дори ако стойността й е по-голяма от стойността на другата отстъпка, която вече е приложена към продукта. Правилото за прилагане на по-голямата отстъпка няма да важи тук, тъй като опцията за прилагане на две отстъпки едновременно е изключена и тези два вида отстъпки не са от една и съща група - едната е на ниво количка, а другата е отстъпка на ниво продуктов каталог .  


Това е много полезна функция, с която можете да контролирате кои отстъпки кога да бъдат прилагани и при какви условия., особено ако имате хиляди продукти и стотици промоционални кодове или отстъпки на ниво продуктов каталог. По този начин ще предотвратите даването на по-големи отстъпки на клиентите, от тези, които сте планирали.


Вижте повече информация за различните видове отстъпки в тази секция на нашия Помощен център.