Функционалността в секция Настройки > Администратори може да Ви помогне да управлявате съдържанието на онлайн магазина си. В тази секция можете да добавяте нови профили, с които Ваши служители да имат достъп до контролния панел, но с ограничени и определени от Вас определени права.

Добавяне на администратор

За да добавите нов потребител за контролния панел на магазина си, натиснете Добави администратор в горния десен ъгъл на страницата и попълнете полетата с необходимата за потребителя информация.
Използвайте полето Права за достъп, за да отбележите кои секции от контролния панел да вижда и има право да променя администратора, който създавате. Натиснете Запази и вече можете да предоставите създадените от Вас потребителско име и парола на администратора.

Имайте предвид, че само Вие (с профила си на собственик) можете да създавате администратори за магазина си. Дори някой от създадените потребители да има достъп до секция Администратори, той няма да може да добавя нови администратори за магазина.

Разлогване на всички администратори

Натиснете този бутон, ако искате всички потребители/администратори, които са в контролния панел на магазина Ви да бъдат разлогнати от профилите си и да излязат от контролния панел.