Автоматично синхронизиране на наличноститев продуктовия ви каталог, при всички ваши магазини.


CloudCart количествен синхронизатор, ви позволява да синхронизирате продуктовия каталог, между всички активни магазини във вашия профил.

Тази функционалност може да ви бъде полезна, ако работите на повече от един пазар с различни езикови версии, но изпращате продуктите си от един склад. В този случай е задължително всички количества в различните магазини да се синхронизират в реално време, за да бъде коректно количеството на продуктите ви.


Инсталирайте приложението "CloudCart количествен синхронизатор", което ще откриете

в секция "Приложения".

1. Първата опция "Сравнявай по" в приложението ви дава възможност да изберете критерия, по които да се сравняват продуктите, той може да бъде Баркод или SKU.


За да функционира приложението и да бъдат синхронизирани всички продукти е задължително да бъде включена опцията: "Проследяване на количеството" при всеки един от продуктите.


2. Необходимо е да изберете магазините в които желаете да се стартира синхронизацията. В опцията "Избройте всички магазини, които да участват в процеса" ще откриете всички активни магазини във вашия клиентски профил в CloudCart. Всички магазини, избрани в тази опция, ще се синхронизират наличностите си в реално време


Ако желаете да премахнете някой магазин от процеса е необходимо да деинсталирате приложението от въпросния магазин или да влезете в приложението на някой друг от магазините и ръчно да премахнете конкретния магазин от приложението.

3. Процесът стартира в реално време за всички добавени магазини, след активиране на бутона "ON/OFF" и избор на бутона "Запази и синхронизирай".


Това е всичко необходимо, за да изградите връзката между вашите магазини и количествата на продуктовия ви каталог да бъдат синхронизирани.*