Допълнителни Полета е функционалност в секция Клиенти, която позволява да събирате повече данни от вашите клиенти. Пример: Можете да поискате пол или години или други данни.

Добавяне на Поле

Във вашия Админ панел > Клиенти > Допълнителни полета > Добави ново поле
1. Добавете име на полето, за служебно ползване, както и това което ще е видимо в магазина.

2. Изберете дали полето да е задължително и какъв да е типът му.

3. В последното поле добавете желаните стойности

Примери

1. Примерно поле за избор на пол
2. По този начин изглеждат примерните полета при завършване на поръчката

В последствие събраните данни могат да се ползват за сегментиране на аудиториите по различни показатели. Например, всички потребители от женски пол на възраст между 20 и 45 години.