В тази статия ще научите как да качите наведнъж по-голям брой продукти, за които вече имате цялата необходима информация, събрана в така наречения CSV файл. Съветваме ви да изгледате кратките инструкции и да следвате стъпките в статията.


Освен качване на нови продукти, CSV функционалността позволява и обновяване на продуктовия каталог.


В определени случаи може да имате нужда да импортирате няколко продукта, без да ги създавате един по един. Платформата ни позволява използването на CSV (от Comma Separated Values – стойности, разделени със запетаи) файлове, чрез които да импортирате няколко продукта наведнъж.

Какво е CSV файл?

CSV файл – това е comma-separated values (CSV) който запаметява таблични данни в обикновен текст. Под обикновен текст се има предвид, че файлът се тълкува като поредица от символи, така че да са четими за човека със стандартен текстов редактор. Всеки ред на файла е запис с данни.

С импортирането му лесно можете да мигрирате вашия продуктов каталог от стария си магазин във вашия CloudCart магазин, опитвайки да запазите максимално много информация от старата си система.

Импортирането на продукти в CloudCart става в три лесни стъпки:

  • Сваляне на приложението CSV импортиране
  • Качване на CSV файла във вашия магазин (убедете се, че файлът съдържа цялата нужна информация)
  • Синхронизиране на информацията от CSV файла във вашия нов магазин


Качване на CSV файл

1. За да импортирате продукти чрез CSV файл във вашия магазин е необходимо първо да свалите приложението CSV импортиране като влезете в админ панела си и изберете от менюто Приложения > CSV Импортиране.  

2. След като вече успешно сте инсталирали приложението, от менюто изберете секция Продукти. В горния десен ъгъл ще видите бутона Импортирай продукти, който можете да ползвате веднага щом имате готов CSV файл с всички продукти, които искате да импортирате автоматично в магазина си.


Съветваме ви при обработване или създаване на CSV файл да използвате Google Sheets, за да можете удобно и лесно да запазите промените като CSV и да спазите изискването за формат UTF8.

Синхронизиране на информацията

След качване на нов файл в системата на CloudCart, вие ще трябва да синхронизирате данните с коректните полета в секцията за управление на продуктите.

В прозореца, който ще видите веднага след клик на Импортирай продукти, трябва да качите csv файла, с който разполагате и да настроите основни параметри за импортирането на продуктите.

Настройки на CSV файла

"Изберете тази опция, ако файлът има описателен ред на колоните" – Включете бутона към ON, ако csv файла ви е със структура като примерната и съдържа описателен ред на колоните, например:
"Уточни от кой ред да започне импортирането (опционално)" – ако не изберете нищо, импортирането ще започне от първия ред с информация


"Знакът, който разделя имената на категориите" – ако в колоната за категория сте попълнили категория и подкатегория на всеки продукт, използвайте поле, за да уточните кой е знака, който разделя имената на категориите във файла. Например във файл, чиято колона за категория изглежда така:
посочения продукт ще се импортира в категория Дрехи, подкатегория Детски и под-под категория T-Shirts, а разделителя на имената на категориите на продукта е знака > и в този случай е необходимо в настройките на импортирането да поставите този знак в полето тук:
Избери фиксираната отстъпка, която искаш да се прилага, ако има намалени продукти – ако имате фиксирана отстъпка за продуктите във файла, който качвате, трябва първо да имате създадена фиксирана отстъпка в магазина си и тогава да я изберете от падащото меню в тези настройки

Допълнителни настройки


Ако във файла, който качвате, нямате колони, в които сте уточнили изброените по-долу настройки за всеки продукт по отделно, това означава, че всички продукти във файла ви един с друг са еднакви по параметрите по-долу. Настройките в тази секция служат, за да имате възможност с една глобална настройка тук да посочите дали всички продукти, които качите да бъдат публикувани, препоръчани, нови и другите опции в детайлна информация на всеки продукт ->


  • Маркирай импортираните продукти като публикувани
  • Маркирай импортираните продукти като препоръчани
  • Маркирай импортираните продукти като нови
  • Всички импортирани продукти съдържат информация за тегло
  • Да се проследява количеството на импортираните продукти
  • Продължи продажбата, дори количеството на импортираните продукти да е 0

Синхронизиране на полетата за продукти в магазина с полетата и информацията във вашия CSV файл

След като запазите настройките на импортирането остава само да свържете полетата, с които разполагат продуктите в контролния магазин с полетата, които съдържат съответната информация във файла, който сте подготвили и качвате.
Ориентирайки се по изображението по-горе, в лявата част ще видите полетата за всеки продукт, а в дясната част системата ще чете информацията от CSV файла, който качихте в предната стъпка, за да може да изберете от падащите менюта информацията от коя колона във файла да се качи.


Имайте предвид, че когато качвате снимки, те се качват с леко забавяне, тъй като група от клъстери - сървъри, обработват всяка една качена снимка. Снимките биват оптимизирани, слагат им се необходимите филтри, оптимизира се качеството, за да може, както да се зареждат и отварят максимално бързо на сайта ви, така и да са с оптималното качество.


Вижте как да добавяте разновидности на продукти чрез CSV файл тук.