Чрез тази функционалност можете лесно да добавяте разновидности на продукти чрез CSV файлове.
Тук може да се запознаете с това как да импортирате продукти в магазина си чрез CSV файл.

Добавяне на разновидности (Handle ID)

В нашия примерен CSV File, вече има добавени и опцията за импорт на разновидности - колонката Handle ID

  • Всеки един продукт има ID номер, който обикновено е в първата колона, а всеки ред с информация в тази колона е нов продукт.

  • Когато импортираме продукти с множество разновидности, всяка разновидност има Handle ID в която указваме към кой продукт е конкретния ред /разновидност/.

  • Когато сме добавили ред-разновидност, колоната ID остава празна в конкретния ред, а в колоната Handle ID указваме към кой продукт /ID/ се отнася конкретната разновидност.