Управление на Продукти

Създаване и управление на продуктови колекции
Колекциите са най-лесния начин да обедините различни видове продукти в една обща група. Можете да ги използвате за създаването на промоции. За да не се н...
Fri, 29 май, 2020 at 10:24 AM
Статуси на Продукти
В зависимост от бизнеса ви, е възможно да имате голямо разнообразие от продукти с различно количество. За да управлявате бързо и лесно продуктите си, CloudC...
Fri, 29 май, 2020 at 11:57 AM
Добавяне на разновидности на продукти чрез CSV файл
За ваше улеснение техническият екип на CloudCart разработи нова функционалност за CSV файлове - импорт на Разновидност на продукти! Тук можете да прочетете...
Fri, 1 май, 2020 at 2:22 AM
Дефиниране на Категории (Taxonomy)
Защо трябва да дефинирам категориите си? Като класифицирате категориите си с международния класификатор на категории, вашият продуктов каталог ще стане авто...
Fri, 1 май, 2020 at 1:48 AM
Управление на Инвентар
CloudCart предоставя възможност да управлявате наличностите на продуктите с новата функционалност - Инвентар! Чрез нея ще можете лесно да: *  Променяте кол...
Thu, 28 май, 2020 at 5:29 PM
Импортиране продукти чрез CSV файл
В тази статия ще научите как да качите наведнъж по-голям брой продукти, за които вече имате цялата необходима информация, събрана в така наречения CSV файл....
Fri, 1 май, 2020 at 2:01 AM
Създаване и управление на продуктови опции
С това приложение ще можете да създадете допълнителни възможности към вашите продукти. Можете да използвате Продуктовите опции за създаване на различни видо...
Fri, 1 май, 2020 at 1:33 AM
Настройки на Продуктов каталог
CloudCart Ви дава възможност да настроите изцяло филтрите, визията и подредбата на продуктовия каталог във Вашия онлайн магазин . Когато клиентите Ви отворя...
Fri, 1 май, 2020 at 1:30 AM
Филтри, търсене и управление на продукти
В основната секция Продукти от контролния панел, Вие ще виждате абсолютно всички създадени до момента продукти. Тази секция предлага няколко инструменти и о...
Fri, 1 май, 2020 at 1:25 AM
Създаване и управление на Bundles (Продуктови Пакети)
Активирането на приложението за Bundles (продуктови пакети) в магазина ви ще ви помогне да приложите различни маркетингови стратегии за своите клиенти и да ...
Fri, 29 май, 2020 at 11:31 AM