Управление на Продукти

Създаване и управление на продуктови колекции
Колекциите са най-лесния начин да обедините различни видове продукти в една обща група. Можете да ги използвате за създаването на промоции. За да не се н...
Thu, 24 септ, 2020 at 6:44 PM
Добавяне на разновидности на продукти чрез CSV файл
За ваше улеснение техническият екип на CloudCart разработи нова функционалност за CSV файлове - импорт на разновидности на продукти! Тук можете да проч...
Fri, 25 септ, 2020 at 9:38 AM
Дефиниране на Категории (Taxonomy)
Защо трябва да дефинирам категориите си? Като класифицирате категориите си с международния класификатор на категории, вашият продуктов каталог ще стане авто...
Fri, 25 септ, 2020 at 9:47 AM
Управление на Инвентар
CloudCart предоставя възможност да управлявате наличностите на продуктите с новата функционалност - Инвентар! Чрез нея ще можете лесно да променяте количест...
Fri, 25 септ, 2020 at 10:09 AM
Импортиране продукти чрез CSV файл
В тази статия ще научите как да качите наведнъж по-голям брой продукти, за които вече имате цялата необходима информация, събрана в така наречения CSV файл....
Thu, 11 февр, 2021 at 3:46 PM
Създаване и управление на продуктови опции
С това приложение ще можете да създадете допълнителни възможности към вашите продукти. Можете да използвате Продуктовите опции за създаване на различни видо...
Thu, 4 февр, 2021 at 9:48 AM
Настройки на Продуктов каталог
CloudCart Ви дава възможност да настроите изцяло филтрите, визията и подредбата на продуктовия каталог във Вашия онлайн магазин . Когато клиентите Ви отворя...
Fri, 25 септ, 2020 at 11:16 AM
Филтри, търсене и управление на продукти
В основната секция Продукти от контролния панел, Вие ще виждате абсолютно всички създадени до момента продукти. Тази секция предлага няколко инструменти и о...
Fri, 25 септ, 2020 at 11:24 AM
Създаване и управление на Bundles (Продуктови Пакети)
Активирането на приложението за Bundles (продуктови пакети) в магазина ви ще ви помогне да приложите различни маркетингови стратегии за своите клиенти и да ...
Fri, 25 септ, 2020 at 11:36 AM
Добавяне на продукт
В тази статия ще научите, как да добавите и как успешно да управлявате продуктите в магазина си. Съветваме ви да обърнете внимание и на кратките видеа в нач...
Thu, 14 ян, 2021 at 1:31 PM