В тази статия ще видите подробни и конкретни стъпки за създаване и управление на категориите в магазина си. Обърнете внимание и на добавянето на характеристики на категориите си, защото това е начин да избегнете безброй подкатегории и начин да представите на клиентите си ясно подредена и филтрирана информация за гамата от продукти, които продавате. Изгледайте краткото видео и/или следвайте инструкциите по-долу.


Категорията е лесен начин за организиране и групиране на продуктите ви. Добре огранизиран и лесно достъпен магазин е ключът към привличането на клиенти и продаването на повече продукти.

Създаване на категория

1. Напишете името на Категорията в празното поле под Име. Когато започнете да пишете там, автоматично ще започне да се запълва и URL адресът в дясната част на страницата.

2. Напишете Описание на Категорията, за да може клиентите ви да виждат детайлна информация за нея. Описанието може да бъде редактирано и да промените шрифта, формата и т.н. на текста.

3. В Подкатегория можете да добавите текущата Категория в Основна категория, към която ще се включи текущата.

4. Качете Снимка на Категорията, натискайки Избери файл и Запази.

5. Показване на подкатегории - ако опцията е включена на страницата на категорията ще бъдат видими и подкатегориите.

6. Изберете разплащателен и метод за доставка, които да обслужват тази категория. Може да изберете "всички", което значи, че всички активирани методи в магазина ви ще бъдат видими в чекаута за клиентите при покупка на продукт от тази категория. Ако изберете конкретен/и методи това означава, че ако в количката на даден клиент се съдържа поне един продукт от тази категория, системата ще му предложи като възможност само метода/ите, които сте посочили тук.

7. Изберете Дефиниция на Категорията. Това поле е задължително.

8. SEO - Описание и Заглавие - въведете SEO заглавие на страницата на категорията, както и мета описание. 

Добавяне на характеристики за категории


Когато влезете в Продукти > Категории можете лесно да създавате, преподреждате, допълвате и сортирате продуктовите си категории. Характеристики на категории е много полезна функционалност, особено ако имате голям брой продукти и искате да ги разделите в различни видове на самите категории. Създаването на Характеристики на категории позволява на клиентите ви бързо и лесно да филтрират видовете продукти, които търсят.


Например, ако имате голямо количество продукти в категорията Слушалки, за клиентите ви би било по-добре да могат да избират слушалки по вид, цвят или други опции. В този случай трябва да създадете характеристиките вид, цвят, други опции, както и техните стойности:

1. Влезте в Продукти > Категории и намерете Категорията, към която искате да добавите тези характеристики.

2. Натиснете Характеристики и добавете необходимата информация в новия прозорец.

  • Характеристики – тук трябва да запишете името на Характеристиката, например: Вид, Цвят
  • Стойности – срещу всяка характеристика трябва да запишете имената на нейните стойности, например: ако категорията ви е Слушалки, а характеристиката – Цвят, стойностите могат да бъдат Червен, Зелен, Син


3. Натиснете Запази и сега ще можете да определите характеристиката и стойността за всеки един създаден продукт.

Управление на категории

Когато влезете в Продукти > Категории можете:

1. Лесно да организирате всичките си Категории спрямо:

  • Ред - Пренареждане на всяка Категория, чрез плъзгане и пускане на мястото, на което искате да бъде.
  • Място - Преместете всяка категория в друга Основна категория чрез плъзгане и пускане в категорията, в която искате да бъде.


2. Бърз Преглед на броя на Подкатегориите и Продуктите в тях:


  • Подкатегории - Броят на подкатегориите е записан в лявата част. Натискайки знака + ще видите кои подкатегории са включени в основната категория
  • Продукти - Броят на продуктите, които са включени в Подкатегориите и Категориите е записан в дясната част на техните имена.


Вижте още:

Дефиниране на Категории (Taxonomy)