В тази статия ще намерите:


В CloudCart можете да следите инвентара, за да избегнете продажбата на продукти, които са изчерпани или пък да продължите продажбата на избрани продукти дори, ако не са налични в момента. Можете лесно да извършвате групови промени на количествата продукти, които имате с едно кликване от менюто в админ панела ви, секция Инвентар.  

Проследяване на инвентара

1. Преди да можете да проследявате и управлявате инвентара в магазина си, трябва да активирате опцията за проследяване на количеството на продукта за всичките си продукти. За целта отидете в секция Продукти, изберете продукта, за който искате да активирате опцията и я включете от бутона както е показано на снимката по-долу. Ако продуктът има варианти, тяхното количеството също ще бъде проследявано.  

2. Ако искате да активирате опцията за проследяване на количеството на повече продукти наведнъж, просто ги селектирайте и от Инструменти натиснете "Включи проследяването".  

3. Въведете количеството по подразбиране в полето. Всичките ви продукти ще приемат това количество, както и техните варианти, ако има такива. Това означава, че ако даден продукт има варианти и сте въвели 10 броя в полето, от всеки вариант ще има налични по 10 броя. Можете да промените лесно това количество по-късно в раздела Инвентар.  

В секция Инвентар се показват само продукти с активирана опция „Проследяване на количество“! 

Управление на инвентара

1. От админ панела на магазина си, отидете в секция Продукти > Инвентар:
2. След като отидете в този раздел, ще видите списък с всичките ви продукти, които са с активирана опция за проследяване на количеството. От тази страница можете да увеличавате/намалявате или задавате конкретни количества на продуктите само с един клик, без да се налага да влизате в страница за редакция на всеки продукт.  

  • В първата колона са визуализирани всичките ви продукти. Всеки вариант е изнесен на отделен ред като отделен продукт, за да можете по-лесно да управлявате количествата на всеки един от тях. 
  • Втората колона съдържа информация за това каква опция е зададена, когато продуктът е с изчерпана наличност - дали да се продължи продажбата или да бъде спряна. 
  • Третата и четвъртата колона съдържат информация за идентификатора (SKU) и количеството от всеки продукт.  


3. Промени количеството - има две опции за промяна на количеството на продуктите - увеличаване или намаляване на броя продукти чрез бутона Добави и втората опция е директно задаване на стойност на количество, която да замени текущата. Това става  от бутона Замени. Когато въведете желаното количество на даден продукт, натиснете бутона Запази веднага след това, за да запазите промените. Необходимо е да запазвате промените за всеки продукт ред по ред.  

Ако искате да добавите определено количество, което важи за повече продукти може да го направите като селектирате желаните продукти и от Инструменти изберете Промени количеството. По този начин ще добавите или премахнете бройки от няколко продукта наведнъж. В примера по-долу сме добавили 5 броя към всеки един от избраните продукти с едно действие.

4. Продължи продажбата при изчерпана наличностМоже да се възползвате от тази функционалност, особено, ако работите с продукти, които поддържате в наличност и презареждате постоянно и дори да ги нямате в момента налични, знаете, че ще са налични в магазина ви отново съвсем скоро. В тези случаи може да си позволите да активирате опцията за продължаване на продажбата при изчерпана наличност. Така клиентите ще могат да поръчат даден продукт, дори неговото количество в момента да е 0, а вие ще може да изпълните тяхната поръчка съвсем скоро. По този начин не губите продажби. 


Селектирайте желаните продукти и от Инструменти изберете "Продължи продажбата при изчерпана наличност". 

5. Спри продажбата при изчерпана наличност - По същия начин, след като селектирате желаните продукти, от Инструменти, можете да включите опцията за спиране на продажбите, когато количеството на продуктите е 0.

Извършване на групови промени с Google Sheets

Друг начин, чрез който може да извършвате групови промени в продуктовия каталог е приложението Google Sheets. Благодарение на него можете лесно и само с няколко кликвания да променяте и обновявате голямо количество информация във вашия CloudCart магазин. Ако имате много продукти и искате да промените техния инвентар, описание, цени и др. може да го сторите само за няколко минути. Вижте повече тук.