Μέσω της λειτουργίας που αφορά τις γεωγραφικές αποστάσεις από σημείο σε σημείο, μπορείτε να υπολογίσετε τις αποστάσεις και να ορίσετε την τιμή της αποστολής. Στο ταμείο (checkout), οι έμποροι, από την πλευρά τους, θα βλέπουν επίσης το κόστος της αποστολής με βάση την απόσταση τους.


Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε:


Με αυτή τη λειτουργία, σε αντίθεση με τα πολύγωνα, δεν ορίζετε την περιοχή στην οποία θα εκτελείτε τις αποστολές, αλλά επιλέγετε ένα συγκεκριμένο μέρος/τοποθεσία (κατάστημα, αποθήκη κτλ.) από όπου θα στέλνετε τις αποστολές σας και στη συνέχεια δημιουργείτε σημεία/ζώνες (π.χ. εάν δημιουργήσετε μια ζώνη 1 χιλιομέτρου, μια ζώνη 2 χιλιομέτρων, μια ζώνη 3 χιλιομέτρων, αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να τιμολογήσετε με βάση την απόσταση σε χιλιόμετρα).


Εάν δεν χρησιμοποιείτε ενσωματωμένες μεθόδους παράδοσης (Econt, Speedy, κτλ.), αλλά πραγματοποιείτε τις αποστολές σας με δικό σας μεταφορικό μέσο και θέλετε να τιμολογήσετε σύμφωνα με την απόσταση των αποστολών σας, τότε μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτή τη λειτουργία.


Προσθέστε απόσταση από ένα σημείο

Για να δημιουργήσετε μια γεωζώνη του τύπου «απόσταση από σημείο», μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις > Γεωζώνες > Απόσταση από σημείο και πατήστε το αντίστοιχο κουμπί από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας.

Εισαγάγετε ένα όνομα και την ακριβή διεύθυνση από την οποία πραγματοποιείτε τις αποστολές. Η απόσταση θα υπολογιστεί από αυτό το σημείο εκκίνησης που θα ορίσετε. Στο επόμενο πεδίο, εισάγετε την απόσταση σε μέτρα.

Μόλις τελειώσετε πατήστε το κουμπί της αποθήκευσης και προχωρήστε στη δημιουργία της επόμενης απόστασης με τον ίδιο τρόπο (2 χλμ, 3 χλμ, 4 χλμ κτλ.).

Με την αύξηση κάθε χιλιόμετρου, η ακτίνα διευρύνεται επίσης. Εάν η διεύθυνση αποστολής εμπίπτει σε αυτήν την περίμετρο, τότε το κόστος της αποστολής θα υπολογιστεί σύμφωνα με την τιμολόγηση που έχετε ορίσει. Ωστόσο, εάν δεν εμπίπτει σε αυτήν την περίμετρο, αυτό σημαίνει ότι η παράδοση δεν θα εκπληρωθεί με αυτόν τον τρόπο παράδοσης.


Λάβετε υπόψη σας ότι για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία πρέπει να έχετε ενεργοποιημένο ένα Google Maps API Key.


Προσθήκη μιας γεωζώνης του τύπου «απόσταση από σημείο»

Αφού δημιουργήσετε όλες τις αποστάσεις που θέλετε, μεταβείτε στην ενότητα Γεωζώνες > Προσθήκη Νέας Ζώνης για να τις συγχωνεύσετε σε μία γεωγραφική ζώνη.


Εισαγάγετε ένα όνομα για τη νέα γεωγραφική περιοχή (μόνο για εσωτερική χρήση) και προσθέστε μια απόσταση από αυτές που δημιουργήσατε προηγουμένως, επιλέγοντας την από το αναπτυσσόμενο μενού «ισχύει μόνο για απόσταση από σημείο».

Ορίστε μια γεωγραφική περιοχή σε μια μέθοδο αποστολής

Αφού δημιουργήσετε γεωζώνες, θα πρέπει να δημιουργήσετε μεθόδους αποστολής στις οποίες θα τις εκχωρήσετε, έτσι ώστε να εμφανίζονται στο ταμείο και η τιμή να υπολογίζεται με βάση την απόσταση της αποστολής.


Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Αποστολές > Προσθήκη μεθόδου αποστολής.


Στο παράθυρο των ρυθμίσεων:

  • εισάγετε ένα όνομα της μεθόδου αποστολής
  • απενεργοποιήστε το κουμπί «γενικό» από την ενότητα «περιφέρειες αποστολής»
  • επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να συμπεριλάβετε από το αναπτυσσόμενο μενού
  • εισάγετε την αξία αυτής της παράδοσης


Κάντε το ίδιο με τις υπόλοιπες ζώνες που έχετε (2,3,4 χλμ κτλ.)

Πώς φαίνεται στο ταμείο (checkout);

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζονται οι δημιουργημένες ζώνες στο ταμείο (checkout) κατά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης αποστολής που εμπίπτει στον προσδιορισμό της περιμέτρου:Σε αυτήν την περίπτωση, η διεύθυνση αποστολής που καταχωρίσατε εμπίπτει στη ζώνη των 2 χιλιομέτρων, για αυτό και ο πελάτης στο βήμα της επιλογής μιας μεθόδου παράδοσης βλέπει αυτές τις δύο επιλογές:


Εάν η διεύθυνση βρίσκεται στη ζώνη 3 χλμ., ο πελάτης θα δει μόνο την επιλογή της παράδοσης στο Zone 3 km:


Εάν η διεύθυνση αποστολής είναι εκτός αυτής της περιμέτρου, η αποστολή δεν θα είναι δυνατή.

*Εάν έχετε ενεργοποιημένες άλλες επιλογές αποστολής, π.χ. ενσωματομένες μεθόδους (Speedy, Econt), τότε αυτές θα εμφανιστούν ως επιλογή.