Οι ομάδες πελατών σάς βοηθούν να τμηματοποιείτε το κοινό σας και να διαχειρίζεστε καλύτερα τις μάρκετινγκ δραστηριότητες σας. Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς μπορείτε να εισαγάγετε έναν χρήστη σε μια ομάδα πελατών, με αυτόματο τρόπο, αφού εγγραφεί και βάσει του email τομέα του. Το συγκεκριμένο παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι πώς κάθε εγγεγραμμένος πελάτης του οποίου το email τελειώνει σε cloudcart.com εμπίπτει στην ομάδα πελατών «cloudcart».


Σε αυτό το άρθρο θα μάθετε:

Δημιουργία ομάδας πελατών

Μεταβείτε στον πίνακα διαχείρισης του ηλεκτρονικού σας καταστήματος και στην ενότητα Πελάτες > Ομάδες πελατών και από το κουμπί Προσθήκη ομάδας, δημιουργήστε την ομάδα πελατών CloudCart.

Δημιουργία τμήματος

Μεταβείτε στην ενότητα Μάρκετινγκ > Καμπάνιες > Τμήματα. Από το κουμπί Προσθήκη Τμήματος, προσθέστε ένα νέο τμήμα. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη Συνθήκης και επιλέξτε Συνδρομή σε κανάλι - E-mails και, στη συνέχεια, από το κουμπί Προσθήκη Συνθήκης επιλέξτε Περιέχει - Τελειώνει σε - cloudcart.com.

Με αυτόν τον τρόπο, το τμήμα που δημιουργείται θα τμηματοποιήσει όλους τους τρέχοντες και μελλοντικούς συνδρομητές των οποίων το email τελειώνει σε cloudcart.com.

Έναρξη μιας καμπάνιας

Στη συνέχεια, δημιουργήστε μια αυτοματοποιημένη καμπάνια μάρκετινγκ μεταβαίνοντας στην καρτέλα Μάρκετινγκ > Καμπάνιες, επιλέγοντας Καμπάνιες από το μενού και κάνοντας κλικ στο κουμπί Δημιουργία Καμπάνιας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυτοματοποιημένες καμπάνιες, δείτε εδώ.

1. Ορίστε έναν τίτλο της επιλογής σας, το όνομα της καμπάνιας είναι μόνο για εσωτερική χρήση

2. Επιλέξτε το τμήμα που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα. Όλοι οι χρήστες που συμμετέχουν σε αυτό το τμήμα θα συμπεριληφθούν στην καμπάνια και θα εισέλθουν στην ομάδα των πελατών του CloudCart.

3. Ορίστε το ακόλουθο βήμα στην καμπάνια:

  • Εκτελέστε την ενέργεια - μόλις εκπληρωθεί η προϋπόθεση, οι χρήστες του τμήματος θα εμπίπτουν στην ομάδα πελατών
  • Τύπος ενέργειας - η ενέργεια είναι οι πελάτες να εισέλθουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα πελατών
  • CloudCart - υποδεικνύει σε ποια ομάδα πελατών θα εισέλθουν οι χρήστες του τμήματος

Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση Καμπάνιας για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και μετά το κουμπί Έναρξη Καμπάνιας για να την ξεκινήσετε.


Έχετε την επιλογή να τοποθετήσετε αυτόματα έναν χρήστη σε μια ομάδα πελατών, αφού εγγραφεί, βάσει του email τομέα του, δημιουργώντας μια αυτοματοποιημένη καμπάνια με τις μάρκετινγκ καμπάνιες του CloudCart και δημιουργώντας πρώτα ένα τμήμα με χρήστες των οποίων τα emails θα τελειώνουν με τον σχετικό τομέα, σε αυτήν την περίπτωση @cloudcart.com.