Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει συνδρομητές που έχουν κάνει περισσότερες από μία παραγγελίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αξίζουν τουλάχιστον την προσοχή σας, διότι η διατήρηση των υφιστάμενων πελατών είναι πέντε φορές φθηνότερη από την πρόσληψη νέων. Ενθαρρύνετε αυτούς τους πελάτες να αγοράζουν πιο ενεργά από εσάς και μετατρέψτε τους σε πιστούς προσφέροντάς τους τις κατάλληλες εκπτώσεις.      

Η ακόλουθη τμηματοποίηση είναι κατάλληλη για πολλές εξειδικευμένες αγορές, όπως υπολογιστές και περιφερειακά, λευκές και μαύρες συσκευές, αρώματα και καλλυντικά, ενδύματα, υποδήματα κ.λπ.  

Στόχος του τμήματος

Συνδρομητές που έχουν περισσότερες από 1 παραγγελίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα.


Προσθέστε τις ακόλουθες προϋποθέσεις και συμπληρώστε τις αντίστοιχες τιμές τους:

1. Παραγγελία

  • Ώρες παραγγελίας ('Περισσότερο από' / 1)

Προϋποθέσεις

Έτσι θα πρέπει να μοιάζει το τμήμα σας όταν τελειώσει:

Δείτε άλλες ιδέες τμηματοποίησης σε αυτήν την ενότητα του Κέντρου βοήθειας.