Ο υπολογιστής δανείων της DSK Bank είναι ένας τρόπος πληρωμής, τον οποίο μπορείτε εύκολα να ενεργοποιήσετε στο διαδικτυακό σας κατάστημα, έτσι ώστε να δώσετε την δυνατότητα στους πελάτες σας να αγοράζουν προϊόντα με δόσεις.

Διαμόρφωση

1. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, είναι απαραίτητο να έρθετε σε επικοινωνία με έναν εκπρόσωπο της DSK Bank και να δηλώσετε την επιθυμία σας για σύναψη σύμβασης υπολογισμού δανείου στο διαδικτυακό σας κατάστημα. Μέσω αυτού, τα ερωτήματα των πελατών σας σχετικά με την αγορά των προϊόντων με δόσεις θα αποστέλλονται απευθείας στον υπάλληλο της DSK Bank, ο οποίος θα επεξεργάζεται την κάθε αίτηση.


2. Μόλις συνάψετε την σύμβαση, θα πρέπει να μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου σας, στην ενότητα Πληρωμές > Τράπεζα DSK και να κάνετε κλικ στο κουμπί Διαμόρφωση.

3. Στα κενά πεδία του παραθύρου που θα ανοίξει, μπορείτε να εισαγάγετε τα σχετικά στοιχεία. Στην πρώτη ενότητα έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα και το λογότυπο του τρόπου πληρωμής:

4. Στην επόμενη ενότητα, εισαγάγετε τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Email - Εδώ μπορείτε να εισαγάγετε τη διεύθυνση email στην οποία επιθυμείτε να σταλούν τα ερωτήματα των πελατών σας. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν συμφωνίας σας με τον φορέα.
  2. Αριθμός σύμβασης - Εισαγάγετε εδώ τον αριθμό της σύμβασης σας με τον φορέα
  3. Ελάχιστη αξία - Εισαγάγετε την ελάχιστη τιμή ενός προϊόντος που μπορεί να αγοραστεί με δόσεις.
  4. Ελάχιστη περίοδος - Πρέπει να εισαγάγετε μια ελάχιστη περίοδο πληρωμής, την οποία οι πελάτες σας θα μπορούν να ορίζουν κατά την επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής. Το τυπικό ελάχιστο όριο είναι οι 3 μήνες.
  5. Μέγιστη περίοδος - Εισαγάγετε τη μέγιστη περίοδο, την οποία οι πελάτες σας θα μπορούν να ορίζουν για να εξοφλήσουν τα προϊόντα που αγοράζουν.
  6. Χρονικά διαστήματα ανάμεσα στα βήματα - Μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας ένα διαφορετικό χρονικό διάστημα ανάμεσα στα βήματα. Το διάστημα αυτό είναι ο αριθμός των μηνών αποπληρωμής που μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες σας. Για παράδειγμα, εάν το διάστημα είναι 3, τότε οι πελάτες σας θα μπορούν να επιλέξουν την αποπληρωμή ενός προϊόντος εντός 3, 6, 9, 12 κτλ. μηνών.
  7. Ποσοστό ανά μήνα - Εισαγάγετε εδώ το μηνιαίο επιτόκιο ως ποσοστό προσαύξησης της αγοράς σε μηνιαία βάση.
  8. Δωρεάν δόσεις - Εδώ μπορείτε να καθορίσετε ποιοι μήνες θα προσφέρονται με δωρεάν δόσεις, εφόσον επιθυμείτε κάτι τέτοιο.

5. Στο πλαίσιο κειμένου, στην ενότητα Περιγραφή του τρόπου πληρωμής, που εμφανίζεται παρακάτω, θα πρέπει να εισαγάγετε ένα κείμενο που θα εμφανίζεται κάθε φορά που οι πελάτες σας ολοκληρώνουν επιτυχώς μια παραγγελία μέσω αυτού του τρόπου πληρωμής. Σύμφωνα με τη σύμβαση σας με τον φορέα, μπορείτε να συμπληρώσετε το πεδίο με το ακόλουθο υποδειγματικό κείμενο:

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του «Διαδικτυακού σας καταστήματος»!

Το αίτημα σας για αγορά με δόσεις μέσω της DSK Bank έχει σταλεί με επιτυχία.

Μπορείτε να αναμένετε απάντηση εντός δύο ωρών.

6. Άτοκες δόσεις - σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ορίσετε τις προϋποθέσεις για άτοκη μίσθωση. 

  • Τίτλος - Ο καταχωρημένος τίτλος άτοκης μίσθωσης θα είναι ορατός στους πελάτες, θα τοποθετηθεί πάνω από τον πίνακα των άτοκων μηνών μίσθωσης. 
  • Άτοκες δόσεις - σε αυτό το πεδίο πρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό των μηνών για μια άτοκη μίσθωση. Αν θέλετε να συμπληρώσετε περισσότερους από έναν αριθμούς, διαχωρίστε τους με κόμμα.

Δείτε πώς θα φαινόταν στο ταμείο:

Ο πελάτης θα πρέπει να επιλέξει ένα σχέδιο αποπληρωμής και να ολοκληρώσει την παραγγελία.