Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε:

Πώς μπορώ να βελτιστοποιήσω τα banner μου για επιτραπέζιες και κινητές συσκευές;

Στο Μάρκετινγκ > Σελίδες προορισμού όπου ενσωματώνεται η εμφάνιση, παρέχουμε μια ενότητα "Slider", η οποία παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης μιας διαφορετικής εικόνας για κινητές και desktop εκδόσεις. Έτσι μπορείτε να ορίσετε τις κατάλληλες αναλογίες για την κάθε συσκευή. Εάν χρειαστεί να προσθέσετε μόνο μια εμφάνιση (και όχι ένα slider), τότε μπορείτε να επιλέξετε ξανά ένα slider με 1 θέση:

Από που μπορώ να προσθέσω επιπλέον κείμενο στη σελίδα που βλέπουν οι πελάτες μου μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους;

Για να προσθέσετε ένα επιπλέον στοιχείο από τις στατικές σελίδες, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα και να την ορίσετε ως Σελίδα Επιτυχούς Παραγγελίας (ολοκληρωμένης παραγγελίας). 

1. Στην ενότητα Μάρκετινγκ > Σελίδες προορισμού, επιλέξτε Προσθήκη νέας σελίδας από την επάνω δεξιά γωνία.

2. Από το παράθυρο που ανοίγει πρέπει να επιλέξετε έναν οπτικό κατασκευαστή σελίδων συστήματος.

3. Στο επόμενο βήμα, πρέπει να επιλέξετε Σελίδα Επιτυχούς Παραγγελίας:

4.Στον οπτικό κατασκευαστή, από το κουμπί Προσθήκη νέας σειράς, επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να τακτοποιήσετε τις πληροφορίες.

5. Στη συνέχεια, προσθέστε μια ενότητα σε κάθε τμήμα. Στο παράθυρο που ανοίγει, πρέπει να επιλέξετε την ενότητα Λεπτομέρειες παραγγελίας. Εκτός από αυτήν την ενότητα μπορείτε να προσθέσετε και κείμενο, φωτογραφία κτλ.


Ποιες είναι οι απαιτήσεις των διαστάσεων για τα banners και τα sliders;

Σας συνιστούμε να προσθέτετε sliders με πλάτος τουλάχιστον 1920 pixels και το ύψος της εικόνας πρέπει να είναι το ίδιο για όλα τα ρυθμιστικά, έτσι ώστε να εμφανίζονται σωστά (εσείς επιλέγετε το κατάλληλο ύψος για την αρχική σας σελίδα). Χρησιμοποιήστε εικόνες όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας και συμπιέστε τις πριν τις προσθέσετε στον πίνακα ελέγχου σας για να ελαφρύνετε την αρχική σας σελίδα και να αυξήσετε την ταχύτητα της.

Είναι πιθανό να έχετε banners διαφορετικών διαστάσεων στο κατάστημα σας, ανάλογα με την προτεραιότητα και την τοποθεσία τους στη σελίδα, αλλά και πάλι το πιο σημαντικό είναι να είναι καλά βελτιστοποιημένα και με υψηλή ανάλυση.

Επίσης, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε εικόνες σε μορφή .jpg, καθώς είναι μικρότερες από τις .png, και έτσι θα έχετε βέλτιστη ταχύτητα της ιστοσελίδας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα μπορείτε να βρείτε στον οδηγό βοήθειας:

Εικόνες προϊόντων, banners και sliders