Το Skroutz.gr είναι ο μεγαλύτερος ιστότοπος της ελληνικής αγοράς, για σύγκριση τιμών, ανάμεσα σε δεκάδες κατηγορίες προϊόντων από διάφορα διαδικτυακά καταστήματα. Χωρίς αμφιβολία, το Skroutz είναι η νούμερο ένα ιστοσελίδα που εμπιστεύονται οι Έλληνες για τις online αγορές τους. Αν επιθυμείτε να πουλήσετε στην ελληνική αγορά ή εφόσον ήδη το κάνετε, τότε η παρουσία σας στην ιστοσελίδα αυτή είναι απαραίτητη. Το CloudCart κατάστημα σάς επιτρέπει να αναρτήσετε τα περισσότερα ή όλα τα προϊόντα σας στο https://www.skroutz.gr/ έτσι ώστε να είναι ορατά στους χρήστες της ελληνικής ιστοσελίδας.

Για να στείλετε τα προϊόντα σας σε αυτήν την ιστοσελίδα πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Skroutz.gr στο κατάστημα σας. Αυτό γίνεται μεταβαίνοντας στον πίνακα διαχείρισης σας, στην ενότητα Εφαρμογές > Όλες οι εφαρμογές > Skroutz.bg.

Ρυθμίσεις

Αφού εγκαταστήσετε με επιτυχία την εφαρμογή, πρέπει να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Η αποστολή προϊόντων από το κατάστημα σας στο skroutz.gr γίνεται μέσω του XML Feed.


Κάθε 12 ώρες δημιουργείται ένα XML feed, το οποίο μεταδίδεται στον ελληνικό ιστότοπο, έτσι τα αποθέματα, οι ποσότητες και οι τιμές των προϊόντων να είναι πάντα επικαιροποιημένα.


1.Στην ενότητα XML feed από το αναπτυσσόμενο μενού πρέπει να επιλέξετε ποια προϊόντα θέλετε να συμπεριληφθούν στο αρχείο και να προωθηθούν στο skroutz. Αυτά μπορεί να είναι όλα τα προϊόντα σας ή τα προϊόντα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ή επωνυμίες, προϊόντα με συγκεκριμένες ετικέτες ή προϊόντα από συγκεκριμένες συλλογές.

2. Στην επόμενη ενότητα Φιλτράρισμα προϊόντων, μπορείτε να φιλτράρετε τα επιλεγμένα προϊόντα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα τους ή να επιλέξετε να συμπεριλάβετε όλα τα επιλεγμένα.

3. Στην ενότητα Κρυφά προϊόντα, έχετε την δυνατότητα να προσθέσετε ακόμη και τα προϊόντα που είναι κρυμμένα και δεν είναι ορατά στο κατάστημα σας, από το κουμπί ON/OFF.

4. Στην επόμενη ενότητα μπορείτε να εισαγάγετε παραμέτρους για την παρακολούθηση UTM, έτσι ώστε να λάβετε μια σαφέστερη ιδέα για τα μάρκετινγκ αποτελέσματα. Με το UTM, μπορείτε να παρακολουθείτε από πού σας επισκέπτεται ένας πελάτης όταν προέρχεται από μια εξωτερική πηγή στο κατάστημα σας. Στην περίπτωσή μας, στην παρακάτω εικόνα, στο Source πεδίο είναι το scroutz. Από εκεί δημιουργείται η κίνηση στο κατάστημα σας. Στο πεδίο Medium μπορείτε να εισαγάγετε το είδος της κίνησης από όπου προέρχεται ο επισκέπτης σας (cpc, email, social, referral, display, etc), στην περίπτωση αυτή είναι μια cpc (costperclick) καμπάνια και στο πεδίο Campaign εισαγάγετε το όνομα της συγκεκριμένης καμπάνιας που παρακολουθείται.

5. Το άλλο υποχρεωτικό πράγμα που πρέπει να προσθέσετε για να παρακολουθείτε τα αποτελέσματα είναι να εισαγάγετε το Analytics key που παρέχεται από την πλατφόρμα του Skroutz.

6. Εφόσον έχετε (παραλλαγές), τότε στο επόμενο πεδίο Size parameters από το αναπτυσσόμενο μενού πρέπει να επιλέξετε ποια αντιστοιχεί στο μέγεθος και ποια στο χρώμα στο Colors parameters. 

7. Στα επόμενα δύο πεδία (Availability in stock/ Availability out of stock), εισαγάγετε κείμενο που θα εμφανίζεται στα προϊόντα που υπάρχουν σε απόθεμα και στα προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα. Αυτό το κείμενο μπορεί να αποτελείται από πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η παράδοση, σχετικά με τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα ή αυτά που δεν είναι, εάν μπορούν να παραγγελθούν και σε τι χρονικό διάστημα θα παραδοθούν.

8. Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις από το κουμπί Αποθήκευση.

Μόλις αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, ένας σύνδεσμος θα δημιουργηθεί. Ο σύνδεσμος αυτός δεν θα δημιουργηθεί αμέσως, θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί με αυτόν τον τρόπο:

Θα δείτε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των προϊόντων που θα συμπεριληφθούν στη ροή XML σας. Εάν ο αριθμός των προϊόντων που περιέχονται στη ροή XML είναι υψηλότερος, μπορείτε να αυξήσετε το όριο από το αντίστοιχο κουμπί. (Το κουμπί είναι ορατό μόνο εάν ο αριθμός των προϊόντων που πρέπει να δημιουργήσει η ροή XML υπερβαίνει τον αριθμό των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πακέτο σας).


500 προϊόντα περιλαμβάνονται στο StartUp plan, 2.500 προϊόντα για το business plan και 10.000 για το πρόγραμμα Enterprise.

Η κατάσταση δραστηριότητας, σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εάν η εφαρμογή είναι ενεργή. Εάν για κάποιο λόγο η εφαρμογή σταμάτησε να λειτουργεί, θα εμφανιστεί ένα κουμπί επανενεργοποίησης, από όπου θα μπορείτε να το ξεκινήσετε ξανά.


Από το κουμπί Επεξεργασία ρυθμίσεων, μπορείτε να επιστρέψετε ξανά στις ρυθμίσεις εάν θέλετε να επεξεργαστείτε ορισμένα από τα πεδία. Μόλις δημιουργηθεί ο σύνδεσμος, πρέπει να μεταβείτε στην πλατφόρμα https://www.skroutz.gr/ και να εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες.