Κάθε προϊόν στο CloudCart κατάστημα σας έχει μια συγκεκριμένη κατάσταση - διαθέσιμο / έχει εξαντληθεί / σύντομα διαθέσιμο κτλ. Οι καταστάσεις των προϊόντων (ή τα status) είναι εξαιρετικά χρήσιμες, διότι παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με τα προϊόντα που προσφέρετε εσείς στο κατάστημα σας και τα οποία τους ενθαρρύνουν στο να εκτελέσουν μια συγκεκριμένη ενέργεια. Εσείς μπορείτε να ορίσετε τις διαφορετικές καταστάσεις για κάθε προϊόν σύμφωνα με την ποσότητα του ή γενικώς για όλα τα προϊόντα. Οι καταστάσεις καθορίζουν εάν ένα προϊόν μπορεί να αγοραστεί από τον πελάτη ή σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί να θέσει ένα ερώτημα προς εσάς.

Καταστάσεις από προεπιλογή

Για να διαχειριστείτε τις καταστάσεις των προϊόντων, μεταβείτε στον πίνακα διαχείρισης, στα Προϊόντα > Καταστάσεις προϊόντων.

Από προεπιλογή, κάθε CloudCart κατάστημα έχει δύο καταστάσεις - Διαθέσιμο και Μη διαθέσιμο. Αυτές τις καταστάσεις μπορείτε να τις επεξεργαστείτε κάνοντας κλικ στο όνομα της κατάστασης. Αφού κάνετε την ενέργεια αυτή, θα ανοίξει ένα παράθυρο στο οποίο θα θέσετε τις επιθυμητές σας αλλαγές:

  • Από το πεδίο Ονομασία κατάστασης μπορείτε να επεξεργαστείτε την ονομασία της κατάστασης. Αυτό εμφανίζεται στο κατάστημα σας.
  • Ενέργειες - σημαίνει πως για προϊόν με αυτήν την κατάσταση θα γίνει η ενέργεια που επιλέξετε εσείς - για να εμφανιστεί το κουμπί «Αγορά», να γίνει απόκρυψη ή εμφάνιση της δυνατότητας για τον πελάτη να κάνει ερώτηση για το συγκεκριμένο προϊόν.
  • Στο τρίτο πεδίο «Εάν η ποσότητα είναι» επιλέγετε υπό ποιες συνθήκες θα εκτελεστεί η ενέργεια ανάλογα με την ποσότητα του προϊόντος. Από το αναπτυσσόμενο μενού έχετε διάφορες επιλογές από τις οποίες να επιλέξετε - λιγότερο από, περισσότερο από, ίσο με, χωρίς παρακολούθηση του ποσού και άλλα. Δηλαδή, θα ολοκληρωθεί η ενέργεια που επιλέξατε (από το προηγούμενο πεδίο) για όλα τα προϊόντα με την κατάσταση αυτή και σύμφωνα με την προϋπόθεση που ορίσετε στο πεδίο αυτό.

Για κάθε κατάσταση, ειδικά για τα προϊόντα με την κατάσταση «Διαθέσιμο», ο αριθμός των διαθέσιμων προϊόντων μπορεί να εμφανιστεί εφόσον επιθυμείτε οι πελάτες σας να ενημερώνονται σχετικά με αυτές τις πληροφορίες. Αυτό μπορεί να γίνει μεταβαίνοντας στην ενότητα Κατάστημα > Ενότητες > Προϊόντα > Λεπτομέρειες προϊόντος.

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Εμφάνιση της ποσότητας του προϊόντος.

Εφόσον ένα συγκεκριμένο προϊόν έχει την κατάσταση «Περιορισμένη ποσότητα», αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη στο να δείξετε τον συγκεκριμένο αριθμό. Αυτό θα ενθαρρύνει τους πελάτες να κάνουν μια ταχύτερη αγορά, καθώς τους δείχνετε ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η διαθεσιμότητα του προϊόντος να εξαντληθεί σύντομα. 


Οι καταστάσεις από προεπιλογή εφαρμόζονται γενικώς για όλα τα προϊόντα του καταστήματος για τα οποία είναι ενεργή η επιλογή παρακολούθησης της ποσότητας και έχετε ορίσει τις διαθέσιμες ποσότητες, εκτός από τις περιπτώσεις που έχετε ορίσει χειροκίνητα μια συγκεκριμένη κατάσταση για ένα συγκεκριμένο προϊόν, τότε ισχύει αυτή. Στις περιπτώσεις όπου η λειτουργία παρακολούθησης της ποσότητας δεν περιλαμβάνεται, τότε δεν υπάρχει κάποιο όριο και ο πελάτης μπορεί να παραγγείλει ανεξάρτητα.

Σύνδεση καταστάσεων από προεπιλογή

Από το κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία Σύνδεση καταστάσεων από προεπιλογή, μπορείτε να επιλέξετε ποια κατάσταση να εφαρμόζεται για τα διαθέσιμα προϊόντα και τα αντίστοιχα εξαντλημένα.

Αυτές οι καταστάσεις από προεπιλογή χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της κατάστασης που θα εφαρμόζετεαι εάν διάφορες καταστάσεις έχουν τις ίδιες ενέργειες, όπως και παρόμοιες συνθήκες εφαρμογής.

Για παράδειγμα: κατάσταση TEST 1 > με ενέργεια «απόκρυψη κουμπιού αγοράς» > με προϋπόθεση «ποσότητα 0» και κατάσταση TEST 2 > ξανά με την ενέργεια «απόκρυψη του κουμπιού αγοράς» > εφόσον «ποσότητα μικρότερη από το 1». Επειδή κάθε προϊόν μπορεί να έχει μόνο μία κατάσταση, οι καταστάσεις από προεπιλογή καθορίζουν ποια από τις δύο καταστάσεις θα ισχύει. Έχουν μεγαλύτερο βάρος όταν αποφασίζεται ποια κατάσταση θα εφαρμοστεί.

Προσθήκη καταστάσεων

Εκτός από τις προεπιλεγμένες καταστάσεις που υπάρχουν ήδη στο κατάστημα σας, μπορείτε να δημιουργήσετε και επιπλέον καταστάσεις από το κουμπί που βρίσκετε στην επάνω δεξιά γωνία Προσθήκη νέας κατάστασης.

1. Στο παράθυρο που ανοίγει, στο πεδίο Ονομασία της κατάστασης πρέπει να συμπληρώσετε την ονομασία της κατάστασης που δημιουργείτε. Αυτή η κατάσταση θα εμφανιστεί στη λεπτομερή σελίδα των προϊόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις της.

2. Στο πεδίο Ενέργεια, από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να εκτελείται για την κατάσταση που δημιουργείτε. Εμφάνιση του κουμπιού «Αγορά» σε προϊόντα που φέρουν την κατάσταση αυτή, απόκρυψη του κουμπιού «Αγορά» - το κουμπί δεν θα είναι ορατό στους πελάτες και εκείνοι δεν θα μπορούν να προσθέτουν το συγκεκριμένο προϊόν στο καλάθι τους.


Εάν ορισμένα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα αυτήν τη στιγμή, αλλά δεν θέλετε να τα αφαιρέσετε από τον κατάλογο των προϊόντων σας, διότι μπορεί να είναι ξανά διαθέσιμα σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, τότε μπορείτε να τους θέσετε μια ενέργεια, το κουμπί «αγορά» να είναι κρυφό, έτσι ώστε το προϊόν να είναι ορατό στους πελάτες ή να επιλέξτε την Εμφάνιση κατάστασης ως ερώτημα. Αυτή η ενέργεια θα προσθέσει ένα κουμπί μέσω του οποίου οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν ερώτηση για την διαθεσιμότητα του προϊόντος. Το κουμπί θα ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο θα οι πελάτες θα στέλνουν το ερώτημα τους, αφήνοντας ένα email και το ονοματεπώνυμο τους.


3. Στο πεδίο Εάν η ποσότητα είναι - ορίζετε την προϋπόθεση υπό την οποία θα εκτελεστεί η ανατεθειμένη ενέργεια για την κατάσταση που δημιουργήσατε εσείς.

Αφού δημιουργήσετε μια κατάσταση για τα προϊόντα, όλα τα προϊόντα που πληρούν την προϋπόθεση της ποσότητας σε αυτήν την κατάσταση, αυτόματα θα αποδέχονται την ενέργεια και την ονομασία της κατάστασης.

Χειροκίνητη ρύθμιση καταστάσεων

Οι καταστάσεις από προεπιλογή που εφαρμόζονται γενικώς για όλα τα προϊόντα μπορούν να αντικατασταθούν με χειροκίνητα τοποθετημένες καταστάσεις, στις λεπτομέρειες των προϊόντων της επιλογής σας.


Όταν προσθέτετε ένα προϊόν στο κατάστημα σας, δεν έχει καθορισμένη κατάσταση. Μπορείτε χειροκίνητα να ορίσετε τις δημιουργημένες καταστάσεις ή αυτές από προεπιλογή και μόνο τότε το προϊόν θα εμφανίζεται με την συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό γίνεται όταν μεταβείτε στις λεπτομέρειες του προϊόντος και ορίσετε μια συγκεκριμένη κατάσταση που να ισχύει για αυτό το συγκεκριμένο προϊόν όταν είναι διαθέσιμο και όταν έχει εξαντληθεί. Έπειτα, η κατάσταση που έχετε επιλέξει θα εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο προϊόν και όχι γενικώς. Οι καταστάσεις από προεπιλογή ισχύουν γενικώς για όλα τα προϊόντα που δεν έχουν καταστάσεις που να έχουν προστεθεί με χειροκίνητο τρόπο.


Για να ορίσετε μια συγκεκριμένη κατάσταση προϊόντος, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Ποσότητα παρακολούθησης» και να απενεργοποιήσετε το κουμπί «Συνέχεια πώλησης» για να ορίσετε την κατάσταση του προϊόντος όταν δεν είναι διαθέσιμο.