Всеки продукт във вашия CloudCart магазин притежава определен статус - наличен/изчерпан/очаквайте скоро и т.н. Продуктовите статуси са изключително полезни, тък като дават необходимата информация на потребителите за продуктите, които предлагате в магазина си и ги насърчават към извършването на определено действие. Вие може да задавате различни статуси за всеки отделен продукт според неговото количество или за всички продукти глобално. Статусите определят дали даден продукт може да бъде закупен от клиента или, ако е изчерпан да отправи запитване към вас. 


В тази статия ще намерите:

Статуси по подразбиране

За да управлявате статусите на продуктите влезте в админ панела си, секция Продукти > Статуси на продукти.

По подразбиране във всеки CloudCart магазин има създадени два статуса - В наличност и Изчерпан. Тези статуси могат да бъдат редактирани чрез кликане върху името на статуса. След като извършите това действие ще ви се отвори прозорец, в който да нанесете желаните промени:

  • От полето Наименование на статуса може да редактирате името на статуса. То е видимо в магазина ви.
  • Действия - означава, че за продукт с този статус ще бъде изпълнено действието, което изберете - да се покаже бутона "Купи", да се скрие или да бъде показана възможност клиента да направи запитване за този продукт.
  • В третото поле Ако количеството е избирате при какви условия според количеството на продукта да се изпълни действието. От падащото меню имате различни варианти, които може да изберете - по-малко от, повече от, равно на, без проследяване на количеството и др. Т.е. според условието, което зададете в това поле ще бъде изпълнено и действието, което сте избрали в предното поле за всички продукти с този статус.

В магазина ви, в детайлната страница на съответния продукт, който е с такъв статус, тези статуси изглеждат по следния начин: 


Към всеки статус, най-вече за продукти със статус "В наличност" може да бъде показана и бройката на наличните продукти, ако желаете клиентите ви да видят тази информация. Това може да стане като отидете в секция Магазин > Модули > Продукти > Детайлна информация за продукт.

В отворилия ви се прозорец е необходимо да вклчючите опцията за Показване количеството в статуса

Тази функция е полезна, ако даден продукт е със статус "Ограничено количество", да покажете и конкретната бройка. По този начин ще насърчите клиентите да направят по-бързо покупка, тъй като им показвате, че съществува реална опасност продуктът скоро да бъде изчерпан. Включена тази опция в магазина изглежда така:


Статусите по подразбиране се прилагат глобално за всички продукти в магазина, за които е включена опцията за проследяване на количеството и сте задали наличните бройки, освен в случаите, когато сте задали ръчно конкретен статус за определен продукт, тогава се прилага точно той. В случаите, в които не е вклчючена функцията за проследяване на количеството, няма ограничение и клиентът може да си поръчва независимо.

Свързване на статуси по подразбиране

От бутона в горния десен ъгъл Свързване на статуси по подразбиране може да избирате кой статус за продукти в наличност и изчерпани такива да се прилага.

Тези статуси по подразбиране служат за определяне на това кой стаус да се прилага, ако различни статуси имат едни и същи действия и подобни условия на прилагане.

Например: статус TEST 1 > с действие "скрий бутона купи" > при условие "количество 0" и статус TEST 2 > отново с действие "скрий бутона купи" > при условие "количество по-малко от 1". Тъй като всеки продукт може да има само един статус, статусите по подразбиране определят кой от двата статуса да се прилага. Те са с по-голяма тежест, когато се взима решение кой статус да бъде приложен.

Добавяне на статуси

Освен статусите по подразбиране , които са във вашия магазин, имате възможност да създавате и допълнителни такива от бутона в горния десен ъгъл Добави нов статус.

1. В отворилия ви се прозорец, в поле Наименование на статуса е нужно да въведете име на статуса, който създавате. Този статус ще се визуализира в детайлната страница на продуктите, които отговарят на условията за този статус. 

2. В полето Действие от падащото меню изберете, действието, което искате да се изпълнява за статуса, който създавате. Покажи бутона "Купи" на продукти с този статус, скрий бутона "Купи" - бутонът няма да бъде видим за клиентите и те няма да могат да добавят този продукт в количката си. 


Ако дадени продукти не са налични в момента, но не искате да ги премахвате от продуктовия си листинг, защото на по-късен етап отново ще бъдат налични, може да им дададете действие, бутона "купи" да бъде скрит, за да са видими за клиентите или да изберете Покажи статуса като запитване. Това действие ще добави бутон, от който потребителите ще могат да отправят запитване относно даден продукт. Бутонът ще отваря прозорец, в който  да оставят имейл и имена и да изпратят запитването си.


3. В полето Ако количеството е - задавате условието, при което ще се изпълни зададеното действие за създадения от вас статус. 

След като създадете статус за продуктите, всички продукти, които отговарят на условието за количество в този статус, автоматично ще приемат действията и името на статуса.

Ръчно назначаване на статуси

Статусите по подразбиране, които се прилагат глобално за всички продукти могат да бъдат заменени с ръчно добавени такива в детайлите на избрани от вас продукти. 


Когато добавяте продукт в магазина си, той няма зададен статус. Можете ръчно да му зададете създадените статуси или тези по подразбиране, и само тогава продуктът ще се визуализира с конкретно зададения статус. Това става като отидете в детайлите на дадения продукт и зададете конкретен статус, когато е в наличност и когато продуктът е изчерпан, който да бъде приложим точно за този продукт. Тогава за конкретния артикул ще се приложи статусът, който сте избрали, а не глобалният такъв. Статусите по подразбиране се прилагат на глобално ниво за всички продукти, които нямат ръчно добавени статуси. 


За да зададете конкретен статус за продукти трябва, преди всичко, да включите опцията "Проследяване на количеството" и да изключите бутона "продължи продажбата", за да изберете статус на продукта, когато не е наличен.