Προϊόντα με διαφορετικό συντελεστή ΦΠΑ

Ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζετε εξαρτάται από το είδος των προϊόντων που πουλάτε. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που προσθέτετε μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις κατηγορίες προϊόντων ή με την περιοχή. Μπορείτε να ορίσετε χαμηλότερο ή υψηλότερο φόρο από τον κανονικό, ο οποίος θα ισχύει μόνο για μία ή και για περισσότερες κατηγορίες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν αυτή η εξαίρεση θα αφορά μια μόνο περιοχή ή αν θα ισχύει γενικώς.


Ένα παράδειγμα παρόμοιας περίπτωσης είναι ο μειωμένος φόρος σε όλα τα εμπορεύματα της κατηγορίας «Βιβλία» σε πολλές χώρες. Εδώ μπορείτε να ελέγξετε τους συντελεστές ΦΠΑ για την κάθε κατηγορία προϊόντων που ισχύουν σε κάθε χώρα.


Λόγω της πανδημίας COVID-19, μπορεί να υπάρξει αλλαγή/μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό το αρχείο για τις διαφορετικές χώρες.

Πώς να ορίσετε διαφορετικές εξαιρέσεις στο κατάστημα σας;

Στο CloudCart κατάστημα σας, έχετε την δυνατότητα να ορίσετε διαφορετικό φόρο για ορίσμενες περιοχές, ο οποίος θα ισχύει μόνο για τους χρήστες της συγκεκριμένες περιοχής.


Εφόσον πουλάτε προϊόντα που έχουν διαφορετικό φόρο από αυτόν που έχετε ορίσει για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα στο κατάστημα σας, μπορείτε να ορίσετε κάποιες εξαιρέσεις για ορισμένες κατηγορίες και επίσης να ορίσετε οι εξαιρέσεις αυτές να ισχύουν μόνο για τους χρήστες από συγκεκριμένες περιοχές. Εάν δεν επιλέξετε μια περιοχή, τότε η εξαίρεση που δημιουργήθηκε για μια συγκεκριμένη κατηγορία θα ισχύει για όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από την περιοχή από την οποία προέρχονται.


Βήματα:

1. Από τον πίνακα διαχείρισης του καταστήματος σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι και χρεώσεις.

2. Κάντε κλικ στην Προσθήκη φόρου από την επάνω δεξιά γωνία για να δημιουργήσετε έναν φόρο ή εφόσον έχετε ήδη δημιουργήσει φόρους, τότε επιλέξτε αυτόν προς τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τις εξαιρέσεις.

3. Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες στα πεδία που βλέπετε ως Όνομα, Περιγραφή, Τιμή κτλ.


Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις φόρων και χρεώσεων του CloudCart καταστήματος σας, μπορείτε να δείτε το άρθρο μας σχετικά με το θέμα εδώ.


4. Στην προτελευταία ενότητα Εξαιρέσεις ανά περιοχή, μπορείτε να ορίσετε διαφορετικό φορολογικό συντελεστή για μια συγκεκριμένη περιοχή.


5. Στην τελευταία ενότητα Εξαιρέσεις ανά κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε την κατηγορία, τον φορολογικό συντελεστή που θα εφαρμοστεί στα προϊόντα αυτής της κατηγορίας και, εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε μια περιοχή για την οποία θα ισχύει αυτός ο όρος.

Περιπτώσεις στις οποίες δεν χρειάζεται να προσθέτετε ΦΠΑ στις πωλήσεις σας

1. Εάν πουλάτε προϊόντα σε εταιρείες από άλλη χώρα της ΕΕ, ΔΕΝ χρεώνετε τον ΦΠΑ εφόσον ο πελάτης είναι εγγεγραμμένος και κατέχει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ. Εκείνος θα πρέπει να πληρώσει τον ΦΠΑ για τα προϊόντα που αγοράζει από εσάς στην χώρα του. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι εγγεγραμμένος στο ΦΠΑ, θα πρέπει να εφαρμόσετε το ΦΠΑ συντελεστή της χώρας σας. Εάν ο αριθμός που έχει εισαγάγει ο πελάτης στα στοιχεία του τιμολογίου του δεν είναι έγκυρος, τότε ο ΦΠΑ δεν θα αφαιρεθεί από την συγκεκριμένη αγορά.


Το CloudCart θα προσπαθήσει να επαληθεύσει τον ΦΠΑ αριθμό που έχει εισαγάγει ο πελάτης σας και εφόσον είναι έγκυρος θα καταργήσει αυτόματα τον συντελεστή. Η υπηρεσία που χρησιμοποιούμε είναι https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ - VIES. Εάν η υπηρεσία VIES δεν είναι διαθέσιμη τη στιγμή της προσθήκης του αριθμού ΦΠΑ, τότε το CloudCart θα το αποδεχτεί χωρίς επαλήθευση.


2. Πώληση προϊόντων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης - Εάν ο πελάτης σας προέρχεται από κράτος εκτός της ΕΕ, τότε εσείς δεν χρεώνετε τον ΦΠΑ στην αγορά αυτή. Ωστόσο, μπορείτε να αφαιρέσετε τον ΦΠΑ που έχετε πληρώσει για έξοδα που σχετίζονται άμεσα με τη δραστηριότητα που ασκείτε.