Εάν εμπορεύεστε εκτός της Βουλγαρίας και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει να παρακολουθείτε τις πωλήσεις σας και να βλέπετε εάν η αξία τους υπερβαίνει το συνολικό μέγεθος του ανώτατου ορίου για τις διασυνοριακές πωλήσεις, το οποίο καθορίζεται από κάθε χώρα της ΕΕ - από 35.000 έως 100.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι εάν έχετε υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο της ξένης χώρας στην οποία κάνετε τις πωλήσεις σας, τότε είστε υποχρεωμένοι να εγγράψετε μια εταιρεία στο Μητρώο ΦΠΑ εκεί και να εφαρμόσετε τον τοπικό συντελεστή φορολόγησης - αυτός είναι ο λεγόμενος διασυνοριακός ΦΠΑ.

ΦΠΑ όρια για πωλήσεις εξ αποστάσεως εντός της ΕΕ

Χώρα

Όρια για πωλήσεις εξ αποστάσεως

 

Εθνικό νόμισμα

Αυστρία

EUR 35 000

Βέλγιο

EUR 35 000

Βουλγαρία

BGN 70 000

Κύπρος

EUR 35 000

Τσεχία

CZK 1 140 000

Γερμανία

EUR 100 000

Δανία

DKK 280 000

Εστονία

EUR 35 000

Ελλάδα

EUR 35 000

Ισπανία

EUR 35 000

Φινλανδία

EUR 35 000

Γαλλία

EUR 35 000

Κροατία

HRK 270 000

Ιρλανδία

EUR 35 000

Ιταλία

EUR 35 000

Λιθουανία

EUR 35 000

Λουξεμβούργο

EUR 100 000

Λετονία

EUR 35 000

Μάλτα

EUR 35 000

Ολλανδία

EUR 100 000

Πολωνία

PLN 160 000

Πορτογαλία

EUR 35 000

Ρουμανία

RON 118 000

Σουηδία

SEK 320 000

Σλοβακία

EUR 35 000

Σλοβενία

EUR 35 000