Σημαντικό! Μετά την αλλαγή των κανόνων ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου 2021, τα υφιστάμενα όρια για τις αποστάσεις πωλήσεις αγαθών εντός της ΕΕ έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί με ένα νέο όριο για ολόκληρη την ΕΕ ύψους 10.000 ευρώ. Κάτω από αυτό το όριο των 10.000 ευρώ, οι αποστάσεις πωλήσεις αγαθών εντός της ΕΕ μπορεί να συνεχίσουν να υπόκεινται σε ΦΠΑ στο κράτος μέλος όπου ο φορολογούμενος είναι εγκατεστημένος. Διαβάστε περισσότερα εδώ.


Εάν εμπορεύεστε εκτός της Βουλγαρίας και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει να παρακολουθείτε τις πωλήσεις σας και να βλέπετε εάν η αξία τους υπερβαίνει το συνολικό μέγεθος του ανώτατου ορίου για τις διασυνοριακές πωλήσεις, το οποίο καθορίζεται από κάθε χώρα της ΕΕ - από 35.000 έως 100.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι εάν έχετε υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο της ξένης χώρας στην οποία κάνετε τις πωλήσεις σας, τότε είστε υποχρεωμένοι να εγγράψετε μια εταιρεία στο Μητρώο ΦΠΑ εκεί και να εφαρμόσετε τον τοπικό συντελεστή φορολόγησης - αυτός είναι ο λεγόμενος διασυνοριακός ΦΠΑ.