Τι θα αλλάξουμε;

Πριν από μερικούς μήνες σας είπαμε ότι θα καταργήσουμε ένα πλέον παλιό και αχρησιμοποίητο τμήμα στο διαδικτυακό σας κατάστημα, δηλαδή την οθόνη με όλα τα προϊόντα σας σε ένα μέρος, η διεύθυνση  - https://mystore/products. Μέσω αυτής της μικρής αλλαγής, διευκολύνουμε τις μηχανές αναζήτησης στο να κατανοούν ευκολότερα την ιστοσελίδα σας και να μην την υπερφορτώνουμε άσκοπα. Με αυτόν τον τρόπο, οι μηχανές αναζήτησης θα επικεντρωθούν στις πραγματικά σημαντικές σελίδες της ιστοσελίδας σας και οι πελάτες θα έχουν την καλύτερη εμπειρία, κάτι που με τη σειρά του θα αυξήσει τις πιθανότητες αγοράς.


Η αλλαγή δεν θα επηρεάσει με κανέναν τρόπο την οπτικοποίηση των προϊόντων στο κατάστημα σας, αντιθέτως, η έμφαση είναι στις κατηγορίες που έχετε δημιουργήσει και στην ενεργή χρήση διαφορετικών ειδών φίλτρου προϊόντων που επιτρέπουν στους καταναλωτές να περιορίσουν την επιλογή των προϊόντων σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. 

Τι παίρνετε;

Ένα λιγότερο απασχολημένο και καλύτερα λειτουργικό σύγχρονο κατάστημα με τέλεια βελτιστοποιημένες σελίδες.
Μέχρι στιγμής, η ενότητα/products ευρετηριάζει πολλές σελίδες με ίσο βάρος στις σημαντικές διευθύνσεις URL (κατηγορίες, προμηθευτές, συλλογές κτλ.), γεγονός που οδηγεί στον κανιβαλισμό τους, για αυτό και καταργούμε αυτήν την ξεπερασμένη διαδρομή που ενσωματώνει τα προϊόντα σας σε μια αναποτελεσματική διεύθυνση.
Αυτές και άλλες βελτιώσεις που κάνουμε θα οδηγήσουν στην καλύτερη ευρετηρίαση του καταστήματος σας και στις περισσότερες πωλήσεις.

Τι πρέπει να κάνετε;

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση URL που περιγράφεται παραπάνω στο μενού καθοδήγησης, στα banners, στα slides, στις εικόνες, στα πλαίσια κειμένου ή στη διαφημιστική σας καμπάνια (κοινωνικά μέσα δικτύωσης, Google και email marketing), τότε μπορείτε να την αντικαταστήσετε με ένα από τα ακόλουθα παραδείγματα:

Αλλαγή στην ενότητα Προϊόντα:

Μπορείτε να αντικαταστήσετε τον σύνδεσμο/products με μια νέα συλλογή που να ενοποιεί τα προϊόντα από όλες τις κατηγορίες σας. Δείτε το άρθρο μας στο κέντρο βοήθειας από όπου μπορείτε να δημιουργήσετε τη συλλογή σας.

Αλλαγή του μενού προϊόντων σε κουμπί χωρίς κλικ, που θα εμφανίζει τη λίστα όλων των κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου προϊόντων. Αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο έλεγχο της ενέργειας από την μεριά του πελάτη. 

Μετά την αλλαγή που περιγράφεται, οι κατηγορίες και οι συλλογές σας θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα κλικ. Για αυτό τον λόγο και με στόχο την βελτίωση της ευρετηρίασης τους, είναι απαραίτητο να προσθέσετε meta title και meta desctiption στις λεπτομέρειες από τον πίνακα ελέγχου.


Εάν δεν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, η ενότητα/products θα κατευθύνει αυτόματα στην αρχική σας σελίδα.

Η τροποποίηση ισχύει από τις 15.09.2020.