Το διαδικτυακό σας κατάστημα χρειάζεται μια μέθοδο παράδοσης και για την δική σας ευκολία το CloudCart σας προσφέρει γρήγορη και εύκολη ενσωμάτωση με την Econt. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συνάψετε μια σύμβαση με έναν από τους καλύτερους παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Χρησιμοποιώντας την ενσωμάτωση της Econt, θα έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να διαχειρίζεστε τις παραγγελίες και τις αποστολές σας από τον Πίνακα Ελέγχου του CloudCart. Κάθε παραγγελία στο κατάστημα σας μπορεί να σταλεί στους πελάτες σας με ένα μόνο κλικ! Ακολουθήστε τα βήματα αυτά για να ενσωματώσετε με επιτυχία το κατάστημα σας στην Econt.


1. Μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου του καταστήματος σας, στο τμήμα Εφαρμογές και επιλέξτε Econt.

2.  Στο πρώτο μέρος των ρυθμίσεων, αποθηκεύστε τα ανάλογα στοιχεία (όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης) από την σύμβαση σας με την Econt, κάντε κλικ στο κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία για να αλλάξετε την εφαρμογή στην κατάσταση (status) On και κάντε κλικ στο μπλε κουμπί «Σύνδεση με την Econt».


3. Το CloudCart αυτόματα θα συμπληρώσει τα στοιχεία της εταιρείας σας που υποβάλλει η Econt, σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ σας. Στο τμήμα Στοιχεία αποστολέα, πρέπει να καθορίσετε την τοποθεσία από την οποία η Econt θα παραλαμβάνει τις αποστολές. Επιλέξτε εάν οι αποστολές θα παραλαμβάνονται από τη διεύθυνση του αποστολέα (η διεύθυνση σας) ή από τη διεύθυνση του γραφείου του κούριερ.

4.  Στο επόμενο βήμα πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο τιμολόγησης ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας παράδοσης - σε μια διεύθυνση ή / και ένα γραφείο από το αναπτυσσόμενο μενού. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές από το κουμπί ON / OFF. 

Econt Calculator - αυτόματα θα υπολογίζει κάθε παράδοση σύμφωνα με τους όρους της Econt τιμολόγησης

Econt calculator + δωρεάν αποστολή - αυτόματα θα υπολογίζει κάθε παράδοση σύμφωνα με τους όρους της τιμολόγησης της Econt και θα εφαρμόζει αυτόματα την δωρεάν παράδοση όταν το ποσό της παραγγελίας υπερβεί το ποσό που έχετε καθορίσει εσείς στο κενό πεδίο

Σταθερή τιμή στην τιμή χωρίς Econt Calculator - επιλέγοντας αυτήν την υπηρεσία, πρέπει να συμπληρώσετε χειροκίνητα την τιμή της παράδοσης που θέλετε να λαμβάνουν οι πελάτες σας σε σχέση με την τιμή της παραγγελίας που ολοκληρώνουν

Σταθερή τιμή ανάλογα με το βάρος χωρίς Econt calculator - επιλέγοντας αυτό το είδος υπηρεσίας, πρέπει να συμπληρώσετε χειροκίνητα την τιμή της αποστολής που επιθυμείτε να λαμβάνουν οι πελάτες σας ανάλογα με το βάρος της παραγγελίας που πραγματοποιούν

 Σταθερή τιμή κατά τιμή και βάρος χωρίς Speedy Calculator - αυτό το είδος υπηρεσίας αποτελεί συνδυασμός των δύο προηγούμενων:

Εάν οι παράμετροι της παράδοσης υπερβαίνουν τις συγκεκριμένες που έχουν οριστεί, τότε η τιμή της αποστολής θα αλλάξει και θα εφαρμοστεί η προεπιλεγμένη τιμή της εταιρείας ταχυμεταφοράς.

Fallback τιμή παράδοσης

Αυτή η επιλογή αντιπροσωπεύει μια εναλλακτική τιμή παράδοσης. Μέσω αυτής, επιτρέπετε οι παραγγελίες σας να ολοκληρώνονται ακόμη και αν το calculator του προμηθευτή δεν λειτουργεί σωστά. Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής αυτής, πρέπει να ορίσετε μια "Fallback" τιμή παράδοσης που θα ενεργοποιείται όταν χρειαστεί.

5.  Στην επόμενη ενότητα Ρυθμίσεις για την παραλαβή αποστολής, πρέπει να ενεργοποιήσετε όλες τις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον αυτόματο υπολογισμό των αποστολών. Όλες οι επισημασμένες λεπτομέρειες θα εμφανίζονται στην φορτωτική κάθε παραγγελίας.

*  Προεπιλεγμένο βάρος για ένα προϊόν - εφόσον δεν έχετε προσθέσει βάρος σε κανένα από τα προϊόντα σας, η Speedy θα λάβει υπόψη το βάρος που εισάγετε στο πεδίο αυτό, έτσι ώστε να υπολογίσει το κόστος της αποστολής.

* Ενεργοποίηση αποστολής προς διεύθυνση - ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή, εφόσον επιθυμείτε οι πελάτες σας να μπορούν να ορίζουν την προσωπική τους διεύθυνση προς την οποία να γίνεται η αποστολή της παραγγελίας τους.

*  Ενεργοποίηση παράδοσης προς ένα γραφείο ταχυμεταφοράς - ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, εφόσον επιθυμείτε οι πελάτες σας να μπορούν να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο γραφείο της Econt από όπου να λάβουν την παραγγελία τους.

*  Ενεργοποίηση της πληρωμής κατά την παράδοση (αντικαταβολή) - ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή εάν θέλετε οι πελάτες να μπορούν να πληρώνουν επί τόπου κατά την παράδοση της παραγγελίας τους. Εάν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τον τρόπο πληρωμής μέσω «Αντικαταβολής» στην ενότητα Ρυθμίσεις > Πληρωμές του πίνακα ελέγχου.

*  Ενεργοποίηση της υπηρεσίας δηλωμένης αξίας - ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή εφόσον θέλετε τα προϊόντα που στέλνετε να είναι ασφαλισμένα κατά την παράδοση. Αυτό θα αυξήσει την τιμή της παράδοσης σύμφωνα με τους όρους της Econt. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή δηλωμένης αξίας, πρέπει να εισαγάγετε ένα ποσό που όταν ξεπεραστεί οι παραγγελίες θα υπολογίζονται με μια δηλωμένη τιμή.

*  Ενεργοποίηση της απόδειξης παραλαβής - ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή εάν επιθυμείτε οι πελάτες σας να λαμβάνουν απόδειξη παραλαβής για την παραληφθείσα παραγγελία. Αυτό μπορεί να αυξήσει την αξία της παράδοσης σύμφωνα με τους όρους της Econt.

*  Ενεργοποίηση απόδειξης παραλαβής/δελτίου αποστολής εμπορευμάτων - ενεργοποιήστε την επιλογή εάν θέλετε να λάβετε από τους πελάτες σας απόδειξη παραλαβής/δελτίο αποστολής εμπορευμάτων για την παραληφθείσα παραγγελία.

*  Ενεργοποιήστε την ειδοποίηση μέσω SMS κατά την παράδοση μιας παραγγελίας - ενεργοποιήστε την επιλογή, εφόσον επιθυμείτε οι πελάτες σας να λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω SMS μόλις παραδοθεί η παραγγελία τους στο γραφείο που έχουν επιλέξει.

*  Υποβολή τιμολογίου πριν από την εξόφληση της αντικαταβολής - ενεργοποιήστε την επιλογή εφόσον θέλετε ο κούριερ να παρέχει πρώτα το τιμολόγιο και στη συνέχεια να ζητήσει το ποσό της παραγγελίας. Αυτό μπορεί να αυξήσει το κόστος της παράδοσης.

*  Να γίνει προσθήκη ώρας προτεραιότητας - ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή επιτρέπετε σε κάθε πελάτη να ορίσει την ακριβή ώρα που επιθυμεί για την παραλαβή της παραγγελίας.

*  Να παρέχεται στον πελάτη η επιλογή ημέρας για την παράδοση - ενεργοποιώντας την επιλογή αυτή δίνετε την δυνατότητα σε κάθε πελάτη να επιλέξει την ακριβή ημέρα κατά την οποία θα λάβει την  παραγγελία.

*  Μεριά πληρωτή από προεπιλογή - εδώ πρέπει να ορίσετε εάν ο αποστολέας (εσείς) ή ο παραλήπτης (ο πελάτης) θα εξοφλεί το ποσό της παράδοσης.

* Δυνατότητα επιστροφής ενός ήδη αγορασμένου εμπορεύματος - ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή εάν θέλετε οι πελάτες σας να μπορούν να επιστρέψουν ένα ήδη αγορασμένο προϊόν με την υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

*  Η τιμή της παράδοσης περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο - εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η τιμή της παράδοσης θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του τιμολογίου που εκδίδετε στον πελάτη.

* Αυτόματη επισήμανση ως πληρωμένη παραγγελία - ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή εάν θέλετε η παραγγελία να επισημαίνεται αυτόματα ως πληρωμένη όταν στην πλατφόρμα της Econt υπάρχουν ενημερώσεις (σχόλια) σχετικά με την παράδοση μέσω αντικαταβολής.


6.  Στην ενότητα Επιπλέον Ρυθμίσεις πρέπει να επιλέξετε εάν θα συμπεριλάβετε τις ακόλουθες επιλογές που θα ισχύουν ως προεπιλογή για κάθε παραγγελία.

* Επιτρέψτε τον έλεγχο της αποστολής πριν από την πληρωμή - ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή εάν θέλετε οι πελάτες σας να μπορούν να ανοίξουν την παραλαβή και να την ελέγξουν πριν την πληρώσουν.

* Επιτρέψτε τον έλεγχο και την δοκιμή της αποστολής πριν από την πληρωμή - ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή εάν θέλετε οι πελάτες σας να μπορούν να ανοίξουν την αποστολή και να δοκιμάσουν το προϊόν πριν εξοφλήσουν την παράδοση.


7.  Αφού ελέγξετε εάν έχετε ρυθμίσει τις παραπάνω επιλογές όπως πρέπεο, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Αυτό θα ενεργοποιήσει την ενσωμάτωση της Econt και οι πελάτες σας θα μπορούν να ολοκληρώνουν εύκολα και γρήγορα τις παραγγελίες τους στο κατάστημα.


Όσον αφορά τις φορτωτικές που δημιουργούνται σύμφωνα με το βάρος της παραγγελίας:
- Εάν υπερβαίνει τα 50 κιλά θεωρείται μεταφορά φορτίου
- Εάν είναι κάτω από 20 κιλά και είναι από γραφείο σε γραφείο, θεωρείται ταχυδρομική αποστολή
- Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, θεωρείται δέμα