Το διαδικτυακό σας κατάστημα χρειάζεται μια μέθοδο παράδοσης και για την δική σας ευκολία το CloudCart σας προσφέρει γρήγορη και εύκολη ενσωμάτωση με την Speedy. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συνάψετε μια σύμβαση με έναν από τους καλύτερους παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.
Χρησιμοποιώντας την ενσωμάτωση της Speedy, θα έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να διαχειρίζεστε τις παραγγελίες και τις αποστολές σας από τον Πίνακα Ελέγχου του CloudCart. Κάθε παραγγελία στο κατάστημα σας μπορεί να σταλεί στους πελάτες σας με ένα μόνο κλικ! Ακολουθήστε τα βήματα αυτά για να ενσωματώσετε με επιτυχία το κατάστημα σας στην Speedy.


1. Μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου του καταστήματος σας, στο τμήμα Εφαρμογές και επιλέξτε Speedy.

2. Στο πρώτο μέρος των ρυθμίσεων, αποθηκεύστε τα ανάλογα στοιχεία (όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης) από την σύμβαση σας με την Speedy, κάντε κλικ στο κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία για να αλλάξετε την εφαρμογή στην κατάσταση (status) On και κάντε κλικ στο μπλε κουμπί «Σύνδεση με την Speedy».
3. Το CloudCart αυτόματα θα συμπληρώσει τα στοιχεία της εταιρείας σας που υποβάλλει η Speedy, σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ σας. Στο τμήμα Στοιχεία αποστολέα, πρέπει να καθορίσετε την τοποθεσία από την οποία η Speedy θα παραλαμβάνει τις αποστολές. Επιλέξτε εάν οι αποστολές θα παραλαμβάνονται από τη διεύθυνση του αποστολέα (η διεύθυνση σας) ή από τη διεύθυνση του γραφείου του κούριερ.
4. Στο επόμενο βήμα, πρέπει να επιλέξετε τα Είδη υπηρεσίας που θα επιτρέψετε στην Speedy να χρησιμοποιεί για τις αποστολές σας.

Ανάλογα με το σημείο έναρξης και λήξης μιας αποστολής, η Speedy καθορίζει ποιες από τις υπηρεσίες της θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της παράδοσης. Κάθε υπηρεσία της Speedy έχει διαφορετική τιμολόγηση και είναι ανάλογα με το βάρος της αποστολής, την διεύθυνση και τον χρόνο παράδοσης. Όταν ενεργοποιήσετε περισσότερες υπηρεσίες Speedy, οι πελάτες σας θα βλέπουν και θα μπορούν να επιλέξουν ποια υπηρεσία θα χρησιμοποιήσουν για την παράδοση των παραγγελιών τους.

Οι συχνότερες υπηρεσίες είναι Οικονομική, Εξπρές, Ταχυμεταφορά εντός πόλης - 2 ημέρες και ταχυδρομική υπηρεσία Speedy (Speedy Mail).
Εάν έχετε ρυθμίσει μόνο μία υπηρεσία, για παράδειγμα την «Οικονομική» και ένας από τους πελάτες σας έχει ορίσει μια διεύθυνση παράδοσης για την οποία η Speedy μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία «Ταχυμεταφορά εντός πόλης - 2 ημέρες», τότε κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του ο πελάτης θα λάβει το μήνυμα «Δεν βρέθηκε η υπηρεσία Speedy που να μπορεί να εξυπηρετήσει την παράδοση σας».

Επιλέξτε τον τύπο της υπηρεσίας - στο γραφείο και στη διεύθυνση

5. Στο επόμενο βήμα πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο τιμολόγησης ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας παράδοσης - σε μια διεύθυνση ή / και ένα γραφείο από το αναπτυσσόμενο μενού. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές από το κουμπί ON / OFF.

*  Είδος υπηρεσίας - Speedy Calculator - αυτόματα θα υπολογίζει κάθε παράδοση σύμφωνα με τους όρους της Speedy τιμολόγησης
*  Είδος υπηρεσίας - Speedy calculator + χρέωση επεξεργασίας - θα υπολογίζει αυτόματα κάθε παράδοση σύμφωνα με τους όρους της τιμολόγησης της Speedy και αυτόματα θα προσθέτει την χρέωση της επεξεργασίας που έχετε καθορίσει εσείς στο κενό πεδίο. Οι πελάτες σας θα βλέπουν το άθροισμα των δύο ποσών σαν τιμή παράδοσης
*  Τύπος υπηρεσίας -  Speedy calculator + δωρεάν αποστολή - αυτόματα θα υπολογίζει κάθε παράδοση σύμφωνα με τους όρους της τιμολόγησης της Speedy και θα εφαρμόζει αυτόματα την δωρεάν παράδοση όταν το ποσό της παραγγελίας υπερβεί το ποσό που έχετε καθορίσει εσείς στο κενό πεδίο

Στο πεδίο «Δωρεάν ταχυμεταφορές εντός πόλης» πρέπει να καθορίσετε ποια υπηρεσία της Speedy επιθυμείτε για τις αποστολές εντός της πόλης, η οποία θα είναι δωρεάν για τους πελάτες. Στο πεδίο «Δωρεάν υπεραστικές ταχυμεταφορές» πρέπει να καθορίσετε ποια Speedy υπηρεσία επιθυμείτε να εκτελεί τις υπεραστικές αποστολές, η οποία θα παρέχεται δωρεάν για τους πελάτες. Στο παρακάτω παράδειγμα, όλες οι παραγγελίες άνω των 150 EUR θα είναι δωρεάν για τους πελάτες σας και θα εκτελούνται με την «Οικονομική» υπηρεσία παράδοσης της Speedy.
*  Είδος υπηρεσίας - Σταθερή τιμή στην τιμή χωρίς Speedy Calculator - επιλέγοντας αυτήν την υπηρεσία, πρέπει να συμπληρώσετε χειροκίνητα την τιμή της παράδοσης που θέλετε να λαμβάνουν οι πελάτες σας σε σχέση με την τιμή της παραγγελίας που ολοκληρώνουν. Στο παρακάτω παράδειγμα όλες οι παραγγελίες με τιμή κάτω των 150 EUR θα εκτελούνται με σταθερή παράδοση στην τιμή των 5 EUR και όλες οι παραγγελίες άνω των 150 EUR θα έχουν δωρεάν αποστολή. Στην περίπτωση αυτή, το calculator του Speedy δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά την διαμόρφωση της τιμής της παράδοσης στους πελάτες σας.
Τύπος υπηρεσίας - Σταθερή τιμή ανάλογα με το βάρος χωρίς Speedy calculator - επιλέγοντας αυτό το είδος υπηρεσίας, πρέπει να συμπληρώσετε χειροκίνητα την τιμή της αποστολής που επιθυμείτε να λαμβάνουν οι πελάτες σας ανάλογα με το βάρος της παραγγελίας που πραγματοποιούν. Στο παρακάτω παράδειγμα, η παράδοση θα έχει σταθερή τιμή 5 EUR για όλες τις παραγγελίες με βάρος έως και 10 κιλά, ενώ οι παραγγελίες μεταξύ 10 και 50 κιλών θα φέρουν την τιμή των 15 EUR.
* Είδος υπηρεσίας - Σταθερή τιμή κατά τιμή και βάρος χωρίς Speedy Calculator - αυτό το είδος υπηρεσίας αποτελεί συνδυασμός των δύο προηγούμενων:

Fallback τιμή παράδοσης

Αυτή η επιλογή αντιπροσωπεύει μια εναλλακτική τιμή παράδοσης. Μέσω αυτής, επιτρέπετε οι παραγγελίες σας να ολοκληρώνονται ακόμη και αν το calculator του προμηθευτή δεν λειτουργεί σωστά. Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής αυτής, πρέπει να ορίσετε μια "Fallback" τιμή παράδοσης που θα ενεργοποιείται όταν χρειαστεί.

6.  Στην επόμενη ενότητα Ρυθμίσεις για την παραλαβή αποστολής, πρέπει να ενεργοποιήσετε όλες τις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον αυτόματο υπολογισμό των αποστολών. Όλες οι επισημασμένες λεπτομέρειες θα εμφανίζονται στην φορτωτική κάθε παραγγελίας.

*  Ειδικές απαιτήσεις κατά την παράδοση - Αυτές είναι επιλογές που μπορείτε να προσθέσετε από τον Speedy λογαριασμό σας σε συγκεκριμένη ανάγκη.

*  Άνοιγμα πριν από την πληρωμή - Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή εφόσον θέλετε οι πελάτες σας να μπορούν να ανοίξουν την αποστολή που έχουν παραλάβει πριν από την πληρωμή. Στο παραπάνω παράδειγμα, επιτρέπεται το άνοιγμα πριν από την πληρωμή.

*  Στην περίπτωση απόρριψης της αποστολής μετά από έλεγχο του πελάτη: η επιστροφή γίνεται με έξοδα εις βάρος μου - Αυτή η ένδειξη επιτρέπει την επιστροφή σε βάρος του Εμπόρου, όπως αναγράφεται.

*  Προεπιλεγμένο βάρος για ένα προϊόν - εφόσον δεν έχετε προσθέσει βάρος σε κανένα από τα προϊόντα σας, η Speedy θα λάβει υπόψη το βάρος που εισάγετε στο πεδίο αυτό, έτσι ώστε να υπολογίσει το κόστος της αποστολής.

*  Προεπιλεγμένα Πλάτος, Ύψος και Βάθος για ένα προϊόν - Αυτές οι επιλογές είναι σημαντικές εφόσον τα προϊόντα σας είναι μεγάλα, διότι το κόστος παράδοσης θα αυξηθεί σε σχέση με το μέγεθος των παραμέτρων.

*  Προεπιλεγμένο είδος πακέτου - Οι πληροφορίες χρησιμεύουν για την αναγραφή στην φορτωτική. Για παράδειγμα: Φάκελος ή Κούτα. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τον αριθμό των πακέτων ή τις κούτες. Για παράδειγμα: 1 τμχ.

*  Συσκευασίες (κουτιά) αποστολής - Εδώ μπορείτε να παραθέσετε κουτιά, εφόσον έχετε τέτοια συγκεκριμένα.

*  Προεπιλεγμένη μεριά πληρωτή - Εδώ επιλέγετε εάν ο Παραλήπτης, ο Αποστολέας ή κάποιος Τρίτος θα χρεωθεί για την παράδοση. Αυτές οι παράμετροι θα ληφθούν υπόψη μόνο εάν δεν υπάρχουν άλλες προκαθορισμένες από το κατάστημα σας.


Εάν οι παράμετροι της παράδοσης υπερβαίνουν τις συγκεκριμένες που έχουν οριστεί, τότε η τιμή της αποστολής θα αλλάξει και θα εφαρμοστεί η προεπιλεγμένη τιμή του Κούριερ. 

Σημαντικό! Όταν η αποστολή αποστέλλεται στο εξωτερικό, την υπηρεσία ταχυμεταφορών τη χρεώνεται πάντα ο αποστολέα.


Ενεργοποιήστε την αποστολή προς διεύθυνση - ενεργοποιήστε την επιλογή, εφόσον επιθυμείτε οι πελάτες σας να μπορούν να ορίζουν την προσωπική τους διεύθυνση για την αποστολή της παραγγελίας τους.  

*  Ενεργοποίηση παράδοσης προς ένα γραφείο ταχυμεταφοράς - ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, εφόσον επιθυμείτε οι πελάτες σας να μπορούν να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο γραφείο της Speedy στο οποίο να λάβουν την παραγγελία τους.

*  Ενεργοποίηση αντικαταβολής - Με αυτήν την επιλογή ενεργοποιείτε την Αντικαταβολή

*  Αίτημα για έγγραφα επιστροφής - ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή, εφόσον επιθυμείτε ένα έγγραφο επιβεβαίωσης της παραλαβής από τον πελάτη σας

*Αίτημα βεβαίωσης παραλαβής - ενεργοποιήστε την επιλογή αυτήν εφόσον επιθυμείτε βεβαίωση κατά την παραλαβή από τους πελάτες σας

*  Έχω Speedy εκτυπωτή - ενεργοποιήστε την επιλογή εάν διαθέτετε μια τέτοια συσκευή από την Speedy

*  Ενεργοποίηση της επιλογής «Δηλωμένη Αξία» - ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή εφόσον θέλετε τα προϊόντα που στέλνετε να είναι ασφαλισμένα κατά τη στιγμή της παράδοσης. Αυτό θα αυξήσει το κόστος της παράδοσης ανάλογα με τους όρους της Speedy.

*  Οι αποστολές περιέχουν μόνο έγγραφα - ενεργοποιείστε εφόσον οι αποστολές θα περιέχουν μόνο έγγραφα

Η τιμή παράδοσης περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο - Αυτή είναι η ρύθμιση που καθορίζει εάν η υπηρεσία ταχυμεταφοράς θα είναι εις βάρος του παραλήπτη και θα προστίθεται ως αξία στο δελτίο αποστολής (τιμολόγιο) ή θα εμφανίζεται ως αξία στο όνομα του εμπορεύματος και μηδενική τιμή.

*  Η τιμή της παράδοσης περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο - εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή, η τιμή της παράδοσης θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του τιμολογίου που εσείς εκδίδετε στον πελάτη.

* Αυτόματη επισήμανση ως πληρωμένη παραγγελία - ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή εάν θέλετε η παραγγελία αυτόματα να επισημαίνεται ως πληρωμένη όταν στην πλατφόρμα Speedy υπάρχουν ενημερώσεις (σχόλια) σχετικά με την παράδοση με αντικαταβολή.

Υποβολή διαστάσεων  προϊόντος - όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, οι διαστάσεις των προϊόντων θα υποβληθούν και το Speedy θα υπολογίσει το ογκομετρικό τους βάρος. Κάθε προϊόν στο καλάθι αγορών θα επισημαίνεται ως ξεχωριστό πακέτο. Ο μέγιστος αριθμός πακέτων σε μία παραγγελία είναι δέκα.


Κάντε κλικ στην «Αποθήκευση»! Έχετε πλέον ρυθμίσει την εφαρμογή και το κατάστημα σας είναι συνδεδεμένο με την βάση δεδομένων της Speedy.

Ιδιαιτερότητα του Speedy

Εάν λάβετε το παρακάτω μήνυμα κατά τη δημιουργία της φορτωτικής:
DAILY_ADDRESS_LIMIT_REACHED

Αυτό σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί το ημερήσιο όριο από τον κούριερ. Σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με την Speedy ή να περιμένετε 24 ώρες πριν δημιουργήσετε την φορτωτική.