Онлайн магазинът ви се нуждае от надежден метод за доставка, чрез който поръчаните продукти от вашите клиенти да достигат бързо до тях. CloudCart ви предлага лесна интеграция с една от най-големите куриерски компании - Спиди (Speedy). Всичко, което трябва да направите е да сключите договор с тях. Чрез интеграцията със Спиди, ще разполагате с всичко необходимо, за да управлявате както поръчките, така и доставките си само от административния панел на вашия CloudCart магазин. Всяка поръчка, която влезе в магазина ви,  ще може да бъде изпращана до клиента само с един клик! Следвайте внимателно стъпките описани по-долу, за да активирате и настроите успешно тази услуга.


В тази статия ще намерите:

Настройки

1. Отидете в Контролния панел на магазина си, влезте в секция Приложения >Всички приложения и изберете Спиди.
2. В първата част на настройките, въведете данните (Потребителско име, Парола) от договора Ви със Спиди в съответните полета и натиснете бутона в горния десен ъгъл, за да се промени приложението към статус On.
3. CloudCart автоматично ще попълни данните на фирмата ви, които Спиди подава спрямо подписания между вас договор. В секция Данни на подателя, трябва да посочите мястото, откъдето Спиди ще взима пратките. Изберете дали пратките ще се взимат от адрес на подателя (Ваш адрес) или от офис на куриера.
4.  В следващата стъпка трябва да изберете Видове услуги, които да позволите на Спиди да използва за Вашите пратки.

В зависимост от началната и крайната точка на една доставка, Спиди определя коя от услугите си да използва за осъществяване на съответната доставка. Всяка услуга на Спиди има различно ценообразуване спрямо теглото на пратката, адреса и срока за доставка. Когато включите повече услуги на Спиди, клиентите Ви ще виждат и ще могат да изберат коя услуга да използват за тяхната доставка.


Най-използваните услуги са Икономична, Експресна, Градски куриер – 2 дни и Спиди поща.

Ако имате само една настроена услуга, например „Икономична“, а някой Ваш клиент зададе такъв адрес за доставка, за който Спиди да използват услуга „Градски куриер – 2 дни“, при финализиране на поръчка клиентът ще получи съобщение „Не е намерена услуга на Спиди, която да обслужи вашата доставка“. За това препоръчваме да сложите всички или почти всички услуги, които Спиди предлагат.

Избери тип услуга - до офис, до адрес или до автомат

5. В следващата стъпка трябва да изберете начина на ценообразуване на Типа услуга за доставка до адрес, за Типа услуга за доставка до офис  и до автомат от падащото меню. Може да включите или изключите тези опции от бутона ON/OFF.


Доставка до адрес:

Доставка до офис:


Доставка до автомат:


Важно: когато активирате "Доставка до автомат", при финализирането на поръчката, клиентите ви ще видят опцията да изберат тази опция. Ако имате активирана интеграция с Google Maps, тогава на картата в checkout страницата ще се визуализират възможните автомати, които могат да бъдат избрани.


Съвет: Имате възможност да предлагате различни цени и условия за услугите Доставка до адрес, Доставка до офис или Доствка до автомат. Може да зададете по-ниска стойност на доставката до автомат или да я направите безплатна над определена сума например.
Чрез прилагането на подобни маркетингови трикове вие ще сте по-гъвкави и конкурентоспособни. По този начин ще привлечете повече клиенти, които да направят поръчки в онлайн магазина ви.


Полетата за настройките на различните типове доставка до адрес, до офис или автомат, описани по-долу са еднакви: 

  • Спиди калкулатор – автоматично ще изчислява всяка доставка спрямо условията за ценообразуване на Спиди.

Fallback цена

*Fallback цена за доставка - тази опция представлява резервна цена за доставка. Чрез нея вие позволявате поръчките ви да бъдат завършвани, дори и ако калкулаторът на доставчика не функционира коректно. При активиране на тази опция, вие трябва да зададете "Fallback" цена на доставката, която ще става активна при нужда.

  • Спиди калкулатор + такса за обработка – автоматично ще изчислява всяка доставка спрямо условията за ценообразуване на Спиди и автоматично ще добавя такса за обработка, определена от вас в празното поле. Клиентите ви ще виждат сбора от двете суми като цена за доставка
  • Спиди калкулатор + безплатна доставка –  автоматично ще изчислява всяка доставка спрямо условията за ценообразуване на Спиди и автоматично ще слага безплатна доставка над определената от вас в празното поле сума на поръчка


В полето за “Безплатен градски куриер“ трябва да посочите чрез коя услуга на Спиди искате да се извършват градските доставки, които ще са безплатни за клиентите. В полето “Безплатен междуградски куриер“ трябва да посочите чрез коя услуга на Спиди искате да се извършват междуградските доставки, които ще са безплатни за клиентите. Същото важи и за последното поле "Безплатен международен куриер". В полето за минимлана стойност на поръчката задайте минималната сума на поръчката, за която доставката ще бъде безплатна.

  • Фиксирана стойност по цена без Спиди калкулатор – избирайки този тип услуга, трябва да попълните ръчно каква стойност на доставката желаете клиентите ви да платят спрямо цената на поръчката, която финализират. В примера по-долу всички поръчки с цена до 150 евро ще са с фиксирана доставка от 10 евро, а всички поръчки над 150 ще са с безплатна доставка. В този случай калкулаторът на Спиди за изчисление на доставката няма да се взима предвид за образуването на цена за доставка към клиентите ви.

Фиксирана стойност по тегло без Спиди калкулатор – избирайки този тип услуга, трябва да попълните ръчно каква стойност на доставката желаете клиентите ви да платят спрямо теглото на поръчката, която финализират. В примера по-долу доставката за клиентите ви ще бъде с фиксирана доставка от 5 евро за всички поръчки, които тежат до 10кг. и с цена 15 евро за всички поръчки, които са с тегло между 10кг. и 50кг.

  • Фиксирана стойност по цена и тегло без Спиди калкулатор – този тип услуга е съвкупност от предишните две: 

В зависимост от начина на ценообразуване, който сте избрали имате възможност и да задавате различни ценови условия за различните продуктови категории. Включете бутона на ON, изберете обхвата на поръчката, стойността на доставката и категорията, към която това условие ще се прилага. 

Региони за доставка

6. В следващата секция Региони за доставка може да настроите регионите, за които този метод на доставка да се прилага или да изберете да бъде прилаган глобално от бутона ON/OFF Глобално. Ако изключите бутона, от падащото меню следва да изберете конкретни региони за доставка, които сте създали предварително (в помощните ни статии може да разберете за какво служат гео зоните и гео полигоните и как да ги прилагате правилно).  

Този метод за доставка ще важи и ще бъде видим от клиентите само за конретния/ите регион/и, за които сте избрали да важи. За клинети поръчали от други региони той няма да бъде видим в чекаута, когато те избират метода на доставка на поръчаните стоки.

7. Методи за плащане - в тази секция може да изберете дали този метод за доставка да се прилага глобално като се отнася за всички методи за плащане, които имате в магазина (активирате от бутона ON/OFF) или да се прилага само към определени разплащателни методи (може да изберете такива от падащото меню).

Настройки за получаване на пратка  

8. В следващата секция Настройки за получаване на пратка е необходимо да активирате всички опции, които искате да се използват за автоматичното изчисление на доставките. Всички отбелязани детайли ще се визуализират в товарителницата на всяка поръчка.

Специалните изисквания при доставка – Това са опции, които можете да добавите от вашия акаунт в Спиди при конкретна нужда.

Опции преди плащане – от падащото меню можете да изберете дали позволявате тест или отваряне на пратката преди плащане. В примера по-горе се разрешава тестване преди плащане.

Тегло по подразбиране за един продукт – ако не сте добавили тегло на някой от продуктите си, Спиди ще вземе предвид теглото, което запишете в това поле, за да може да калкулира цена за доставка.

Широчина, Височина и Дълбочина по подразбиране за един продукт – Тези опции са важни, ако продуктите ви са с голям обем, защото цената на доставката ще поскъпне спрямо величината на параметрите.

Вид пакет по подразбиране – Информацията служи за изписване в товарителницата. Например: Плик или Кашон. Можете да посочите и брой пакети или кашони. Например: 1бр. Имайте предвид,че без стандартна опакова (плик, кашон или бройка) не може да се генерира товрителница!

Кутии за доставка – Тук можете да изредите кутии, ако имате специфични такива.

Страна платец по подразбиране – Тук избирате дали Получателя, Изпращача или Трета Страна ще платят доставката. Тези параметри ще се вземат в предвид, само ако няма други зададени от вашия магазин.


Ако параметрите на доставката излизат извън конкретно зададените, цената за доставка ще се промени на тази по подразбиране зададена от Доставчика. 

Важно! Когато пратката е за чужбина платецът на куриерската услуга винаги е изпращача!

Разреши наложен платеж – С тази опция активирате опцията "Наложен Платеж"

Заявка за обратни документи – включете опцията, ако очаквате документ за потвърждение на получена пратка от клиентите си

Заявка за обратна разписка – включете опцията, ако очаквате обратна разписка от клиентите си

Паричен превод - ако включите този бутон, ще активирате функцията "Паричен превод".


Важно! Ако е избрана опцията за Паричен превод, интеграцията на CloudCart със Спиди НЯМА да добави таксата за наложения платеж върху цената на цялата поръчка. Причината затова е, че пощенският паричен превод е допълнителна услуга на Спиди, която не се подава като стойност към системата на CloudCart.


Притежавам принтер от Спиди – включете опцията, ако имате предоставен от Спиди такъв апарат.

Активирай опция „Обявена стойност“ – включете тази опция, ако желаете продуктите, които изпращате да са застраховани по време на доставката. Това ще увеличи цената за доставката спрямо условията на Спиди.

Пратките съдържат само документи – включете, ако винаги пратките ще съдържат само документи.

Автоматично маркиране като платена на поръчката – включете тази опция, ако искате поръчката автоматично да бъде маркирана като платена, когато в платформата на Спиди има обратна информация за доставката с наложен платеж.


Синхронизирането на изплатени наложени платежи (Автоматично маркиране на поръчката като платена) е функционалност с определена лимитация, в зависимост от абонаментния план, който ползвате. За план Business имате 50 синхронизации. Това означава, че ще получавате информация за изплатени (50бр) НП. За план Enterprise синхронизациите са 500. Разбира се, имате възможност за закупуване на допълнителни пакети, които ще ви позволят да продължите да ползвате тази така полезна функционалност. 

Важно! Имайте предвид обаче, че след закупуването на допълнителен пакет (Plan feature pack), за да активирате новия лимит е необходимо да презапишете настройките на приложението.

Вижте наличните пакети за Синхронизиране за изплатени наложени платежи тук.


Описание на съдържанието на пратката - от падащото меню може да изберете какво да включва описанието на пратката (SKU, Баркод, Име на продукта).  

Подаване на размери на продукти - ако тази опция е включена, това означава, че ще бъдат подавани размерите на продуктите и Спиди ще изчисляват и взимат предвид тяхното обемно тегло. Всеки продукт в количката ще бъде маркиран като отделен пакет. Максималният брой пакети в една поръчка е 10 броя.


Натиснете бутона Запази, за да запазите настройките си! Вече магазинът ви е свързан с базата данни на Спиди.

Генериране на товарителница

При подготвяне на товарителница можете да променяте адреса на изпращача:

Специфика на Спиди

Ако при генериране на товарителницата получите следното съобщение:
DAILY_ADDRESS_LIMIT_REACHED

Това означава, че е достигнат дневния лимит от доставчика. Съветваме ви да се свържете със Спиди или да изчакате 24 часа преди да генерирате товарителницата.