Στο άρθρο αυτό, θα βρείτε όλες τις λειτουργίες στην ενότητα Παραγγελίες στις Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις καλαθιού αγορών, οι οποίες ελέγχουν ποια θα είναι τα προκαθορισμένα πεδία που πρέπει να συμπληρώσουν οι πελάτες σας για την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας.

1.  Αυτόματη υπενθύμιση μη ολοκληρωμένης παραγγελίας - Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, όλοι οι πελάτες των οποίων οι παραγγελίες είναι ημιτελείς για παραπάνω από μία ώρα θα λάβουν μια αυτόματη ειδοποίηση και έναν σύνδεσμο προς τη μη ολοκληρωμένη παραγγελία τους.

2.  Η υπενθύμιση να σταλθεί μέσω: - Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας για να υπενθυμίσετε στους χρήστες σας για το εγκαταλελειμμένο καλάθι τους. Σας συνιστούμε να επιλέξετε μόνο μία μέθοδο υπενθύμισης.

3.  Η υπενθύμιση της μη ολοκληρωμένης παραγγελίας να σταλθεί μετά από (λεπτά) - Επιλέξτε την ώρα μετά από την οποία θα αποσταλεί το πρώτο μήνυμα για την μη ολοκληρωμένη παραγγελία. Σας συνιστούμε το διάστημα μεταξύ της εγκατάλειψης της παραγγελίας και της υπενθύμισης να αποτελείται από τουλάχιστον 60 λεπτά.

4.  Να απαιτείται η διεύθυνση αποστολής για τα ψηφιακά προϊόντα - Εφόσον πουλάτε ψηφιακά προϊόντα, ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, εάν θέλετε οι πελάτες σας να καταχωρούν τη διεύθυνση τους για την αποστολή.

5.  Εάν υπάρχει μόνο ένας τρόπος παράδοσης, τότε αυτός θα επιλεχτεί αυτόματα - Εάν υπάρχει μόνο ένας ταχυμεταφορέας (μία ενεργοποιημένη υπηρεσία ταχυμεταφοράς στο κατάστημα σας) και με μία μόνο τιμή, ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή, έτσι ώστε αυτός ο τρόπος ταχυμεταφοράς να ορίζεται από προεπιλογή. Αυτό θα εξοικονομήσει ένα κλικ για τους πελάτες σας.

6.  Η ελάχιστη τιμή παραγγελίας - Εδώ μπορείτε να ορίσετε μια ελάχιστη τιμή για την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας. Εάν η αξία στο καλάθι είναι μικρότερη από αυτήν που αναγράφεται στο πεδίο αυτό, ο χρήστης δεν θα μπορεί να ολοκληρώσει την παραγγελία του.

7.  Μέγιστη ποσότητα παραγγελίας - Εδώ μπορείτε να ορίσετε τη μέγιστη ποσότητα της αγοράς ενός προϊόντος. Για παράδειγμα, εάν συμπληρώσετε το πεδίο με το 3, οι πελάτες σας δεν θα μπορούν να παραγγείλουν 4 κομμάτια του ίδιου προϊόντος.

8.  Ελάχιστη ποσότητα προϊόντος - Εάν εισαγάγετε μια αξία, το σύστημα θα σας ενημερώσει αυτόματα μέσω email όταν ένα προϊόν που παρακολουθείται έχει πέσει (εξαντληθεί) κάτω από τον αριθμό που έχετε καθορίσει.

9.  Μειώστε την ποσότητα του προϊόντος, ανάλογα με την κατάσταση (status) της παραγγελίας - αυτή η λειτουργικότητα σάς επιτρέπει να ορίσετε έναν κανόνα για το πότε να μειωθεί αυτόματα η ποσότητα που έχει εισαχθεί για τα προϊόντα σας.

  • Σε εκκρεμότητα / Εστάλη - Εφόσον ορίσετε την επιλογή αυτή, η ποσότητα των προϊόντων σας θα μειωθεί τη στιγμή που οι πελάτες σας κάνουν παραγγελία με τα αντίστοιχα προϊόντα. Ακόμα κι αν ο επιλεγμένος τρόπος πληρωμής είναι μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή αντικαταβολής (δηλαδή, ακόμη δεν έχετε λάβει την πληρωμή μετά την παραγγελία), η ποσότητα των προϊόντων της παραγγελίας θα μειωθεί αυτόματα.
  • Εξοφλημένη / Εστάλη - Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή, η ποσότητα των προϊόντων της παραγγελίας θα μειωθεί κατά την επεξεργασία της παραγγελίας. Εάν η παραγγελία έχει εξοφληθεί διαδικτυακά, η ποσότητα των προϊόντων της παραγγελίας θα μειωθεί αμέσως.

10.  Επιλέξτε τρόπο αποστολής από προεπιλογή (προαιρετικό) - Εάν η μέθοδος μεταφοράς (αποστολή/παράδοση) που έχετε ρυθμίσει για το κατάστημα σας αποτελείται από περισσότερο από ένα είδος (για παράδειγμα προς γραφείο και προς διεύθυνση), χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε τον τρόπο της μεταφοράς από προεπιλογή. Ο τρόπος μεταφοράς που επιλέγετε εδώ θα επαναπροσδιοριστεί και θα επιλεγεί από προεπιλογή για κάθε πελάτη που ολοκληρώνει μια παραγγελία.
11.  Επιλέξτε ταχυμεταφορέα από προεπιλογή (προαιρετικό) - Εάν έχετε ενεργοποιήσει περισσότερους από έναν τρόπους μεταφοράς (αποστολή/παράδοση), χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να επιλέξετε ποια από τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς θα επαναπροσδιοριστεί (που έχει επιλεχτεί από προεπιλογή για κάθε χρήστη) στο check out.
12.  Επιλέξτε τρόπο πληρωμής από προεπιλογή (προαιρετικά) - Εάν επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο τρόπο πληρωμής, αυτός ο τρόπος θα εφαρμόζεται για κάθε χρήστη κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας (στο check out).