Η νέα μας λειτουργία «Γρήγορη Παραγγελία» θα παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες σας να κάνουν αγορές στο κατάστημα εισαγάγοντας μόνο το email τους.

Το κουμπί παραγγελίας εμφανίζεται στη λεπτομερή σελίδα κάθε προϊόντος.

Γιατί χρειαζόμαστε τη γρήγορη παραγγελία;

Αυτή η επιλογή θα σας βοηθήσει στην αύξηση του αριθμού των ολοκληρωμένων παραγγελιών στο κατάστημα σας και θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους πελάτες που δυσκολεύονται στη συμπλήρωση του check out ή δεν έχουν την επιθυμία/το χρόνο να το κάνουν. Ωστόσο, εάν αφήσουμε στην άκρη όλα τα πλεονεκτήματα, η επεξεργασία των γρήγορων παραγγελιών είναι στην πραγματικότητα πιο δύσκολη, διότι πρέπει να επικοινωνήσετε με κάθε πελάτη για να λάβετε τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία τους.


Πώς να διαμορφώσω μια γρήγορη παραγγελία;

    1. Μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου, στην ενότητα «Εφαρμογές» και ενεργοποιήστε την εφαρμογή «Γρήγορη Παραγγελία» μέσω της επιλογής ON/OFF.

    2. Στη διαμόρφωση της εφαρμογής έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε ποιες πληροφορίες να ζητηθούν από τον πελάτη κατά την παραγγελία του. Σας συνιστούμε να συμπεριλάβετε και τις τρεις επιλογές για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη, οι οποίες θα είναι υποχρεωτικές κατά την αποστολή της παραγγελίας.

Το email είναι υποχρεωτικό πεδίο και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

    3. Ακολουθούν δύο επιλογές για την ονομασία του κουμπιού για την έναρξη μιας γρήγορης παραγγελίας και του κουμπιού για την ολοκλήρωση της. Εδώ σε ελεύθερο κείμενο πρέπει να διαμορφώσετε τα δύο κουμπιά, με τον ιδακινότερο τρόπο οπτικοποίησης κατά τη γνώμη σας.
    4. Τα δύο τελευταία πεδία είναι κατατοπιστικά, μέσω των οποίων πρέπει να εξηγήσετε στους πελάτες σας τι ακριβώς είναι η «γρήγορη παραγγελία», πώς λειτουργεί και σε τι χρησιμεύει. Το δεύτερο πεδίο είναι η επιγραφή χαιρετισμού, η οποία θα εμφανίζεται όταν έχει ήδη αποσταλεί η εντολή για μια γρήγορη παραγγελία.
    5. Οι όροι με τους οποίους θα πρέπει να συναινέσουν οι πελάτες σας κατά την ολοκλήρωση μιας γρήγορης παραγγελίας είναι οι ίδιοι με αυτούς που έχετε ορίσει και στο check out. Εφόσον θέλετε να επεξεργαστείτε τους όρους, επιστρέψτε στον πίνακα ελέγχου, στις Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις καλαθιού αγορών και βρείτε αυτήν την επιλογή:
    6. Η «γρήγορη παραγγελία» σας ενεργοποιήθηκε με επιτυχία, το κουμπί βρίσκεται στις λεπτομέρειες του κάθε προϊόντος. Αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία, εσείς θα λάβετε μια νέα παραγγελία στην ενότητα «Παραγγελίες», στην οποία θα υπάρχουν μόνο οι πληροφορίες που έχετε ζητήσει από τον πελάτη.

Η ενεργοποιημένη γρήγορη παραγγελία είναι κάπως έτσι


Εδώ μπορείτε να βρείτε τις πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του καλαθιού σας, όπου επιλέγετε την απαιτούμενη τεκμηρίωση για τη συγκατάθεση κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας.