Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση του καταστήματος σας. Σας συνιστούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εισαγάγετε τα στοιχεία της επιχείρησης σας.

Πληροφορίες τιμολογίου 

Μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου σας > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις καλαθιού αγορών > Πληροφορίες τιμολογίου

    1. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα ενεργοποιήσετε την τιμολόγηση μέσω του On/Off

    2. Συμπλήρωση αριθμών - Αυτή η επιλογή καθορίζει μέχρι πόσα ψηφία να συμπληρωθούν με 0 αριθμούς τιμολογίου. Η προεπιλογή είναι 10.

Παράδειγμα:

 • Εάν το τιμολόγιο φέρει τον αριθμό 1, θα προστεθούν αυτόματα 9 μηδενικά.
 • Εάν ο αριθμός τιμολογίου είναι 123 και έχετε ορίσει μια συμπλήρωση των 10, ο αριθμός θα εμφανιστεί με αυτόν τον τρόπο: 0000000123.
 • Εάν έχετε ορίσει συμπλήρωση 5 και ο αριθμός είναι 123456, τότε ο αριθμός θα εμφανιστεί με αυτόν τον τρόπο: 123456, αν ο αριθμός τιμολογίου είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό συμπλήρωσης, τότε θα αναγράφεται πλήρως


    3. Πρόθεμα αριθμού - ο αριθμός με τον οποίο ξεκινά το τιμολόγιο

Παράδειγμα:

 • Εάν ο αριθμός του τιμολογίου είναι 123 και δημιουργήθηκε το 2019 και έχετε ορίσει πρόθεμα [OY], τότε ο αριθμός θα έχει την εξής μορφή: 2019-123


    4. Επίθημα αριθμού - Αυτό είναι το αντίθετο του Προθέματος - ο αριθμός με τον οποίο τελειώνει το τιμολόγιο.

Παράδειγμα:

 • Εάν ο αριθμός τιμολογίου είναι 123 και δημιουργήθηκε το 2019 και έχετε ορίσει επίθημα - [OY], τότε ο αριθμός θα έχει την εξής μορφή: 123-2019

  Στοιχεία της εταιρείας

  Εισαγάγετε όλες τις πληροφορίες της επιχείρησης σας στα ακόλουθα πεδία:
  Στα παρακάτω πεδία, μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας πρότυπα τιμολογίου και δελτίου αποστολής χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές ή τα ήδη υπάρχοντα.