Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση του καταστήματος σας. Σας συνιστούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εισαγάγετε τα στοιχεία της επιχείρησης σας.

Πληροφορίες τιμολογίου 

Μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου σας > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις καλαθιού αγορών > Πληροφορίες τιμολογίου


1. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα ενεργοποιήσετε την τιμολόγηση μέσω του On/Off

2. Αυτόματη ή μη αυτόματη δημιουργία τιμολογίων - Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε τα τιμολόγια να δημιουργούνται αυτόματα ή για κάθε παραγγελία να δημιουργείται το τιμολόγιο με μη αυτόματο τρόπο.

Μεταβείτε στο πεδίο "Generate invoice" και από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε εάν προτιμάτε τα τιμολόγια να δημιουργούνται αυτόματα ή μη αυτόματα.

Εάν επιλέξετε "Manual" ως επιλογή δημιουργίας τιμολογίου όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Θα βρείτε στις ρυθμίσεις μια νέα επιλογή - Invoice number.

Για το πεδίο "Αριθμός" τιμολογίου, μπορείτε να επιλέξετε από 3 επιλογές για τη δημιουργία των τιμολογίων:

 • "Automated by the system" - το ίδιο το σύστημα θα δημιουργήσει έναν αριθμό τιμολογίου (ο επόμενος στη σειρά).
 • "Manual by the administrator" - ο πελάτης πρέπει να εισαγάγει τον αριθμό τιμολογίου με μη αυτόματο τρόπο και ο αριθμός πρέπει να είναι μοναδικός.
 • "External system" - ένας αριθμός τιμολογίου θα ληφθεί από ένα εξωτερικό σύστημα (ERP, το οποίο μπορείτε να επιλέξετε) εάν το σύστημα ERP υποστηρίζει τη δημιουργία τιμολογίων.
Σημαντικό: όταν επιλέγετε Generate invoice > Manual > External system, θα δείτε ένα νέο πεδίο όπου μπορείτε να επιλέξετε ποιο σύστημα ERP θέλετε να χρησιμοποιήσετε από αυτά που είναι εγκατεστημένα στο κατάστημά σας. Τα συστήματα ERP πρέπει να υποστηρίζουν την απόδειξη τιμολογίου και ο αριθμός τιμολογίου στο σύστημα ERP θα καταγράφεται ως αριθμός τιμολογίου στο κατάστημά σας στο CloudCart.

Επιλέξτε Generate Invoice > Manual > External System για να αποκτήσετε πρόσβαση στο νέο αναπτυσσόμενο μενού από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε ποιο σύστημα ERP θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Όταν επιλέξετε να δημιουργήσετε μη αυτόματα τα τιμολόγια και τους αριθμούς τους, κάτω από κάθε νέα παραγγελία θα μπορείτε να βρείτε ένα νέο πεδίο με το όνομα "Invoicing" και ένα κουμπί "Create Invoice".

    3. Διεύθυνση τιμολόγησης - Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού για τη διεύθυνση (Διεύθυνση χρέωσης ή διεύθυνση αποστολής) θα χρεωθούν τα τέλη και οι φόροι.

4. Συμπλήρωση αριθμών - Αυτή η επιλογή καθορίζει μέχρι πόσα ψηφία να συμπληρωθούν με 0 αριθμούς τιμολογίου. Η προεπιλογή είναι 10.

Παράδειγμα:

 • Εάν το τιμολόγιο φέρει τον αριθμό 1, θα προστεθούν αυτόματα 9 μηδενικά.
 • Εάν ο αριθμός τιμολογίου είναι 123 και έχετε ορίσει μια συμπλήρωση των 10, ο αριθμός θα εμφανιστεί με αυτόν τον τρόπο: 0000000123.
 • Εάν έχετε ορίσει συμπλήρωση 5 και ο αριθμός είναι 123456, τότε ο αριθμός θα εμφανιστεί με αυτόν τον τρόπο: 123456, αν ο αριθμός τιμολογίου είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό συμπλήρωσης, τότε θα αναγράφεται πλήρως


    5. Πρόθεμα αριθμού - ο αριθμός με τον οποίο ξεκινά το τιμολόγιο

Παράδειγμα:

 • Εάν ο αριθμός του τιμολογίου είναι 123 και δημιουργήθηκε το 2019 και έχετε ορίσει πρόθεμα [OY], τότε ο αριθμός θα έχει την εξής μορφή: 2019-123


  6. Επίθημα αριθμού - Αυτό είναι το αντίθετο του Προθέματος - ο αριθμός με τον οποίο τελειώνει το τιμολόγιο.

Παράδειγμα:

 • Εάν ο αριθμός τιμολογίου είναι 123 και δημιουργήθηκε το 2019 και έχετε ορίσει επίθημα - [OY], τότε ο αριθμός θα έχει την εξής μορφή: 123-2019

  Στοιχεία της εταιρείας

  Εισαγάγετε όλες τις πληροφορίες της επιχείρησης σας στα ακόλουθα πεδία:
  Στα παρακάτω πεδία, μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας πρότυπα τιμολογίου και δελτίου αποστολής χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές ή τα ήδη υπάρχοντα.