Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε:


Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον δικό σας τομέα και να τον προσθέτετε στο κατάστημά σας στο CloudCart.

Θα εξετάσουμε δύο περιπτώσεις: η πρώτη είναι πώς να προσθέσετε έναν κύριο τομέα αλλάζοντας τους διακομιστές ονομάτων (DNS) και η δεύτερη αφορά το πώς να υποδείξετε έναν τομέα ή υποτομέα ως εγγραφή CNAME χωρίς να χρησιμοποιήσετε την υποδομή του CloudCart, αλλά κατευθύνοντας τον τομέα ή υποτομέα στο κατάστημα.


Προσθέστε έναν υπάρχοντα τομέα

1. Για να προσθέσετε έναν τομέα, μεταβείτε στον πίνακα διαχείρισης του καταστήματος σας, στην ενότητα Ρυθμίσεις > Τομείς, στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη υπάρχοντος».

2. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, πληκτρολογήστε το όνομα του τομέα που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε το κουμπί Αποθήκευση.

3. Μόλις αποθηκεύσετε τον τομέα, θα πρέπει να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες δύο επιλογές:

Προσθήκη τομέα αλλάζοντας τους διακομιστές ονομάτων


Η επιλογή «Πλήρης διαχείριση τομέα και προστασία DDoS» είναι δωρεάν και συνιστάται. Για να την ενεργοποιήσετε, θα χρειαστεί να αλλάξετε τους διακομιστές ονομάτων του τομέα σας.


1. Στην πρώτη επιλογή - «Ολοκληρωμένη διαχείριση τομέα και προστασία DDoS» - έχετε πλήρη προστασία DDoS και πλήρη διαχείριση εγγραφών DNS από τον πίνακα διαχείρισης. Πατήστε το κουμπί «Ενεργοποίηση».

2. Στη συνέχεια, το σύστημα θα σας ζητήσει να αλλάξετε τους διακομιστές ονομάτων:

Για το σκοπό αυτό, μεταβείτε στο μητρώο του τομέα σας (π.χ. name.com), μεταβείτε στην κονσόλα της διαχείρισης του τομέα και αλλάξτε τους διακομιστές ονομάτων (εικόνα-παράδειγμα):

Μπορεί να χρειαστούν έως και 48 ώρες για να επικυρωθεί η αλλαγή του διακομιστή ονομάτων. Όταν η αλλαγή επικυρωθεί με επιτυχία, θα μπορείτε να προσθέσετε τον τομέα.


 3. Μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά από το κουμπί «Ενεργοποίηση εγγραφών DNS & προστασίας DDoS» και εάν οι διακομιστές ονομάτων σας είναι ίδιοι, τότε όλες οι εγγραφές σας θα σαρωθούν.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εγγραφές έχουν μεταφερθεί. Εάν λείπουν, πρέπει να δημιουργήσετε ξανά τις αντίστοιχες εγγραφές από το κουμπί «Δημιουργία εγγραφής DNS»


4. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον τομέα από το κουμπί "ON/OFF" και κάντε τον κύριο πατώντας το κουμπί «Ορισμός ως κύριου».

5. Κάντε κλικ στη «Διαχείριση SSL», εγκαταστήστε το πιστοποιητικό αυτόματα από το αντίστοιχο κουμπί και περιμένετε μερικά λεπτά για να φορτώσει σε όλους τους διακομιστές.

 

Προσθήκη τομέα μέσω εγγραφής CNAME


Η επιλογή «Διαχείριση τομέα μέσω CNAME» χρεώνεται, καθώς πρέπει να έχετε μια ασφαλή, στατική διεύθυνση IP (η οποία απαιτεί πληρωμή).


Στη δεύτερη επιλογή, η διαχείριση του ονόματος τομέα και των ονομάτων διακομιστών δεν γίνεται από το CloudCart, αλλά από άλλη υπηρεσία, όπως μια υπηρεσία καταχώρισης ονόματος τομέα, και δεν θα θέλετε να τα αλλάξετε.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Διαχείριση μέσω CNAME».

2. Μεταβείτε στο μητρώο καταχώρισης του τομέα σας (π.χ. name.com), συνδεθείτε στην κονσόλα διαχείρισης τομέα και πριν προσθέσετε έναν τομέα στο κατάστημα σας, δημιουργήστε μια εγγραφή CNAME που οδηγεί στον CloudCart τομέα σας, για παράδειγμα - [τοόνοματουκαταστήματος].cloudcart.net.


Η εγγραφή CNAME αποτελεί συντομογραφία του «Κανονικό Όνομα» και χρησιμοποιείται όταν πρέπει να κατευθύνετε έναν υποτομέα σε άλλο τομέα ή υποτομείς. Η διεύθυνση στην οποία πραγματοποιείται η παραπομπή ονομάζεται επίσης κανονική ή πραγματική διεύθυνση. Εκτός από το [όνομακαταστήματος].cloudcart.net, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια εγγραφή CNAME που οδηγεί στο www. Έτσι, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης πληκτρολογεί τον τομέα σας στο πρόγραμμα περιήγησης με ή χωρίς www, η σελίδα θα ανοίξει.


Παρακάτω απεικονίζεται η δημιουργία μιας εγγραφής CNAME με ολόκληρη τη διεύθυνση τομέα να παραπέμπει στο [namestore].cloudcart.net.

3. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον τομέα από το κουμπί "ON/OFF" και ορίστε τον σαν κύριο πατώντας το κουμπί «Ορισμός ως κύριου». Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τις εγγραφές DNS από τον πίνακα διαχείρισης του καταστήματός σας, αλλά έχετε την ελευθερία να αλλάξετε όλες τις εγγραφές DNS από το μητρώο τομέα.

4. Κάντε κλικ στην «Διαχείριση SSL», εγκαταστήστε το πιστοποιητικό αυτόματα από το αντίστοιχο κουμπί και περιμένετε μερικά λεπτά για να φορτώσει σε όλους τους διακομιστές.

Προσθήκη υποτομέα μέσω εγγραφής CNAME

Μια τρίτη επιλογή είναι να έχετε έναν υποτομέα, ο κύριος τομέας να οδηγεί σε μια υπηρεσία εντελώς διαφορετική από το CloudCart και η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να προσθέσει τον τομέα της στο κατάστημά σας.

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Διαχείριση μέσω CNAME».

2. Μεταβείτε στο μητρώο καταχώρισης του τομέα σας (π.χ. name.com), συνδεθείτε στην κονσόλα της διαχείρισης του τομέα και πριν προσθέσετε έναν υποτομέα δημιουργήστε μια εγγραφή CNAME που θα οδηγεί στον υπηρεσιακό τομέα του CloudCart, για παράδειγμα - [όνομακαταστήματος].cloudcart.net.

3. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον τομέα από το κουμπί "ON/OFF".

4. Κάντε κλικ στην «Διαχείριση SSL», εγκαταστήστε το πιστοποιητικό αυτόματα από το αντίστοιχο κουμπί και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να φορτώσει σε όλους τους διακομιστές.

Ενεργοποίηση τομέα

Οι τομείς και οι υποτομείς σας είναι έτοιμοι για να ενεργοποιηθούν όταν κάνετε κλικ στα κουμπιά "ON/OFF" ή «Ορισμός ως κύριου» και όταν δεν εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:

Διαχείριση τομέα

Μπορείτε να διαχειριστείτε όλους τους τομείς και τους υποτομείς από το μενού Ρυθμίσεις > Τομείς. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε:

  • Να ορίστε έναν τομέα ως κύριο χρησιμοποιώντας το κουμπί Ορισμός ως κύριο.
  • Να διαχειριστείτε το πιστοποιητικό SSL του τομέα.
  • Να δείτε την ημερομηνία δημιουργίας του τομέα.

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην προσθήκη του τομέα σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.