Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε:

Προσθήκη ενός ήδη υπάρχοντος domain

1. Αρχικά, συνδεθείτε στο μητρώο τομέα σας και δημιουργήστε μια εγγραφή CNAME που οδηγεί στον επίσημο τομέα σας CloudCart, για παράδειγμα - [storename] .cloudcart.net. Η εγγραφή CNAME είναι συντομογραφία "Canonical Name" και χρησιμοποιείται όταν πρέπει να τοποθετήσετε έναν υποτομέα σε έναν άλλο τομέα ή υποτομέα. Η διεύθυνση στην οποία γίνεται η ανακατεύθυνση ονομάζεται επίσης κανονική ή πραγματική διεύθυνση. Εκτός από το [όνομα καταστήματος] .cloudcart.net μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σημείο εγγραφής CNAME στο www. Με αυτόν τον τρόπο, ανεξάρτητα από το πώς ο χρήστης πληκτρολογεί τον τομέα σας στο πρόγραμμα περιήγησης με ή χωρίς www, η σελίδα θα ανοίξει.

2. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, εισαγάγετε το όνομα του domain που θέλετε να προσθέσετε και κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

3. Για να κάνετε προσθήκη ενός domain, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Μεταβείτε στο μητρώο του domain σας και εισαγάγετε την διεύθυνση IP που αναφέρεται στις Οδηγίες.
  • Mπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εύρεσης της Α εγγραφής του domain σας στο κέντρο βοήθειας της εταιρείας από την οποία αγοράσατε το domain σας. 


Λάβετε υπόψη ότι αυτού του είδους οι αλλαγές κάποιες φορές μπορεί να πάρουν έως και 48 ώρες.

Διαχείριση domain

Μπορείτε να διαχειριστείτε όλα τα domain και τα subdomain από το μενού Ρυθμίσεις > Domains. Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε:

  • Να ορίσετε ένα domain ως κύριο μέσω της επιλογής Ορισμός ως κύριο.
  • Να διαχειριστείτε το πιστοποιητικό SSL του domain.
  • Να δείτε την ημερομηνία της δημιουργίας του domain.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την προσθήκη του domain σας, μην διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.