Η Unicredit Consumer Financing είναι μια μέθοδος πληρωμής που μπορείτε εύκολα να ενεργοποιήσετε στο διαδικτυακό σας κατάστημα και έτσι να δώσετε στους πελάτες σας την δυνατότητα να εξοφλούν τα προϊόντα που προσφέρετε με δόσεις.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν εκπρόσωπο της UniCredit Bulbank και να δηλώσετε την επιθυμία σας για να προετοιμάσετε μια συμφωνία. Μέσω αυτής, τα ερωτήματα των πελατών σας για την αγορά των προϊόντων σας σε δόσεις θα αποστέλλονται σε έναν υπάλληλο της UniCredit Bulbank, ο οποίος θα επεξεργάζετε την αίτηση.

Αφού έχετε πλέον συμβόλαιο/σύμβαση, πρέπει να μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου σας, στην ενότητα Πληρωμές > Unicredit Consumer Financing και να κάνετε κλικ στην Διαμόρφωση.

Στα κενά πεδία, εισαγάγετε τα ανάλογα στοιχεία:

  1. Email - Εδώ συμπληρώνετε την διεύθυνση email στην οποία θα λαμβάνετε τα ερωτήματα των πελατών σας. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη συμφωνία σας με το ίδρυμα.
  2. Αριθμός συμβολαίου - Εδώ εισαγάγετε τον αριθμό του συμβολαίου/σύμβασης σας με το ίδρυμα
  3. Ελάχιστη περίοδος - Μπορείτε να ορίσετε μια ελάχιστη περίοδο εξόφλησης που θα μπορούν να επιλέξουν οι πελάτες σας κατά τον ορισμό αυτής της μεθόδου πληρωμής. 
  4. Ελάχιστη περίοδος - Πρέπει να εισαγάγετε μια ελάχιστη περίοδο εξόφλησης που να μπορούν να επιλέξουν οι πελάτες σας κατά τον ορισμό της συγκεκριμένης μεθόδου πληρωμής. Το στάνταρ ελάχιστο είναι οι 3 μήνες.
  5. Μέγιστη περίοδος - εισαγάγετε την μέγιστη περίοδο κατά την οποία οι πελάτες σας θα μπορούν να επιλέγουν την εξόφληση των προϊόντων.
  6. Διάστημα βημάτων - Μπορείτε να προσφέρετε ένα διαφορετικό διάστημα βημάτων στους πελάτες σας. Αυτός είναι ο αριθμός των μηνών εξόφλησης που μπορείτε να τους προσφέρετε. Για παράδειγμα, εάν το διάστημα βημάτων είναι 3, τότε οι πελάτες σας θα μπορούν να επιλέγουν εάν θα εξοφλήσουν ένα προϊόν μέσα σε 3, 6, 9, 12 κτλ. μήνες.


Στο πεδίο κειμένου που αφορά την περιγραφή της μεθόδου πληρωμής πρέπει να εισαγάγετε ένα κείμενο, το οποίο θα εμφανίζεται κάθε φορά που οι πελάτες σας ολοκληρώνουν μια παραγγελία με επιτυχία και μέσω αυτού του τρόπου πληρωμής. Σύμφωνα με την σύμβαση/συμβόλαιο σας με το ίδρυμα μπορείτε να συμπληρώσετε το πεδίο με το ακόλουθο υποδειγματικό κείμενο:

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του «διαδικτυακού σας καταστήματος»!
Το αίτημα σας για αγορά με δόσεις μέσω της UniCredit εστάλη με επιτυχία.
Μπορείτε να αναμένετε μια απάντηση εντός δύο ωρών.