Το TBI Leasing είναι μια μέθοδος πληρωμής που μπορείτε εύκολα να ενεργοποιήσετε στο διαδικτυακό σας κατάστημα και με αυτόν τον τρόπο να παρέχετε στους πελάτες σας την δυνατότητα να πληρώνουν τα προϊόντα που προσφέρετε σε δόσεις.


Για να ενεργοποιήσετε την μέθοδο αυτή, πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν εκπρόσωπο της TBI Leasing και να δηλώσετε την επιθυμία σας να συνάψετε μια συμφωνία μαζί τους. Μέσω της συμφωνίας, τα ερωτήματα των πελατών σας σχετικά με την αγορά των προϊόντων σας με δόσεις θα αποστέλλονται κατευθείαν προς έναν υπάλληλο της TBI Bank, ο οποίος θα επεξεργάζετε την αίτηση.


Εφόσον συνάψετε ένα συμβόλαιο, θα πρέπει να μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου, στην ενότητα Πληρωμές > TBI Leasing και να κάνετε κλικ στην Διαμόρφωση.
Στα κενά πεδία, εισαγάγετε τα ανάλογα δεδομένα:

  1. Email - Εδώ συμπληρώνετε την διεύθυνση email στην οποία θα λαμβάνετε τα ερωτήματα των πελατών σας. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη συμφωνία σας με το ίδρυμα.
  2. Αριθμός συμβολαίου - Εδώ εισαγάγετε τον αριθμό του συμβολαίου/σύμβασης σας με το ίδρυμα
  3. Ελάχιστη περίοδος - Πρέπει να εισαγάγετε μια ελάχιστη περίοδο εξόφλησης που θα μπορούν να επιλέξουν οι πελάτες σας κατά τον ορισμό αυτής της μεθόδου πληρωμής. Το τυπικό (standard) ελάχιστο είναι οι 3 μήνες.
  4. Διάστημα βημάτων - Στους πελάτες σας μπορείτε να προσφέρετε ένα διαφορετικό διάστημα βημάτων. Αυτός είναι ο αριθμός των μηνών εξόφλησης που μπορείτε να τους προσφέρετε. Για παράδειγμα, εάν το διάστημα βημάτων είναι 3, οι πελάτες σας θα μπορούν να επιλέγουν εάν θα εξοφλήσουν ένα προϊόν μέσα σε 3, 6, 9, 12 κτλ. μήνες.
  5. Μέγιστη περίοδος - συμπληρώστε την μέγιστη περίοδο που μπορούν οι πελάτες σας να επιλέξουν για την εξόφληση των προϊόντων.

Στο πεδίο κειμένου που αφορά την περιγραφή του τρόπου πληρωμής, πρέπει να εισαγάγετε ένα κείμενο που θα εμφανίζεται κάθε φορά που οι πελάτες σας ολοκληρώνουν μια παραγγελία, χρησιμοποιώντας αυτήν την μέθοδο πληρωμής. Ανάλογα με τη σύμβαση/συμβόλαιο σας με το ίδρυμα, μπορείτε να συμπληρώσετε το πεδίο με το παρακάτω υποδειγματικό κείμενο:

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του «διαδικτυακού σας καταστήματος»!

Το αίτημα σας για αγορά με δόσεις μέσω της TBI εστάλη με επιτυχία.

Μπορείτε να αναμένετε μια απάντηση εντός δύο ωρών.