TBI Leasing е метод на плащане, който можете лесно да активирате в своя онлайн магазин и по този начин да предоставите на клиентите си възможността да заплащат продуктите, които предлагате на изплащане.

Конфигуриране

1. За да активирате този метод, е необходимо да се свържете с представител на TBI Leasing и да заявите желанието си за изготвяне на споразумение. Чрез него запитванията на Вашите клиенти за купуване на продуктите Ви на вноски ще се изпращат към служител на TBI Bank, който да обработи заявката.


2. След като вече имате договор, трябва да влезете в контролния си панел, в секция Плащания > TBI Leasing и да натиснете бутона Конфигурирай.

3. В празните полета на отворилия се прозорец въведете съответните данни. В първата секция имате възможност да променяте името и логото на разплащателния метод:

4. В следващата секция въведе следните данни:

  1. Имейл – Тук въведете имейл адреса, на който ще се изпращат запитванията на клиентите Ви. Информацията е налична в споразумението Ви в институцията.
  2. Номер на споразумението – Тук въведете номера на договора Ви с институцията
  3. Минимална стойност - Въведете минималната стойност на продукта, за да бъде закупен на лизинг
  4. Минимален период – Трябва да въведете минимален период на изплащане, който клиентите Ви ще могат да изберат при посочване на този метод на плащане. Стандартния минимум е 3 месеца.
  5. Максимален период – Въведете максималния период, за който ще е възможно клиентите да изберат изплащане на продуктите.
  6. Стъпков интервал – Можете да предложите на клиентите си различен стъпков интервал. Това е броят на месеците за изплащане, които можете да предложите на клиентите си. Ако стъпковият интервал е например 3, клиентите ще могат да избират дали да изплащат определена стока за 3, 6, 9, 12 и пр. месеца.
  7. Процент на месец -Тук въведете месечната лихва като процент от това колко покупката ще се увеличава на месечна база.
  8. Безплатни вноски - Тук можете да отбележете кои месеци ще се предлагат с безплатни вноски, ако има такива.

5. В текстовото поле в сецкия Описание на метода на плащане показана по-долу, трябва да въвете текст, който ще се визуализира всеки път, когато клиентите Ви успешно финализират поръчка чрез този метод на плащане. Спрямо договора Ви с институцията, можете да попълните полето със следния примерен текст:

Благодарим Ви, че използвате услугите на ‘Вашият онлайн магазин’!
Вашата заявка за покупка на лизинг, през TBI е изпратена успешно.
Очаквайте отговор в рамките на два часа.

6. Безлихвен лизинг - в тази секция може да зададете условията за безлихвен лизинг. 

  • Заглавие - Въведеното заглавие за безлихвен лизинг ще бъде видимо за клиентите, то ще се позиционира над таблицата с месеците за безлихвен лизинг.
  • Безлихвен лизинг - в това поле е нужно да въведете броят на месеците за безлихвен  лизинг като, ако са повече от едно число, ги разделите със запетая.


Ето как би се визуализирал при така зададените настройки в чекаута:

Клиентът следва да избере погасителен план и да завърши поръчката.