Για να ενεργοποιήσετε την Braintree μέθοδο πληρωμής, το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να δημιουργήσετε έναν εμπορικό λογαριασμό στην πλατφόρμα Braintree. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Braintree με μερικά κλικ, από τον πίνακα ελέγχου του καταστήματός σας.

Μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις >> Πληρωμές και επιλέξτε Διαμόρφωση έναντι του Braintree.

Έπειτα θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με ρυθμίσεις, τις οποίες πρέπει να ορίσετε αφού πάρετε τα στοιχεία από το προφίλ σας στο Braintree.

Αφού μπείτε στο προφίλ σας στο Braintree, περιηγηθείτε έως την ενότητα My user >> API Keys, Tokenization Keys, Encryption Keys, όπου θα κάνετε κλικ στο πράσινο κουμπί View authorization
Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί, θα δείτε έναν πίνακα με κλειδιά, τα οποία θα πρέπει να τοποθετήσετε στον πίνακα ελέγχου αφού κάνετε κλικ στο πράσινο κουμπί View
και αντιγράψετε αναλόγως τα Public Key, Private Key και Merchant ID, όπως επισημαίνονται στην παρακάτω φωτογραφία
Αφού επιστρέψετε στον πίνακα ελέγχου του καταστήματος σας, τοποθετήστε τα κλειδιά αυτά στα κατάλληλα πεδία.

Στις ρυθμίσεις της μεθόδου πληρωμής μπορείτε να συμπληρώσετε και την ονομασία αυτού του τρόπου πληρωμής. Στους πελάτες σας θα εμφανίζεται η ονομασία του τρόπου πληρωμής κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας. Μπορείτε να ανεβάσετε ένα λογότυπο της μεθόδου πληρωμής και είναι υποχρεωτικό να επιλέξετε το νόμισμα που θα χρησιμοποιήσετε για την μέθοδο αυτή. Αφού ολοκληρώσετε την συμπλήρωση των πληροφοριών και ενεργοποιήσετε την πληρωμή σε πραγματικό περιβάλλον, οι ρυθμίσεις θα εμφανίζονται με την εξής μορφή: