Εκτός από τις μεταφράσεις και τις γλώσσες, το CloudCart σας επιτρέπει να κάνετε χειροκίνητες αλλαγές στο κείμενο μεμονωμένων τμημάτων του καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των κουμπιών και του check out.


Συνδεθείτε στον Πίνακα Ελέγχου, στις Ρυθμίσεις > Άλλο > Μεταφράσεις. Θα εμφανιστεί μπροστά σας το παρακάτω μενού:

Οι διαφορετικές ενότητες στις Μεταφράσεις

1. Επιγραφή - Εδώ περιγράφονται οι ενότητες και τα τμήματα που αντιστοιχούν στα πεδία κειμένου της ιστοσελίδας σας. Είναι πάντα στα Αγγλικά.
2. Από προεπιλογή - Αυτό το κουμπί επανεκκινεί τη μετάφραση και την επιστρέφει στο αρχικό κείμενο της πλατφόρμας. Κάντε κλικ σε αυτό και έπειτα στην «Αποθήκευση» για να επιστρέψετε την μετάφραση στην προεπιλογή
3. Μεταφράσεις - Εδώ εισαγάγετε την ίδια τη μετάφραση

Τροποποίηση των μεταφράσεων

1. Για να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις προεπιλεγμένες μεταφράσεις, απλά αλλάξτε το κείμενο στο πεδίο υπό την ένδειξη Μετάφραση.


Παράδειγμα: Μπορείτε να αλλάξετε τις «Διευθύνσεις τιμολογίου» σε "Billing Address" και η ιστοσελίδα σας θα εμφανίζεται πλέον ως "Billing Address".

2. Καθώς το CloudCart σας παρέχει την δυνατότητα μετάφρασης σχεδόν όλων των πεδίων κειμένου στο κατάστημα σας, και αυτά είναι πολλα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα Φίλτρα.


Παράδειγμα: Σε περίπτωση που θέλετε να βρείτε όλες τις μεταφράσεις του blog σας, εισαγάγετε το "blog" στο φίλτρο και θα εμφανιστούν και οι τριάντα μεταφράσεις που σχετίζονται με το blog σας.