Σχετικά με το webhooks

Το Webhook είναι μια μέθοδος αύξησης ή αλλαγής της συμπεριφοράς μιας ιστοσελίδας ή μιας web εφαρμογής με προσαρμοσμένες (εξατομικευμένες) επιστροφές κλήσεων. Αυτές οι επιστροφές μπορούν να διατηρούνται, να τροποποιούνται και να διαχειρίζονται από τρίτους χρήστες και προγραμματιστές που δεν σχετίζονται απαραίτητα με την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή. Τον όρο "webhook" επινόησε ο Jeff Lindsay το 2007.

Όταν γίνει το συμβάν, προς το τελικό σημείο αποστέλλονται οι πληροφορίες μέσω κλειδιού API. Τα δεδομένα των συμβάντων του Webhook μπορούν να αποθηκεύονται ως JSON ή XML.


Οι συνήθης περιπτώσεις της χρήσης του webhook περιλαμβάνουν τα εξής:


 • Αποστολή ειδοποιήσεων στους πελάτες για γρήγορη πρόσβαση
 • Συλλογή δεδομένων για αποθήκευση δεδομένων
 • Ενσωμάτωση λογιστικού λογισμικού
 • Φιλτράρισμα εμπορευμάτων για παραγγελίες και ενημέρωση των εταιρειών σχετικά με παραγγελίες
 • Τα στοιχεία των πελατών αφαιρούνται από τη βάση δεδομένων

Προσθήκη Webhook

1. Μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου σας > Ρυθμίσεις > Webhooks > Προσθήκη webhook
2. Κλειδί API - Από εδώ επιλέγετε το API κλειδί. Μπορείτε να προσθέσετε "Default": Αυτό αποτελεί το ήδη αυτόματα δημιουργημένο στο κατάστημα σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε και ένα νέο κλειδί από το μενού API κλειδιά.

3. URL διεύθυνση προορισμού - Αυτή είναι η διεύθυνση URL όπου θα αποσταλεί το webhook.

4. Εκτέλεση κατά - Εδώ επιλέγετε μια ενέργεια κατά την οποία θα εκτελεστεί το webhook.

Παράδειγμα I: Εάν υπάρχει μια νέα παραγγελία, η ενέργεια θα εκτελέσει το weebhook προς τον προορισμό της καθορισμένης διεύθυνσης URL.
Παράδειγμα II: Μπορείτε να δείτε ένα υποδειγματικό Webhook εδώ: Order.json

Κατά την λήψη του Webhook, μπορείτε να αναμένετε καταστάσεις με τα ακόλουθα:

 • Κατάσταση παραγγελίας:
  pending, voided, timeouted, cancelled, failed, refunded, paid, complete
 • Κατάσταση πληρωμής:
  requested, pending, held, completed, failed, refunded, cancelled, timeouted
 • Κατάσταση αποστολής:
  not_fulfilled, fulfilled