Το UBB αποτελεί τρόπος πληρωμής που επιτρέπει σε ιδιώτες και σε εταιρείες να δέχονται πληρωμές μέσω POS. Το UBB χρησιμοποιείται ευρέως ως μέθοδος πληρωμής που ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων.

Διαμορφώστε το UBB ως δικό σας τρόπο πληρωμής

1.  Θα βρείτε τη μέθοδο αυτή στον πίνακα ελέγχου, στην ενότητα Ρυθμίσεις > Πληρωμές > UBB > επιλέξτε το κουμπί Διαμόρφωση.

2.  Αφού ανοίξετε την ενότητα UBB, θα πρέπει να θέσετε τις ρυθμίσεις σας στο αναδυόμενο μενού:
3.  Το λογότυπο όπως και το όνομα της υπηρεσίας μπορούν να αλλάξουν. Και τα δύο θα είναι εμφανή στους πελάτες σας.

4. Το IFRAME είναι η επιλογή που ορίζει η μέθοδος να εμφανίζεται ως αναδυόμενο παράθυρο στον πλαϊνό πίνακα. Αυτή τη στιγμή η επιλογή αυτή βρίσκεται σε δοκιμαστική έκδοση. Η μέθοδος μπορεί να διαμορφωθεί ανεξάρτητα από το αν η επιλογή έχει ενεργοποιηθεί.

5. Ένα αρχείο πόρου είναι αυτό που απαιτεί το UBB από τον προμηθευτή για να επαληθεύσει την μέθοδο πληρωμής. Αφού το ανεβάσετε, κάντε κλικ στο

από την επάνω δεξιά γωνία και θα έχετε μια ενεργή μέθοδο πληρωμής.

Μην ξεχάσετε να ανεβάσετε το αρχείο πόρου, έτσι ώστε η μέθοδος πληρωμής να είναι ενεργή στο κατάστημα σας.