Είναι πολύ σημαντική η δημιουργία ενός κύριου (επάνω) και κάτω μενού με συνδέσμους που θα οδηγούν σε κύρια τμήματα του καταστήματος σας. Ένα καλό διαδικτυακό κατάστημα θα πρέπει να περιέχει συνδέσμους που θα οδηγούν στις κύριες σελίδες του καταστήματος, καθώς και συνδέσμους με βασικές πληροφορίες στο κάτω μέρος κάθε σελίδας.


Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε πώς να διαχειριστείτε:

Το Κύριο Μενού

Ελέγχει το περιεχόμενο στην κορυφή της αρχικής σελίδας του καταστήματος σας:

Το Κάτω Μενού

Ελέγχει το περιεχόμενο στο κάτω μέρος του καταστήματος σας:

Ρυθμίσεις των μενού καθοδήγησης σύμφωνα με:

Σειρά: Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά σύροντας (μεταφορά και απόθεση) οποιουδήποτε μέρους του μενού.


Όνομα: Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα την ονομασία της ενότητας του μενού κάνοντας κλικ σε αυτό, επεξεργάζοντας το όνομα και πατώντας Αποθήκευση.


Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα εικονίδιο μενού στο πεδίο για την ονομασία του μενού. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι να έχετε τον κωδικό του εικονιδίου που θέλετε να προσθέσετε. Για παράδειγμα, δημιουργείτε ένα μενού επαφών και θέλετε να τοποθετήσετε ένα εικονίδιο στον τίτλο του μενού. Μεταβείτε σε αυτόν τον ιστότοπο, κάντε κλικ στο Icons, επιλέξτε ένα εικονίδιο και αντιγράψτε τον κωδικό εικονιδίου που σας παρέχει η σελίδα. Εισαγάγετε τον κωδικό στο πεδίο τίτλου του μενού που δημιουργείτε για την καθοδήγηση στο κατάστημα σας.

Περιεχόμενο: Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο τμήμα μενού κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσθήκη Περισσότερων και επιλέγοντας τον τύπο του τμήματος που επιθυμείτε:

  • Σύνδεσμος ιστού
  • Σύνδεσμος προς προϊόν
  • Σύνδεσμος προς κατηγορία προϊόντων
  • Σύνδεσμος προς επωνυμία
  • Σύνδεσμος προς άρθρο
  • Σύνδεσμος προς στατική σελίδα
  • Σύνδεσμος προς ένα τμήμα του καταστήματος
  • Ομαδικό μενού

Προσθήκη τμημάτων στα μενού καθοδήγησης

Προσθήκη συνδέσμου ιστού 


Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Μενού και επιλέξτε Σύνδεσμος Ιστού

Πληκτρολογήστε το όνομα του συνδέσμου και τη διεύθυνση ιστού του συνδέσμου.

Επιλέξτε το Κύριο Μενού για αυτό το τμήμα και επιλέξτε εάν θα κατευθύνει τον χρήστη προς ένα νέο παράθυρο.

Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το νέο τμήμα.
 

 Προσθήκη συνδέσμου προς ένα συγκεκριμένο προϊόν

Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Μενού και επιλέξτε Σύνδεσμος προς Προϊόν.
Πληκτρολογήστε το όνομα του Προϊόντος και επιλέξτε το ίδιο προϊόν από το αναπτυσσόμενο μενού.
Επιλέξτε το Κύριο Μενού για αυτό το τμήμα και επιλέξτε εάν θα κατευθύνει το χρήστη προς ένα νέο παράθυρο.
Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το νέο τμήμα.

Προσθήκη συνδέσμου προς κατηγορία προϊόντων

Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Μενού και επιλέξτε Σύνδεσμος προς Κατηγορία Προϊόντων.
Πληκτρολογήστε το όνομα της Κατηγορίας και επιλέξτε την ίδια κατηγορία από το αναπτυσσόμενο μενού.

Επιλέξτε το Κύριο Μενού για αυτό το τμήμα και επιλέξτε εάν θα κατευθύνει το χρήστη προς ένα νέο παράθυρο.

Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το νέο τμήμα.

Προσθήκη συνδέσμου προς επωνυμία 

Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Μενού και επιλέξτε Σύνδεσμος προς Επωνυμία.
Πληκτρολογήστε το όνομα της Επωνυμίας και επιλέξτε την ίδια επωνυμία από το αναπτυσσόμενο μενού.

Επιλέξτε το Κύριο Μενού για αυτό το τμήμα και επιλέξτε εάν θα κατευθύνει το χρήστη προς ένα νέο παράθυρο.

Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το νέο τμήμα.

Προσθήκη συνδέσμου προς άρθρο

Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Μενού και επιλέξτε Σύνδεσμος προς Άρθρο.
Πληκτρολογήστε το όνομα του Άρθρου και επιλέξτε το ίδιο άρθρο από το αναπτυσσόμενο μενού.

Επιλέξτε το Κύριο Μενού για αυτό το τμήμα και επιλέξτε εάν θα κατευθύνει το χρήστη προς ένα νέο παράθυρο.

Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το νέο τμήμα.

Προσθήκη συνδέσμου προς στατική σελίδα


Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Μενού και επιλέξτε Σύνδεσμος προς Στατική Σελίδα.
Πληκτρολογήστε το όνομα της Σελίδας και επιλέξτε την ίδια σελίδα από το αναπτυσσόμενο μενού.
Επιλέξτε το Κύριο Μενού για αυτό το τμήμα και επιλέξτε εάν θα κατευθύνει το χρήστη προς ένα νέο παράθυρο.
Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το νέο τμήμα.

Προσθήκη συνδέσμου προς ένα τμήμα του καταστήματος 


Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Μενού και επιλέξτε Σύνδεσμος προς ένα Τμήμα του Καταστήματος.
Πληκτρολογήστε το όνομα του Τμήματος του καταστήματος και επιλέξτε το ίδιο τμήμα από το αναπτυσσόμενο μενού.
Επιλέξτε το Κύριο Μενού για αυτό το τμήμα και επιλέξτε εάν θα κατευθύνει το χρήστη προς ένα νέο παράθυρο.
Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το νέο τμήμα.

Προσθήκη ομαδικού μενού


Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Μενού και επιλέξτε Ομαδικό Μενού.
Πληκτρολογήστε Όνομα ομαδικού μενού και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Κάντε κλικ ξανά στην επιλογή Προσθήκη Μενού και επιλέξτε το υπομενού που θέλετε να συμμετέχει σε αυτό το ομαδικό μενού.
Πληκτρολογήστε το όνομα του υπομενού και επιλέξτε το από το αναπτυσσόμενο μενού.
Επιλέξτε το όνομα του ομαδικού μενού (ήδη δημιουργημένο και διαθέσιμο στο αναπτυσσόμενο μενού) από το Κύριο Μενού.

Προσθήκη συνδέσμου προς μια συγκεκριμένη συλλογή

Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Μενού και επιλέξτε Σύνδεσμος προς μια Συγκεκριμένη Συλλογή.
Πληκτρολογήστε το όνομα της Συλλογής του καταστήματος και επιλέξτε την ίδια συλλογή από το αναπτυσσόμενο μενού.

Επιλέξτε το Κύριο Μενού για αυτή την συλλογή και εάν θέλετε να κατευθύνει το χρήστη προς ένα νέο παράθυρο.
Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.